Αυγούστου 2009, τα Windows Vista και συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 ενημέρωση

Τεχνική ενημέρωση: 1η Σεπτεμβρίου 2009

Του Αυγούστου 2009 ενημερώθηκε και κυκλοφόρησε στις 1 Σεπτεμβρίου 2009 λόγω γνωστού ζητήματος με την έκδοση v1 του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008. Εάν κάνατε προηγουμένως λήψη και εγκαταστήσατε την έκδοση v1 του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και Windows Server 2008, ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε αυτήν την έκδοση v2 του Αυγούστου 2008 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 για να επιλύσετε τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Πρόσθετα ζητήματα που επιδιορθώνονται".

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν αυτό το άρθρο δεν απαντήσει στην ερώτησή σας, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να τεθεί η ερώτησή σας σε άλλα μέλη της Κοινότητας στην Κοινότητα της Microsoft:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista εφαρμογής συμβατότητας είναι μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που αντιμετωπίζει κοινά θέματα συμβατότητας εφαρμογών στα Windows Vista. Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και για Windows Server 2008.


Για να εγκαταστήσετε αμέσως την ενημερωμένη έκδοση του Αυγούστου 2009, κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσειςκαι, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να εγκαταστήσετε όλες τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Τύποι προβλημάτων που επιλύονται από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών

Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε κάποια παλιότερα παιχνίδια ή εφαρμογές στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό είναι εγκατεστημένο σωστά.
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό προκαλεί αστάθεια του συστήματος.
 • Οι κύριες λειτουργίες του παιχνιδιού, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό δεν λειτουργούν σωστά.

Εφαρμογές που αλλάζουν συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εφαρμογές που προστέθηκαν στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων Αυγούστου 2009. Αυτός ο πίνακας εμφανίζει επίσης τη συμπεριφορά της εφαρμογής μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.


Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών ενεργοποιούν διάφορες αλλαγές στα Windows Vista και Windows Server 2008. Οι παρακάτω είναι οι τρεις πιο συνηθισμένες:
 • Ολικός αποκλεισμός
  Η ενημερωμένη έκδοση θέτει ολικό αποκλεισμό στην εφαρμογή. Ο ολικός αποκλεισμός εμποδίζει μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista και Windows Server 2008 από την εκτέλεση στο σύστημα.


  Σημείωση Microsoft επιτρέπει στα Windows να τοποθετήσετε ολικό αποκλεισμό σε μια εφαρμογή μη Microsoft μόνο εάν ο κατασκευαστής της εφαρμογής δώσει τη συγκατάθεσή του.
 • Μερικός αποκλεισμός
  Η ενημερωμένη έκδοση θέτει ένα μερικό αποκλεισμό στην εφαρμογή. Ο Μερικός αποκλεισμός σάς ειδοποιεί όταν αρχίζει να εκτελείται μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.
 • Ενημέρωση
  Η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη λειτουργικότητα της εφαρμογής στα Windows Vista.

Ενημέρωση εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο του Αυγούστου 2009

 • Προσθέτει ένα ολικό αποκλεισμό για Eusing δωρεάν του καθαρισμού μητρώου για να αποτρέψετε τους χρήστες από τη διαγραφή της τιμής μητρώου της διαδρομής εικόνας υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού (Slsvc.exe).
 • Προσθέτει ένα μερικό αποκλεισμό, όταν οι χρήστες προσπαθούν να κάνετε αναβάθμιση σε Windows Server 2003, καθώς και η ενεργή Υπηρεσία πύλης διαχείρισης καταλόγου στον Windows Server 2008.
 • Προσθέτει μηνύματα Βοήθειας για Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 όταν είναι εγκατεστημένο το Microsoft Forefront Client ασφαλείας (FCS).
 • Προσθέτει ένα ολικό αποκλεισμό για την προέκδοση του Hyper-V, για να αποτρέψετε τους χρήστες από την αναβάθμιση των Windows Server 2008, καθώς και την προέκδοση του Hyper-V για Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
 • Προσθέτει ένα μπλοκ για Zune της Microsoft, για να αποτρέψετε τους χρήστες από την αναβάθμιση των Windows XP σε Windows Vista για Zune 4.0.
Σημείωση Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista είναι αθροιστική. Κάθε ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονταν σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών. Για μια πλήρη λίστα των εφαρμογών που έχουν αντιμετωπιστεί από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
953960 τρόπος για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων συμβατότητας εφαρμογών που δεν επιλύονται από την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα επίλυσης εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών στα Windows Vista μετά την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών:
 • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών ώστε να ολοκληρώσει το σύστημα τυχόν επιπλέον διαδικασίες και έτσι ώστε το σύστημα να φορτώνει σωστά όλα τα προγράμματα οδήγησης.
 • Εκτελέστε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας.


  Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας, τα Windows Vista εξομοιώνουν το επιλεγμένο λειτουργικό σύστημα όταν εκτελείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης .
  2. Στη λίστα προγραμμάτων , κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του προγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  3. Στην καρτέλα " συμβατότητα ", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση αυτού του προγράμματος σε λειτ .
  4. Στη λίστα, επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος.


  Εάν ένα πρόγραμμα δεν εκτελείται σε Windows Vista ή ένα στοιχείο υλικού δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εγκατάσταση των Windows Vista, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού ή τον κατασκευαστή του υλικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβουλές. Συνήθως, η τοποθεσία του προμηθευτή του λογισμικού στο Web παρέχει μια ενότητα υποστήριξης που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.


  Συχνά, ο προμηθευτής του λογισμικού μπορεί να επιλύσει το ζήτημα ασυμβατότητας παρέχοντας μια από τις παρακάτω λύσεις:
  • Μια ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος συμβατή με τα Windows Vista.
  • Μια έκδοση του προγράμματος που να είναι συμβατό με τα Windows Vista.
  • Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων που κάνουν το πρόγραμμα συμβατό με τα Windows Vista.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Μέθοδος 1: Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων (συνιστάται)
Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Αυτόματων ενημερώσεων στα Windows Vista. Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις και είναι ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις.


Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή " Αλλαγή ρυθμίσεων".
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτόματων ενημερώσεων που θέλετε.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου να συμπεριλαμβάνονται οι προτεινόμενες ενημερώσεις στη λήψη, εγκατάσταση ή ειδοποίηση σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


  User Access Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
Μέθοδος 2: Έλεγχος για ενημερώσεις στο Windows Update

Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματων ενημερώσεων , εκτελέστε το Windows Update. Αυτή η μέθοδος θα εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista.


Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις.
 3. Μετά την ενημέρωση των Windows ολοκλήρωσε τον έλεγχο για ενημερώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου για τις ενημερωμένες εκδόσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση.


  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
Μέθοδος 3: Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista από το Κέντρο λήψης της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008.

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του πακέτου.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε x64
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista για συστήματα πακέτου x64.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 x64 έκδοση
Download Άμεση λήψη του πακέτου έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2008 x64.

Τρόπος διαπίστωσης αν έχετε εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση

Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista παραδίδονται με χρήση της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows Vista. Μπορεί να έχετε ήδη εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση Αυγούστου 2009. Για να επιβεβαιώσετε ότι αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εγκατασταθεί, επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update στο Webκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού ενημέρωση.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

953960 τρόπος για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Η ενημερωμένη έκδοση σε αυτό το άρθρο υπερισχύει των ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
929427 τα Windows Vista ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών

932246 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Μαρτίου 2007

935280 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Ιουλίου 2007

943302 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Δεκεμβρίου 2007

947562 Μαΐου 2008, Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008

954366 του Αυγούστου 2008 τα Windows Vista και η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 είναι διαθέσιμη

957388 Δεκεμβρίου 2008 τα Windows Vista και συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 ενημερωμένης έκδοσης

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ένα CD ή DVD ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Αν επιλέξτε τη συσκευή στη Διαχείριση συσκευών και, στη συνέχεια, προβάλετε τις ιδιότητες της συσκευής, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το λογισμικό για αυτήν τη συσκευή έχει αποκλειστεί από την εκκίνηση επειδή είναι γνωστό ότι παρουσιάζει προβλήματα με τα Windows. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού για ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης. (Κωδικός 48)
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν μια παλαιότερη εφαρμογή έχει εγκαταστήσει προγράμματα οδήγησης που δεν είναι συμβατά με τα Windows Vista.


Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Πρόσθετα ζητήματα που επιδιορθώνονται

Η έκδοση v2 του Αυγούστου 2008 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 επιλύει τα ακόλουθα θέματα που υπάρχει στην έκδοση v1 του Αυγούστου 2008 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008.

Πρόβλημα 1

Συμπτώματα

Εάν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση v1 του Αυγούστου 2009 των Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008, και στη συνέχεια προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το Service Pack 2 για το Windows Server 2008 και Windows Vista, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Μη έγκυρη παράμετρος". Αυτό το μήνυμα λάθους αναφέρει τον κωδικό σφάλματος 0x80070057.


Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απεγκαταστήστε την έκδοση v1 του του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 και στη συνέχεια εγκαταστήστε το Service Pack 2 για το Windows Server 2008 και Windows Vista. Για να απεγκαταστήσετε την έκδοση v1 του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και Windows Server 2008 ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματοςυπό το
  Ενότητα " προγράμματα".
 3. Με το
  Λίστα εργασιώνστην αριστερή γραμμή πλοήγησης περιοχή, κάντε κλικ στο κουμπί
  Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Ενημερωμένη έκδοση για τα Microsoft Windows (KB972036)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Για να καταργήσετε την εγκατάσταση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναιόταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης.

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί επιβεβαίωση ή για τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναιγια να επιβεβαιώσετε ή πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
 6. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.

Πρόβλημα 2

Συμπτώματα

Εάν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση v1 του Αυγούστου 2009 των Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008, και στη συνέχεια προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το Service Pack 2 για το Windows Server 2008 και Windows Vista, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:


Στον Windows Server 2008
Ένα ή περισσότερα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην είναι συμβατό. Το πρόγραμμα οδήγησης που παρατίθενται παρακάτω μπορεί να είναι συμβατό με τα Windows Server Service Pack 2. Ελέγξτε για να δείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη λύση και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την εγκατάσταση, όταν το ζήτημα έχει επιλυθεί. MSDSM – διαβάστε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 967752
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί
Παράβλεψη και συνέχιση, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Την εγκατάσταση του Windows Server Service Pack 2 ενδέχεται να προκαλέσει ορισμένα προγράμματα οδήγησης για να σταματήσουν να λειτουργούν σωστά. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να συνεχίσετε;
Στα Windows Vista
Ένα ή περισσότερα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην είναι συμβατό. Το πρόγραμμα οδήγησης που παρατίθενται παρακάτω ίσως δεν είναι συμβατός με το Vista Service Pack 2. Ελέγξτε για να δείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη λύση και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι την εγκατάσταση, όταν το ζήτημα έχει επιλυθεί. MSDSM – διαβάστε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 967752
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί
Παράβλεψη και συνέχιση, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 2 ενδέχεται να προκαλέσει ορισμένα προγράμματα οδήγησης για να σταματήσουν να λειτουργούν σωστά. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να συνεχίσετε;
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για τον Windows Server 2008
 1. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 967752.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  967752 Τα Windows Server 2008 με υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή αποθήκευσης σε διαδρομές MPIO δεν κάνει επανεκκίνηση εάν το χώρο αποθήκευσης είναι η συσκευή εκκίνησης ή χάσετε πρόσβαση στη συσκευή, εάν η συσκευή είναι ένας τόμος δεδομένων
 2. Εγκαταστήστε το Service Pack 2 για το Windows Server 2008 και Windows Vista.
Η λύση για τα Windows Vista
Εάν λάβετε αυτό το σφάλμα σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί
Παράβλεψη και συνέχιση, και κατόπιν συνεχίστε την εγκατάσταση των Windows Vista SP2. Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του SP2, καταργήστε την εγκατάσταση του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 και στη συνέχεια εγκαταστήστε τα Windows Vista Service Pack 2. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Αυγούστου 2009 τα Windows Vista και Windows Server 2008 ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματοςυπό το
  Ενότητα " προγράμματα".
 3. Με το
  Λίστα εργασιώνστην αριστερή γραμμή πλοήγησης περιοχή, κάντε κλικ στο κουμπί
  Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Ενημερωμένη έκδοση για τα Microsoft Windows (KB972036)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Για να καταργήσετε την εγκατάσταση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναιόταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης.

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί επιβεβαίωση ή για τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναιγια να επιβεβαιώσετε ή πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
 6. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.

Πληροφορίες αρχείου για τις εκδόσεις V1 και V2

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσετε ποια έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας.

x86
V1:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

V2:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum


Amd64
V1:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

V2:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum


IA-64
V1:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

V2:%Windir%\servicing\packages\Package_for_KB972036~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 972036 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

Σχόλια