Η μονάδα δίσκου DVD δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση των Windows 7

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση των Windows 7 στον υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου DVD ή αποκτάτε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου DVD μόνο κατά διαστήματα.

Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή κάποια από τις παρακάτω μονάδες δίσκου DVD:
 • Sony BC-5100S DVD
 • Sony BC-5600S DVD
 • TSST TS-L633B DVD+/-RW

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Έλεγχος για μια ενημέρωση υλικολογισμικού

Για να ελέγξετε αν υπάρχει ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας δίσκου DVD.

Μέθοδος 2: Απενεργοποίηση της δυνατότητας "Διαχείριση ενέργειας σύνδεσης προσαρμογέα (ALPM)" [Adaptive Link Power Management (ALPM)]

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια ενημέρωση υλικολογισμικού, απενεργοποιήστε στον υπολογιστή τη δυνατότητα "Διαχείριση ενέργειας σύνδεσης προσαρμογέα (ALPM)" [Adaptive Link Power Management (ALPM)]. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Σημείωση Η δυνατότητα ALPM θέτει μια συσκευή υλικού σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 100 ms χρόνου αδράνειας. Πρόκειται για μια δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Μετά την απενεργοποίηση της δυνατότητας ALPM, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων της μονάδας δίσκου ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα τρία σχέδια παροχής ενέργειας: Επιδόσεις, Εξισορρόπηση και Εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, δεν θα ωφελήστε από την πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας που παρέχει η δυνατότητα ALPM.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες έξι εντολές με τη σειρά που εμφανίζονται. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή.
  • powercfg.exe -setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
  • powercfg.exe -setdcvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 975270 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια