Τα Windows, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς σφάλματα 0x80070001, 0x81000037 ή 0x80070003

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να επιλύσετε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows, λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • 0x80070001
 • 0x81000037
 • 0x80070003
Επιπλέον, ενδέχεται να μην μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να επαναφέρετε στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συμπτώματα," "Αιτία", "Λύση" και "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου.

Συμπτώματα

Ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων

Πρόβλημα 1

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:

0x80070001 (μη έγκυρη λειτουργία)
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή όταν αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows.

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Πρόβλημα 2

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή φακέλων χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:
0x81000037: αντιγράφων ασφαλείας των Windows απέτυχε κατά την προσπάθεια ανάγνωσης από το σκιώδες αντίγραφο σε έναν από τους τόμους αντίγραφο ασφαλείας
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ή όταν αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows.


Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Ζητήματα που προκύπτουν όταν επιχειρείτε να επαναφέρετε αρχεία

Πρόβλημα 3

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για αρχεία ή την αναζήτηση για φακέλους λειτουργικότητα για να αναζητήσετε τα αρχεία και τους φακέλους που θέλετε να επαναφέρετε στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".


Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Το ζήτημα 4

Εμφανίζεται ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους σε μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows:
0x80070003
Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Αιτία

Αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται επειδή φακέλους ή βιβλιοθήκες που προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφορά συμπεριλάβετε ένα σημείο νέας ανάλυσης.
Νέας ανάλυσης σημεία μοιάζουν με συντομεύσεις των Windows ή Unix συμβολικές συνδέσεις. Ένα σημείο νέας ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξετε ένα αρχείο που προσωρινή αλλαγή θέσης σε μια διαφορετική μονάδα δίσκου. Για παράδειγμα, ένα σημείο νέας ανάλυσης θα επιτρέψει φάκελο όπως C:\DVD ώστε να οδηγεί σε μονάδα δίσκου E, πραγματική μονάδα δίσκου DVD.

Αιτία των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

Πρόβλημα 1

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης σημεία σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Πρόβλημα 2

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης είναι ένα μονταρισμένο τόμο που περιέχει τα συμπιεσμένα αρχεία (για παράδειγμα, αρχεία πολυμέσων, αρχεία .zip και ούτω καθεξής).

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Αιτία των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθειά σας να επαναφέρετε τα αρχεία

Πρόβλημα 3

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης σημεία σε ένα σημείο μονταρίσματος ή μιας σύνδεσης κατάλογο στη ρίζα άλλο τόμο.

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Το ζήτημα 4

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης είναι ένα σημείο μονταρίσματος ή σημείων σύνδεσης στη ρίζα άλλο τόμο και εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Τον κατάλογο σημείου νέας ανάλυσης διαγράφεται και να προσπαθήσετε να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους στην αρχική τους θέση.
 • Κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου να επαναφέρετε τα αρχεία για την αρχική τους υποφακέλους στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων" και να προσπαθήσετε να επαναφέρετε αρχεία ή φακέλους σε μια εναλλακτική θέση.
Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε την ανάλυση για αυτό το θέμα.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων

1 το ζήτημα και το ζήτημα 2

Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, κατάργηση σημείο νέας ανάλυσης από τη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τον Οδηγό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για αυτό το περιεχόμενο σημείο νέας ανάλυσης (σε αυτήν την περίπτωση, του τόμου FAT ή να το μονταρισμένο τόμο), επιλέξτε την απόλυτη διαδρομή αυτήν τη θέση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ρύθμισης παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας των Windows.


Για να εντοπίσετε το φάκελο σημείο νέας ανάλυσης ή ως υποφάκελος του φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε CMD στο πλαίσιο πρόγραμμα αναζήτησης και τα αρχεία και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 2. Στο παράθυρο " γραμμή εντολών ", πληκτρολογήστε DIR /AL /S και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. Εμφανίζεται η λίστα της λίστας "και" (έναν τύπο του σημείου νέας ανάλυσης).

  Σημείωση Μπορείτε να δείτε περισσότερες από μία εγγραφές που πείτε "σύνδεσης" και τη θέση που υποδεικνύουν τις εγγραφές ("σημείο σύνδεσης" είναι ένα άλλο όνομα για το "σημείο νέας ανάλυσης"). Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρήσει να κάνει εγγραφή σε έναν κατάλογο που είναι στην πραγματικότητα ένα σημείο νέας ανάλυσης, αυτά τα αρχεία αποστέλλονται (εντελώς τυφλά σε αυτό το πρόγραμμα) τον άλλο κατάλογο στη θέση.
Διαγραφή σημείου νέας ανάλυσης μονταρισμένο τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το σημείο επανάληψης ανάλυσης βρεθεί, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο σημείου νέας ανάλυσης και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 2. Στην καρτέλα Γενικά , επιβεβαιώστε το φάκελο Τύπος είναι Μονταρισμένο τόμο και στη συνέχεια να διαγράψετε αυτόν το φάκελο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την προσπάθειά σας να επαναφέρετε τα αρχεία

Πρόβλημα 3

Για να επιλύσετε αυτό το problemissue, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων" για να εντοπίσετε τα αρχεία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το ζήτημα 4

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε ξανά του καταλόγου που λείπει. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν διαγραφεί το σημείο νέας ανάλυσης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους παράδειγμα:
 2. Ακολουθήστε τη διαδρομή που υποδεικνύεται το σφάλμα και να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο φάκελο. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το φάκελο, ο φάκελος MyFolder στην περιοχή μονάδα δίσκου C.
 3. Δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία επαναφοράς.
Επιπλέον, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου να επαναφέρετε τα αρχεία για την αρχική τους υποφακέλους , όταν εκτελείτε τον "Οδηγό επαναφοράς αρχείων".

Περισσότερες πληροφορίες

Λόγω σχεδίασης, αντιγράφων ασφαλείας των Windows δεν διεισδύει σημεία νέας ανάλυσης σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, εάν ένα σημείο νέας ανάλυσης προστίθεται απευθείας σε μια βιβλιοθήκη του Windows 7 ή εάν οποιαδήποτε από τις εξαρτημένοι κόμβοι μιας νέας ανάλυσης σημείου προστίθεται απευθείας σε μια βιβλιοθήκη του Windows 7, Windows Backup διεισδύει αυτές τις θέσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα κατά τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Σημείωση Εάν το σημείο επανάληψης ανάλυσης προστίθεται σε ένα φάκελο που είναι ήδη μέρος μιας βιβλιοθήκης του Windows 7, Windows Backup παρακάμπτει το σημείο επανάληψης ανάλυσης και το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία νέας ανάλυσης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 973455 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια