Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Silverlight: 27 Αυγούστου 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Microsoft Silverlight είναι μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης, πολλαπλά περιβάλλοντα προσθήκης που προσφέρει η επόμενη γενιά των πολυμέσων που βασίζονται σε Microsoft .NET εμπειρίες και εμπλουτισμένων αλληλεπιδραστικών εφαρμογών για το Web. Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση για το Silverlight που κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου 2009.

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει μια νέα έκδοση που αποτελεί αναβάθμιση για προηγούμενες εκδόσεις του Silverlight. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνεται στα τρέχοντα προγράμματα εγκατάστασης του Silverlight. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει εγκατεστημένο Silverlight, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα προσφέρεται σε εσάς από το Microsoft Update ή με τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS).

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διευρύνει την υποστήριξη για χαρακτήρες Unicode, ειδικά για το σύνολο για την Κίνα χαρακτήρων GB18030. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι συμβατή με εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με προηγούμενες εκδόσεις του Silverlight.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από τις ακόλουθες πηγές.

Η τοποθεσία Microsoft Silverlight


Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Silverlight περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ενημερώσεις μαζί με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Silverlight, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Update


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη σε χρήστες του Microsoft Update. Εάν έχετε μια παλαιότερη έκδοση του Silverlight, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 974331)."

WSUS


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στο Microsoft Update μέσω του Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).Εάν ένας υπολογιστής έχει μια προηγούμενη έκδοση του Microsoft Silverlight, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 974331)."Εάν ένας υπολογιστής δεν διαθέτει Silverlight που είναι εγκατεστημένη, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται από το πιο πρόσφατο πρόγραμμα εγκατάστασης Silverlight 3.0 ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 974331)."Το Silverlight 3.0 περιέχει έναν μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης. Από προεπιλογή, ο μηχανισμός αυτός είναι απενεργοποιημένος στο πακέτο WSUS. Μελλοντικές ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω των ενημερώσεων WSUS.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Silverlight, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 974331 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια