2009 λογιστική του Microsoft Office Service Pack 2 είναι διαθέσιμη για λογιστικών 2009 Professional και λογιστική Express 2009


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 2 (SP2) περιλαμβάνει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για την έκδοση η.π.α. και την έκδοση U.K του 2009 Professional λογιστική του Microsoft Office και του Microsoft Office Accounting Express 2009. Αυτό το service pack περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Περισσότερες πληροφορίες


Πληροφορίες πακέτου υπηρεσιών

Ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το service pack

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνει αυτό το service pack, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό το service pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
971980 περιγραφή των θεμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 2 για λογιστικών 2009 Professional και λογιστική Express 2009

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του service pack

Το πρόγραμμα-πελάτη και διαχείρισης service pack είναι τώρα διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης για αυτά τα service pack επίσης είναι τώρα διαθέσιμες. Για να κάνετε λήψη αυτών των service pack, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το service pack

Αυτό το service pack περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες.
Η έκδοση η.π.α. του λογιστικών 2009 Professional και λογιστική Express 2009
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
AddressParser.dll4.0.3318.018 KB21-Sep-0913:33
DataMigration.dll4.0.3318.098 KB21-Sep-0913:33
DbUpgradeResources.dll4.0.3318.015,678KB21-Sep-0913:33
enumscriptresource.dll4.0.3318.0166 KB21-Sep-0913:33
ExecuteRestricted.exe4.0.3318.046 KB21-Sep-0913:33
ImportExport.dll4.0.3318.062 KB21-Sep-0913:33
Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll4.0.3318.038 KB21-Sep-0913:33
Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll4.0.3318.042 KB21-Sep-0913:33
Microsoft.SBA.OfficeLive.dll4.0.3318.0230 KB21-Sep-0913:33
MigrationInterface.dll4.0.3318.015 KB21-Sep-0913:33
MoneyMigrationWrapper.dll4.0.3318.0373 KB21-Sep-0913:33
msfdpb.dll4.0.3318.0451 KB21-Sep-0913:33
MSIDCRL.Managed.dll4.0.3318.0206 KB21-Sep-0913:33
NameParser.dll4.0.3318.016 KB21-Sep-0913:33
OFXDriver.dll4.0.3318.0114 KB21-Sep-0913:33
OFXObjects.dll4.0.3318.0141 KB21-Sep-0913:33
PayrollIntegrator.exe4.0.3318.023 KB21-Sep-0913:33
ProductActivationWrapper.dll4.0.3318.046 KB21-Sep-0913:33
SBA.exe4.0.3318.090 KB21-Sep-0913:33
SBAAccountantHost.exe4.0.3318.0334 KB21-Sep-0913:33
SBAAPI.dll4.0.3318.05,642 KB21-Sep-0913:33
SBAAPIENUS.dll4.0.3318.062 KB21-Sep-0913:33
SBAAPIProxy.dll4.0.3318.021 KB21-Sep-0913:33
SBAComponents.dll4.0.3318.012 KB21-Sep-0913:33
SBACryptoServices.dll4.0.3318.016 KB21-Sep-0913:33
SBAECOMM.dll4.0.3318.0158 KB21-Sep-0913:33
SBAMasterDataWriter.dll4.0.3318.0130 KB21-Sep-0913:33
SBAPAYROLL.dll4.0.3318.090 KB21-Sep-0913:33
sbaprint.dll4.0.3318.064 KB21-Sep-0913:33
SBAReporting.dll4.0.3318.01,050 KB21-Sep-0913:33
SBAReportingBitmap.dll4.0.3318.011,022 KB21-Sep-0913:33
SBAReportingEnUS.dll4.0.3318.012 KB21-Sep-0913:33
SBAResources.dll4.0.3318.01,790 KB21-Sep-0913:33
SbaSmartDoc.dll4.0.3318.042 KB21-Sep-0913:33
SBASpreadsheetML.dll4.0.3318.0114 KB21-Sep-0913:33
SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll4.0.3318.0362 KB21-Sep-0913:33
SBASQM.dll4.0.3318.058 KB21-Sep-0913:33
SBAUI.dll4.0.3318.017,178 KB21-Sep-0913:33
SBAUI.XmlSerializers.dll4.0.3318.066 KB21-Sep-0913:33
sbauienus.dll4.0.3318.01,710 KB21-Sep-0913:33
SBAUIUpgradeResourcesEnUS.dll4.0.3318.0434 KB21-Sep-0913:33
SbaWatson.dll4.0.3318.060 KB21-Sep-0913:33
SbaWatson.XmlSerializers.dll4.0.3318.025 KB21-Sep-0913:33
SbaXmlRequestHandler.dll4.0.3318.050 KB21-Sep-0913:33
serialsdk.dll4.0.3318.0598 KB21-Sep-0913:33
serialsdkEnUs.dll4.0.3318.050 KB21-Sep-0913:33
SbaPrintResource.dll4.0.3318.055 KB21-Sep-0913:33


Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το service pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.
Η έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου των λογιστικών 2009 Professional και λογιστική Express 2009
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
AddressParser.dll4.0.3318.012 KB21-Sep-0922:30
BACSDriver.dll4.0.3318.0136 KB21-Sep-0922:36
DataMigration.dll4.0.3318.092 KB21-Sep-0922:30
DbUpgradeResources.dll4.0.3318.018,900 KB21-Sep-0922:46
enumscriptresource.dll4.0.3318.0176 KB21-Sep-0922:30
ExecuteRestricted.exe4.0.3318.040 KB21-Sep-0922:31
ImportExport.dll4.0.3318.056 KB21-Sep-0922:30
Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll4.0.3318.032 KB21-Sep-0922:32
Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll4.0.3318.036 KB21-Sep-0922:27
Microsoft.SBA.OfficeLive.dll4.0.3318.0224 KB21-Sep-0922:30
MigrationInterface.dll4.0.3318.09 KB21-Sep-0922:30
MPAClientEx.dll4.0.3318.0392 KB21-Sep-0922:27
msfdpb.dll4.0.3318.0445 KB21-Sep-0922:32
MSIDCRL.Managed.dll4.0.3318.0200 KB21-Sep-0922:27
NameParser.dll4.0.3318.012 KB21-Sep-0922:30
OFXDriver.dll4.0.3318.0108 KB21-Sep-0922:32
OFXObjects.dll4.0.3318.0135 KB21-Sep-0922:32
PayPalWordAddin.dll4.03209.0160 KB21-Sep-0917:30
PayPalWordAddinShim.dll4.03209.036 KB21-Sep-0917:30
PidGen.dll4.0.3318.040 KB21-Sep-0922:27
ProductActivationWrapper.dll4.0.3318.040 KB21-Sep-0922:30
SBA.exe4.0.3318.084 KB21-Sep-0922:36
SBAAccountantHost.exe4.0.3318.0328 KB21-Sep-0922:32
SBAAPI.dll4.0.3318.05,572 KB21-Sep-0922:48
SBAAPIEnGB.dll4.0.3318.0208 KB21-Sep-0922:48
SBAAPIProxy.dll4.0.3318.015 KB21-Sep-0922:29
SBAComponents.dll4.0.3318.08 KB21-Sep-0922:46
SBACryptoServices.dll4.0.3318.010 KB21-Sep-0922:27
SBAECOMM.dll4.0.3318.0148 KB21-Sep-0922:48
SBAImportEnGB.dll4.0.3318.0524 KB21-Sep-0922:37
sbak.dll4.0.3318.05 KB21-Sep-0922:30
sbakb.dll4.0.3318.05 KB21-Sep-0922:30
SBAMasterDataWriter.dll4.0.3318.0124 KB21-Sep-0922:30
SBAOnline.AlbanyOperationHandler.dll4.0.3318.09 KB21-Sep-0922:37
SBAOnline.SBAOperationHandler.dll4.0.3318.024 KB21-Sep-0922:37
SBAOnline.SignUpWizardResources.dll4.0.3318.040 KB21-Sep-0922:37
SBAOnline.SubscriptionSignup.dll4.0.3318.0108 KB21-Sep-0922:37
SBAPAYROLL.dll4.0.3318.080 KB21-Sep-0922:28
sbaprint.dll4.0.3318.053 KB21-Sep-0922:30
SBAReporting.dll4.0.3318.01,048 KB21-Sep-0922:48
SBAReportingBitmap.dll4.0.3318.011,106 KB21-Sep-0922:29
SBAReportingBitmap.resources.dll4.0.3318.07,952 KB21-Sep-0922:37
SBAReportingEnGB.dll4.0.3318.01,224 KB21-Sep-0922:48
SBAResources.dll4.0.3318.01,720 KB21-Sep-0922:48
SBAResources.EnGB.dll4.0.3318.0324 KB21-Sep-0922:48
SbaSmartDoc.dll4.0.3318.036 KB21-Sep-0922:32
SbaSmartDocumentShim.dll4.0.3318.056 KB21-Sep-0922:32
SBASpreadsheetML.dll4.0.3318.0108 KB21-Sep-0922:28
SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll4.0.3318.0356 KB21-Sep-0922:28
SBASQM.dll4.0.3318.048 KB21-Sep-0922:48
SBAUI.dll4.0.3318.017,064 KB21-Sep-0922:48
SBAUI.XmlSerializers.dll4.0.3318.060 KB21-Sep-0922:48
sbauiengb.dll4.0.3318.03,076 KB21-Sep-0922:48
SBAUIUpgradeResourcesEnGB.dll4.0.3318.0500 KB21-Sep-0922:36
SbaWatson.dll4.0.3318.049 KB21-Sep-0922:30
SbaWatson.XmlSerializers.dll4.0.3318.019 KB21-Sep-0922:32
SbaXmlRequestHandler.dll4.0.3318.044 KB21-Sep-0922:29
SBPAPI.dll4.0.3318.0528 KB21-Sep-0922:48
SBPAPIENGB.dll4.0.3318.0456 KB21-Sep-0922:48
SBPIAPI.dll4.0.3318.056 KB21-Sep-0922:33
SBPIAPIENGB.dll4.0.3318.052 KB21-Sep-0922:37
SBPReporting.dll4.0.3318.0656 KB21-Sep-0922:33
SBPReportingEnGB.dll4.0.3318.02,168 KB21-Sep-0922:37
SBPResources.dll4.0.3318.0244 KB21-Sep-0922:33
SBPResourcesEnGB.dll4.0.3318.0208 KB21-Sep-0922:37
sbpui.dll4.0.3318.0944 KB21-Sep-0922:48
sbpuiengb.dll4.0.3318.01,788 KB21-Sep-0922:48
serialsdk.dll4.0.3318.0592 KB21-Sep-0922:29
serialsdkEnGB.dll4.0.3318.0184 KB21-Sep-0922:38
PayPal.resources.dll4.0.3318.0228 KB21-Sep-0922:35
PayPalResources.resources.dll4.0.3318.04 KB21-Sep-0922:35
PayPalWordAddin.resources.dll4.0.3318.092 KB21-Sep-0922:35
SBAAPI.resources.dll4.0.3318.015 KB21-Sep-0922:35
SbaPrintResource.dll4.0.3318.049 KB21-Sep-0922:35
SBAReporting.resources.dll4.0.3318.052 KB21-Sep-0922:35
SBAResources.resources.dll4.0.3318.088 KB21-Sep-0922:35
SBAUI.resources.dll4.0.3318.010,632 KB21-Sep-0922:36


Σημείωση Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το service pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα.