Μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε το Microsoft Office Communicator 2007 R2: "είτε δεν υπάρχει προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας είτε το τρέχον πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας δεν μπορεί να εκπληρώσει το αίτημα μηνύματος. Εκτελέστε το Microsoft Office Outlook και ορίστε τον ως το clie αλληλογραφίας προεπιλογή...

Ισχύει για: Microsoft Office Communicator 2007 R2

Συμπτώματα


Όταν ξεκινάτε το Microsoft Office Communicator 2007 R2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Είτε δεν υπάρχει προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας είτε το τρέχον πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας δεν μπορεί να εκπληρώσει το αίτημα μηνύματος. Εκτελέστε το Microsoft Office Outlook και ορίστε τον ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη αλληλογραφίας.
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν το Office Outlook είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μια έκδοση που βασίζεται σε x64 των Windows 7 ή Windows Server 2008.

Επίλυση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
969695 Περιγραφή του πακέτου συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων επειγουσών επιδιορθώσεων του Communicator 2007 R2: Ιούνιος 2009

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".