Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα καταστροφής εμφάνισης σε ορισμένα γραφικά Intel επεξεργάζεται τα chipset μονάδας (GPU) του στα Windows 7

Συμπτώματα

Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες είναι αληθείς στα Windows 7, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα καταστροφής εμφάνισης:
 • Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αναπαράστασης Intel που είναι ενεργοποιημένη στο BIOS του συστήματος.
 • Το σύστημα έχει μια ασύμμετρη παραμέτρους RAM. Για παράδειγμα, το σύστημα έχει μνήμη RAM, το οποίο αποτελείται από μια λειτουργική μονάδα 2 GB και λειτουργική μονάδα 1 GB 3 gigabyte (GB).
 • Το σύστημα έχει ένα από τα ακόλουθα chipset Intel GPU:
  • Ρητή οικογένεια Chipset Intel φορητής συσκευής 45
  • Σειράς Intel 4 Express Chipset οικογένεια
  • Express Chipset Intel G31/G33 οικογένεια
  • Express Chipset Intel Q33/Q35 οικογένεια

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ενημερώστε το BIOS του συστήματος στην τελευταία έκδοση που παρέχεται από τον κατασκευαστή του συστήματος.
 • Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα εικονικότητα Intel στο BIOS του συστήματος, εάν υπάρχει μια ασύμμετρη παραμέτρους RAM.
 • Εγκαταστήστε ένα συμμετρικό παραμέτρους RAM αν απαιτούνται δυνατότητες εικονικής διαμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Μια τυπική ρύθμιση παραμέτρων ασύμμετρου RAM είναι 3 GB μνήμης RAM, η οποία αποτελείται από μια λειτουργική μονάδα 2 GB και λειτουργική μονάδα 1 GB.

Τυπική συμμετρικό παραμέτρους RAM είναι οι εξής:
 • 2 GB μνήμης RAM, η οποία αποτελείται από μια λειτουργική μονάδα 2 GB
 • 2 GB μνήμης RAM, η οποία αποτελείται από δύο λειτουργικές μονάδες 1 GB
 • 4 GB μνήμης RAM, η οποία αποτελείται από δύο λειτουργικές μονάδες 2 GB

Αναφορές

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 975450 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια