Περιγραφή του Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Εισαγωγή

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει για υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του service pack, τον τρόπο απόκτησης του service pack και τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το service pack.

Οι βελτιώσεις δυνατοτήτων και οι σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις στο WSUS 3.0 SP2

WSUS 3.0 SP2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
 • Νέο διακομιστή των Windows και υποστήριξη έκδοση προγράμματος-πελάτη
  • Ενοποίηση με Windows Server 2008 R2
  • Υποστήριξη για τη δυνατότητα BranchCache στον Windows Server 2008 R2
  • Υποστήριξη για προγράμματα-πελάτες Windows 7
 • Βελτιώσεις δυνατοτήτων των WSUS
  • Κανόνες αυτόματης έγκρισης: Κανόνες αυτόματης έγκρισης περιλαμβάνουν πλέον τη δυνατότητα να καθορίσετε την ημερομηνία προθεσμίας έγκρισης και την ώρα για όλους τους υπολογιστές ή συγκεκριμένες ομάδες υπολογιστών.
  • Αρχεία ενημερώσεων και γλώσσες: βελτιωμένη διαχείριση της επιλογής γλώσσας για διακομιστές κατάντη περιλαμβάνει ένα νέο παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης που εμφανίζεται όταν αποφασίσετε να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων μόνο για καθορισμένη γλώσσες.
  • Εύκολη αναβάθμιση: Το WSUS 3.0 SP2 είναι δυνατό να εγκατασταθεί ως επιτόπια αναβάθμιση από προηγούμενες εκδόσεις των WSUS και διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις και τις εγκρίσεις. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι συμβατό μεταξύ των WSUS 3.0 SP1 και SP2 στον υπολογιστή-πελάτη και στο διακομιστή.
  • Εκθέσεις: Νέα ενημερωμένη έκδοση και κατάστασης υπολογιστή εκθέσεις σας επιτρέπουν να φιλτράρετε τις ενημερώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί για εγκατάσταση. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις αναφορές από την κονσόλα WSUS ή να χρησιμοποιήσετε το API για να ενσωματώσετε αυτήν τη λειτουργία στις δικές σας αναφορές.
 • Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού
  • Περιλαμβάνονται επιδιορθώσεις σταθερότητας και αξιοπιστίας για το διακομιστή WSUS, όπως η υποστήριξη των διευθύνσεων IPV6 που είναι μεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες.
  • Το παράθυρο διαλόγου έγκρισης τώρα ταξινομεί τις ομάδες υπολογιστών με αλφαβητική σειρά κατά όνομα ομάδας.
  • Τα εικονίδια ταξινόμησης αναφοράς κατάστασης υπολογιστή είναι πλέον λειτουργικά σε x64 περιβάλλοντα.
  • Μια νέα έκδοση του Windows Update Agent περιλαμβάνεται στο WSUS 3.0 SP2 που προσφέρει βελτιώσεις και επιδιορθώσεις, όπως υποστήριξη για API τα οποία καλούνται από σύστημα μη τοπικά στοιχεία κλήσης σε μια μη αλληλεπιδραστική περίοδο λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του WSUS 3.0 SP2

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:


Download Άμεση λήψη του πακέτου του WSUS 3.0 Service Pack 2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Για να εγκαταστήσετε το WSUS 3.0 SP2, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διακομιστών

 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή στον οποίο σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το WSUS 3.0 SP2, χρησιμοποιώντας λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή
  Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση διακομιστή.
 3. Στο παράθυρο δεξιά πλευρά του παραθύρου " Διαχείριση διακομιστή ", εάν δεν υπάρχει στη λίστα Των υπηρεσιών Windows Server Update Services στην ενότητα Σύνοψη ρόλων , κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ρόλων.
 4. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Πριν να ξεκινήσετε , κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Στη σελίδα Επιλέξτε ρόλοι διακομιστή , επιλέξτε Τις υπηρεσίες Windows Server Update Services.
 6. Στη σελίδα Υπηρεσιών Windows Server Update , κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Στη σελίδα " Επιβεβαίωση επιλογών εγκατάστασης ", κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση.
 8. Όταν ξεκινήσει ο Οδηγός εγκατάστασης του WSUS 3.0 SP2, παρακάμψτε την επόμενη σελίδα του οδηγού, και ολοκληρώστε τα βήματα του οδηγού που αρχίζουν στη σελίδα για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του WSUS 3.0 SP2 .

Τρόπος διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το service pack

Αναζήτηση για το Windows Server Update Services 3.0 SP2 στην Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου ή αρχεία προγράμματος και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου. Εάν δεν εμφανίζεται το Windows Server Update Services 3.0 SP2 , δεν είναι εγκατεστημένο το service pack.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε μόνο WSUS 3.0 SP2, διότι καταργεί επίσης την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του WSUS 3.0.

Για να καταργήσετε το WSUS 3.0 SP2, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διακομιστή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008

 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή από τον οποίο σκοπεύετε να καταργήσετε WSUS 3.0 SP2, χρησιμοποιώντας λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή
  Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση διακομιστή.
 3. Στο παράθυρο δεξιά πλευρά του παραθύρου " Διαχείριση διακομιστή ", στην ενότητα Σύνοψη ρόλων , κάντε κλικ στο κουμπί
  Κατάργηση ρόλων.
 4. Εάν εμφανιστεί η σελίδα Πριν να ξεκινήσετε , κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Στη σελίδα Επιλέξτε ρόλοι διακομιστή , καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσιών Windows Server Update .
 6. Στη σελίδα Υπηρεσιών Windows Server Update , κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Στη σελίδα " Επιβεβαίωση επιλογών εγκατάστασης ", κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 8. Στη σελίδα " Κατάργηση Windows Server Update Services 3.0 SP2 ", επιλέξτε τυχόν πρόσθετα στοιχεία προς κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Επόμενο.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εγκαταλείψετε τον Οδηγό εγκατάστασης όταν ολοκληρωθεί ο Οδηγός κατάργησης WSUS 3.0 SP2.
Για να διαβάσετε το WSUS 3.0 SP2 έκδοση σημειώσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:Για αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο βήμα WSUS 3.0 SP2 από οδηγό βήμα στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 972455 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια