Προσαρμογή του προεπιλεγμένου τοπικού προφίλ χρήστη κατά την προετοιμασία ειδώλου των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων προεπιλεγμένου προφίλ τοπικού χρήστη κατά τη δημιουργία εικόνας σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται κάποιο από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Μετά την ανάπτυξη του ειδώλου, οι ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου τοπικού προφίλ χρήστη εφαρμόζονται σε όλους τους νέους χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή.

Για να προσαρμόσετε ένα προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη ή ένα υποχρεωτικό προφίλ χρήστη, πρέπει να προσαρμόσετε πρώτα το προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Στη συνέχεια, το προεπιλεγμένο τοπικό προφίλ χρήστη μπορεί να αντιγραφεί στον κατάλληλο κοινόχρηστο φάκελο, για να καταστήσει το προφίλ είτε ως το προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη είτε ως το υποχρεωτικό προφίλ χρήστη.

Όταν το προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη προσαρμόζεται όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, αναδομεί το προφίλ προέλευσης σε μορφή κατάλληλη για χρήση από πολλούς χρήστες. Αυτή είναι η μόνη υποστηριζόμενη μέθοδος προσαρμογής προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη για το λειτουργικό σύστημα των Windows. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους προσαρμογής προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη, μπορεί να προκύψουν άσχετες πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο νέο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Τέτοιου είδους άσχετες πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα σχετικά με τη σταθερότητα των εφαρμογών και του συστήματος.

Σημείωση Αυτό το άρθρο αντικαθιστά όλες τις διαδικασίες που έχουν δημοσιευτεί κατά το παρελθόν σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής προεπιλεγμένων τοπικών προφίλ χρήστη κατά την προετοιμασία ειδώλων.

Τρόπος προσαρμογής προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη στα Windows 7, τα Windows Vista, τον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2008 R2

Η μόνη μέθοδος που υποστηρίζεται για την προσαρμογή του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη είναι μέσω χρήσης της παραμέτρου Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile στο αρχείο απαντήσεων Unattend.xml. Το αρχείο απαντήσεων Unattend.xml διαβιβάζεται στο Εργαλείο προετοιμασίας συστήματος (Sysprep.exe).

Βήμα 1: Ρύθμιση παραμέτρων του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη

 1. Συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο τοπικό λογαριασμό διαχειριστή.
  Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό τομέα για αυτήν τη διεργασία.
 2. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου "Λογαριασμοί χρηστών" και καταργήστε όλους τους λογαριασμούς χρηστών που έχουν προστεθεί εκτός από το λογαριασμό χρήστη σε επίπεδο διαχειριστή που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στα Windows.
 3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αντιγράψετε στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Παραμέτρους όπως αυτών της επιφάνειας εργασίας, των αγαπημένων και των επιλογών μενού Έναρξη (Start).
  Σημείωση Η προσαρμογή του μενού Έναρξη (Start) και της Γραμμής εργασιών (Taskbar) είναι περιορισμένη στα Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Βήμα 2: Δημιουργία αρχείου Unattend.xml που περιέχει την παράμετρο Copy Profile

Δημιουργήστε ένα αρχείο Unattend.xml που περιέχει την παράμετρο Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Χρησιμοποιώντας την παράμετρο Copy Profile, οι ρυθμίσεις του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη αντιγράφονται στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Αυτή η παράμετρος πρέπει να οριστεί στην τιμή "true" στην ειδική διαδρομή.
Η Διαχείριση ειδώλων συστήματος των Windows (Windows SIM) δημιουργεί και διαχειρίζεται αρχεία απαντήσεων της Εγκατάστασης των Windows χωρίς παρακολούθηση σε γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη (GUI).

Τα αρχεία απαντήσεων είναι αρχεία που βασίζονται σε XML και χρησιμοποιούνται κατά την Εγκατάσταση των Windows για τη ρύθμιση παραμέτρων και την προσαρμογή της προεπιλεγμένης εγκατάστασης των Windows.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαχείριση ειδώλων συστήματος των Windows για να δημιουργήσετε το αρχείο Unattend.xml. Το εργαλείο "Διαχείριση ειδώλων συστήματος των Windows" περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Κιτ αυτόματης εγκατάστασης των Windows (Windows AIK). Αποκτήστε το AIK για το λειτουργικό σας σύστημα σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα AIK των Windows, ανατρέξτε στο άρθρο Κιτ αυτόματης εγκατάστασης των Windows (AIK) (el-GR). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αρχείου απαντήσεων στις πληροφορίες της Βοήθειας που περιλαμβάνεται στο AIK των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αρχείου απαντήσεων, ανατρέξτε στη σελίδα Εργασία με αρχεία απαντήσεων στο Windows SIM.
Βήμα 3: Προσαρμογή του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη στο αρχείο Unattend.xml

 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα. Για να το κάνετε, επιλέξτε Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο "Αναζήτηση", κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd στη λίστα "Προγράμματα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.
  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Σημείωση: Το Sysprep.exe βρίσκεται στον κατάλογο %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εντολή CopyProfile ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίξτε το ακόλουθο αρχείο: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Αναζητήστε γραμμές που μοιάζουν με τις εξής (στη φάση "specialize"):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.
  [shell unattend] CopyProfile succeeded.

  Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή η γραμμή επιβεβαιώνει την επιτυχημένη εκτέλεση της εντολής CopyProfile και υποδεικνύει το προφίλ που αντιγράφηκε στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη.
 5. Καταγράψτε την εικόνα.
 6. Αναπτύξετε την εικόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Sysprep για την καταγραφή και την ανάπτυξη ενός ειδώλου, ανατρέξτε στο θέμα Τεχνική αναφορά για το Sysprep.
Σημειώσεις
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /generalize με το sysprep.exe, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παράμετρος Copy Profile. Η επιλογή /unattend χρησιμοποιείται για να υποδείξει το επιθυμητό αρχείο Unattend.xml. Επομένως, σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο Unattend.xml βρίσκεται στον φάκελο c:\answerfile.
 • Το ενσωματωμένο προφίλ λογαριασμού διαχειριστή διαγράφεται κατά την εκτέλεση καθαρής εγκατάστασης των Windows ή με την εκτέλεση του εργαλείο Sysprep. Η επεξεργασία της ρύθμισης CopyProfile γίνεται πριν από τη διαγραφή του ενσωματωμένου λογαριασμού διαχειριστή. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε προσαρμογές κάνετε θα εμφανιστούν στο νέο προφίλ λογαριασμού χρήστη. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις ρυθμίσεις του ενσωματωμένου προφίλ λογαριασμού διαχειριστή.
 • Εάν υπάρχουν πολλά προφίλ χρηστών, το Windows sysprep ενδέχεται να επιλέξει ένα μη αναμενόμενο προφίλ για αντιγραφή στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 2101557: Απώλεια όλων των προσαρμογών στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 • Δεν μεταβιβάζονται όλες οι προσαρμογές στα νέα προφίλ. Ορισμένες ρυθμίσεις επαναφέρονται κατά τη διαδικασία σύνδεσης νέου χρήστη. Για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ή τις δέσμες ενεργειών πολιτικής ομάδας.Ποια πράγματα πρέπει να λάβετε υπόψη σας εάν χρησιμοποιείτε Συστήματα αυτοματοποιημένης δημιουργίας και ανάπτυξης ειδώλων

 • Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως το Κιτ εργαλείων ανάπτυξης της Microsoft ή το System Center Configuration Manager, η ρύθμιση CopyProfile δεν απαιτείται κατά την εκτέλεση της εντολής Sysprep. Αυτά τα εργαλεία, συνήθως, αλλάζουν ή αντικαθιστούν το αρχείο Unattend.xml μετά από την ανάπτυξη της εικόνας στο δίσκο αλλά πριν από την πρώτη έναρξη του λειτουργικού συστήματος μετά την εκτέλεση της εντολής Sysprep. Επομένως, το αρχείο Unattend.xml που χρησιμοποιείται στη διαδικασία ανάπτυξης του Κιτ εργαλείων ανάπτυξης της Microsoft ή του System Center Configuration Manager θα πρέπει να περιλαμβάνει τη ρύθμιση CopyProfile.
 • Εάν ορίσετε τη ρύθμιση CopyProfile σε true κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης από το μέσο εγκατάστασης των Windows Vista, των Windows 7, του Windows Server 2008 ή του Windows Server 2008 R2 κατά τη διάρκεια της διεργασίας δημιουργίας του ειδώλου, οι ρυθμίσεις του προφίλ διαχειριστή ενδέχεται να αντιγραφούν από σφάλμα στο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Οι ρυθμίσεις του προφίλ διαχειριστή βρίσκονται συνήθως στο αρχείο Install.wim στο μέσο εγκατάστασης.

Τρόπος μετατροπής του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη σε προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη δικτύου στα Windows 7, τα Windows Vista, τον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2008 R2

Για να μετατρέψετε το προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη σε προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό με διαπιστευτήρια διαχειριστή, για να συνδεθείτε στον υπολογιστή που έχει το προσαρμοσμένο προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη.
 2. Χρησιμοποιήστε την εντολή Run για να συνδεθείτε στον κοινόχρηστο φάκελο NETLOGON ενός ελεγκτή τομέα. Για παράδειγμα, η διαδρομή μοιάζει με την ακόλουθη:
  \\<Όνομα_διακομιστή>\NETLOGON
 3. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον κοινόχρηστο φάκελο NETLOGON και ονομάστε τον Default User.v2.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής (Computer), επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους (Advanced system settings).
 5. Στην περιοχή Προφίλ χρηστών (User Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings). Το παράθυρο διαλόγου Προφίλ χρηστών (User Profiles) εμφανίζει μια λίστα προφίλ που αποθηκεύονται στον υπολογιστή.
 6. Επιλέξτε Προεπιλεγμένο προφίλ (Default Profile) και, στη συνέχεια, πατήστε Αντιγραφή σε (Copy To).
 7. Στο πλαίσιο κειμένου Αντιγραφή προφίλ σε (Copy profile to), πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου του φακέλου προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη των Windows που δημιουργήσατε στο βήμα 3. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδρομή:
  \\<Όνομα_διακομιστή>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Στην περιοχή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (Permitted to Use), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change), πληκτρολογήστε το όνομα Everyone και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ξεκινήσει η αντιγραφή του προφίλ.
 10. Αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής.

Τρόπος μετατροπής του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη σε υποχρεωτικό προφίλ χρήστη στα Windows 7, τα Windows Vista, τον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2008 R2

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προεπιλεγμένου τοπικού προφίλ χρήστη, ώστε να μετατραπεί σε υποχρεωτικό προφίλ. Με αυτήν την ενέργεια, μπορείτε να έχετε ένα κεντρικό προφίλ που να χρησιμοποιείται από όλους τους χρήστες. Για να το κάνετε, πρέπει να προετοιμάσετε τη θέση του υποχρεωτικού προφίλ, να αντιγράψετε το τοπικό προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη στη θέση του υποχρεωτικού προφίλ και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της θέσης του προφίλ ενός χρήστη ώστε να κατευθύνουν στο υποχρεωτικό προφίλ.


Βήμα 1: Προετοιμασία της θέσης του υποχρεωτικού προφίλ

 1. Σε έναν κεντρικό διακομιστή αρχείων, δημιουργήστε ένα φάκελο ή χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα φάκελο που χρησιμοποιείτε για προφίλ περιαγωγής χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο όνομα φακέλου "Προφίλ":
  \Profiles
 2. Εάν δημιουργείτε ένα νέο φάκελο, μοιραστείτε τον χρησιμοποιώντας ένα όνομα κατάλληλο για τον οργανισμό σας.
  ΣημείωσηΤα δικαιώματα κοινής χρήσης για κοινόχρηστους φακέλους που περιλαμβάνουν προφίλ περιαγωγής χρήστη, πρέπει να επιτρέπουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου για την ομάδα Authenticated Users. Τα δικαιώματα κοινής χρήσης για φακέλους που προορίζονται αποκλειστικά για αποθήκευση υποχρεωτικών προφίλ χρήστη, πρέπει να επιτρέπουν δικαιώματα ανάγνωσης για την ομάδα Authenticated Users, καθώς και να επιτρέπουν δικαιώματα "Πλήρους ελέγχου" (Full Control) για την ομάδα Administrators.
 3. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στο φάκελο που δημιουργήθηκε ή προσδιορίστηκε στο βήμα 1α. Το όνομα αυτού του νέου φακέλου πρέπει να ξεκινά με το όνομα σύνδεσης του λογαριασμού χρήστη, εάν το υποχρεωτικό προφίλ χρήστη είναι για κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Εάν το υποχρεωτικό προφίλ χρήστη είναι για περισσότερους από έναν χρήστες, ονομάστε το ανάλογα. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τομέας έχει ένα υποχρεωτικό προφίλ και το όνομα φακέλου ξεκινά με τη λέξη "mandatory":
  \Profiles\mandatory
 4. Ολοκληρώστε το όνομα του φακέλου πληκτρολογώντας .v2 στο τέλος του. Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται στο βήμα 1γ έχει το όνομα φακέλου "mandatory." Συνεπώς, το τελικό όνομα του ακόλουθου φακέλου για αυτόν το χρήστη είναι "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2
Βήμα 2: Αντιγραφή του προεπιλεγμένου προφίλ χρήστη στη θέση του υποχρεωτικού προφίλ

 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή που περιλαμβάνει το προσαρμοσμένο τοπικό προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη, χρησιμοποιώντας λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Επιλέξτε Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer), επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους (Advanced System Settings).
 3. Στην περιοχή Προφίλ χρηστών (User Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings). Το παράθυρο διαλόγου Προφίλ χρηστών (User Profiles) εμφανίζει μια λίστα προφίλ που αποθηκεύονται στον υπολογιστή.
 4. Επιλέξτε Προεπιλεγμένο προφίλ (Default Profile) και, στη συνέχεια, πατήστε Αντιγραφή σε (Copy To).
 5. Στο πλαίσιο κειμένου Αντιγραφή προφίλ σε (Copy profile to), πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου του φακέλου προεπιλεγμένου χρήστη των Windows που δημιουργήσατε στην ενότητα "Βήμα 1: Προετοιμασία θέσης υποχρεωτικού προφίλ". Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδρομή:
  \\<Όνομα_διακομιστή>\Profiles\mandatory.v2
 6. Στην περιοχή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (Permitted to Use), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change), πληκτρολογήστε το όνομα Everyone και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ξεκινήσει η αντιγραφή του προφίλ.
 8. Αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής.
 9. Στον κεντρικό διακομιστή αρχείων, εντοπίστε το φάκελο που δημιουργήσατε στην ενότητα "Βήμα 1: Προετοιμασία της θέσης υποχρεωτικού προφίλ "ενότητα".
 10. Κάντε κλικ στο μενού Οργάνωση (Organize) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 11. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extensions for known file types), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files), πατήστε Ναι (Yes) για να κλείσετε την προειδοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να εφαρμοστούν οι αλλαγές και να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.
 12. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο NTUSER.DAT, πατήστε Μετονομασία (Rename), αλλάξτε το όνομα του αρχείου σε NTUSER.MAN και, έπειτα, πατήστε ENTER.
Σημείωση Προηγουμένως ήταν δυνατή η αντιγραφή προφίλ χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Σύστημα" στον Πίνακα Ελέγχου. Αυτή η επιλογή αντιγραφής στο προεπιλεγμένο προφίλ είναι πλέον απενεργοποιημένη, επειδή θα μπορούσε να προσθέσει δεδομένα που θα καθιστούσαν αδύνατη τη χρήση του προφίλ.

Βήμα 3: Προετοιμασία λογαριασμού χρήστη

 1. Ως διαχειριστής τομέα, ανοίξτε την κονσόλα διαχείρισης "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers) από έναν υπολογιστή με Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το υποχρεωτικό προφίλ χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ (Profile), πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου που δημιουργήσατε στην ενότητα "Βήμα 1: Προετοιμασία θέσης υποχρεωτικού προφίλ" στο πλαίσιο κειμένου της διαδρομής προφίλ. Ωστόσο, μην προσθέσετε την κατάληξη ".v2" στο τέλος. Στο παράδειγμά μας, η διαδρομή θα έχει ως εξής:
  \\<Όνομα_διακομιστή>\Profiles\mandatory
 4. Πατήστε OK και κλείστε την κονσόλα διαχείρισης "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers).
Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί πια το προεπιλεγμένο υποχρεωτικό προφίλ χρήστη. 

ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Εάν αυτό το άρθρο δεν απαντά στην ερώτησή σας, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να θέσετε το ερώτημα σε άλλα μέλη της κοινότητας στην Κοινότητα της Microsoft:

Πρόσθετοι πόροι

Εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα σύνδεσης σε προφίλ χρήστη, κάντε κλικ στις ακόλουθες συνδέσεις, για να προβάλετε το άρθρο στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Διόρθωση κατεστραμμένου προφίλ χρήστη
Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα προσαρμογής του προεπιλεγμένου τοπικού προφίλ χρήστη κατά την προετοιμασία ενός ειδώλου για τα Windows XP και τον Windows Server 2003, προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 959753: Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο τοπικό προφίλ χρήστη όταν προετοιμάζετε ένα είδωλο των Windows XP ή Windows Server 2003


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 973289 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια