Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή μπορεί να κάνει επανεκκίνηση σε μαύρη οθόνη με μήνυμα σφάλματος "0xc0000034" μετά από την εγκατάσταση των Windows 7 Service Pack 1 ή κάποιου service pack των Windows Vista

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Πραγματοποιείτε εγκατάσταση του Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ή ενός service pack των Windows Vista στον υπολογιστή σας. Μετά από την εγκατάσταση του service pack, ο υπολογιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να κάνει επανεκκίνηση. Εάν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το παρακάτω σε μια μαύρη οθόνη:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Σημείωση Εάν πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα σφάλματος.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

Διαδικασία επίλυσης του θέματος για χρήστες των Windows 7

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 1. Αν το θέμα δεν λυθεί με τη μέθοδο 1 ή αν διστάζετε να ακολουθήσετε τα βήματα της μεθόδου 1, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 2.

Μέθοδος 1: Διαγράψτε τις καταχωρήσεις POQ από το Pending.xml

Αυτή η μέθοδος επιλύει το θέμα δημιουργώντας και εκτελώντας μια δέσμη ενεργειών .vbs. Μόλις δημιουργήσετε και εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών .vbs, η εγκατάσταση του Windows 7 Service Pack 1 θα πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά.

Σημειώσεις

 • Αυτή η δέσμη ενεργειών .vbs μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τον κωδικό σφάλματος 0xc0000034. Μην χρησιμοποιείτε τη δέσμη ενεργειών για άλλα θέματα εκτός από το σφάλμα 0xc0000034.
 • Αυτή η μέθοδος συνιστάται για προχωρημένους χρήστες.
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο συνιστούμε να έχετε πρόσβαση σε δεύτερο υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε ένα αφαιρέσιμο μέσο αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB.
Πριν ξεκινήσετε

Πριν ξεκινήσετε, εξασφαλίστε τα εξής:
 • Έναν δεύτερο υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet. Θα χρησιμοποιήσετε τον δεύτερο υπολογιστή για να δημιουργήσετε ένα αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs). Για να δημιουργήσετε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) θα αντιγράψετε το κείμενο για τη δέσμη ενεργειών από αυτό το άρθρο της γνωσιακής βάσης.
 • Ένα αφαιρέσιμο μέσο αποθήκευσης, όμως μια μονάδα USB. Το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) που πρόκειται να δημιουργήσετε θα αντιγραφεί στην αφαιρέσιμη συσκευή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, θα μεταφέρετε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) στον υπολογιστή στον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα.
Σημείωση Αν δεν έχετε πρόσβαση σε δεύτερο υπολογιστή και σε αφαιρέσιμη συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) στον υπολογιστή που έχει εμφανιστεί το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε στις Επιλογές αποκατάστασης συστήματος, να ανοίξετε μια γραμμή εντολών και να εκκινήσετε το Σημειωματάριο (Notepad) από τη γραμμή εντολών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε μη αυτόματα το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) πληκτρολογώντας το κείμενο της δέσμης ενεργειών που θα βρείτε σε αυτό το άρθρο της γνωσιακής βάσης. Αποθηκεύστε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) στον τοπικό σκληρό δίσκο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μέρος 1:Δημιουργήστε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs)

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βρείτε έναν δεύτερο υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
 2. Ανοίξτε το Σημειωματάριο (Notepad).
 3. Αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στο Σημειωματάριο (Notepad).

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί αρχείο XML.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Απέτυχε η φόρτωση του αρχείου XML " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  Καταργήθηκαν WScript.echo(numberOfPOQNodes & " κόμβοι POQ. Η δέσμη ενεργειών ολοκληρώθηκε.")
 4. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.
 5. Δώστε στο αρχείο το όνομα Script.vbs και αποθηκεύστε το αρχείο σε μια αφαιρέσιμη συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB.

Μέρος 2: Εκτελέστε το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs)

Σημείωση Για τα βήματα που ακολουθούν, υποθέτουμε ότι έχετε αντιγράψει το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) σε μια μονάδα USB. Αν χρησιμοποιείτε έναν άλλον τύπο αφαιρέσιμης συσκευής αποθήκευσης, η διαδικασία ενδεχομένως να είναι λίγο διαφορετική.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή πατώντας το πλήκτρο F8 στο πληκτρολόγιό σας. Θα πρέπει να πιέσετε το F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Εάν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, θα χρειαστεί να δοκιμάσετε εκ νέου, περιμένοντας μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης των Windows και έπειτα τερματίζοντας και επανεκκινώντας τον υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Σε έναν υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση με πολλά λειτουργικά συστήματα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F8 μόλις εμφανιστεί το Μενού εκκίνησης.
 2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους, επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας στην περιοχή Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους και πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows 7 που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Ορίστε τη γλώσσα και μια μέθοδο εισόδου του πληκτρολογίου και επιλέξτε Επόμενο.
 4. Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε OK.
 5. Στις Επιλογές ανάκτησης συστήματος, σημειώστε το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία βρίσκονται τα Windows 7 στη γραμμή κάτω από το Επιλογή εργαλείου ανάκτησης.

  Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε κείμενο που να μοιάζει με το παρακάτω:

  Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 στο (C:) <VolumeName>

  Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, το γράμμα της μονάδας δίσκου για τα Windows 7 θα ήταν το C.
 6. Στις Επιλογές αποκατάστασης συστήματος, επιλέξτε "Γραμμή εντολών".
 7. Τοποθετήστε το αφαιρέσιμο μέσο με το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) που δημιουργήσατε προηγουμένως στον υπολογιστή.
 8. Στη γραμμή εντολών, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου και στον κατάλογο που περιέχει το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) που δημιουργήσατε προηγουμένως.

  Για παράδειγμα, αν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο script.vbs που δημιουργήσατε στον ριζικό κατάλογο μιας μονάδας USB και το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα USB είναι το “E”, χρειάζεται απλά να πληκτρολογήσετε τα εξής στη γραμμή εντολών και μετά να πατήσετε Enter.

  E:

  Σημείωση Αν δεν είστε βέβαιοι για το γράμμα της αφαιρέσιμης μονάδας αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Diskpart για να εμφανιστεί μια λίστα με τις μονάδες δίσκου. Για να χρησιμοποιήσετε το Diskpart, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πληκτρολογήστε Diskpart και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο Enter.
  2. Πληκτρολογήστε List volume και πατήστε Enter.
  3. Σημειώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα αποθήκευσης που περιέχει το αρχείο δέσμης ενεργειών (.vbs) που δημιουργήσατε προηγουμένως. Αν χρησιμοποιείτε όντως μια μονάδα συσκευή, ο τύπος μονάδας θα είναι "Αφαιρέσιμη”.
  4. Για έξοδο από το Diskpart, πληκτρολογήστε Exit και πατήστε Enter.

 9. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Αντικαταστήστε τη φράση <Windows _7_drive_letter> με το γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα δίσκου στην οποία έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα Windows 7.

  Αυτή η εντολή θα εκτελέσει τη δέσμη ενεργειών του αρχείου Script.vbs. Μετά την ολοκλήρωση της δέσμης ενεργειών, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που να μοιάζει με το εξής:

  Καταργήθηκαν 2 κόμβοι POQ. Η δέσμη ενεργειών ολοκληρώθηκε
 10. Για να κλείσετε τη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε Exit και πατήστε Enter.
 11. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Η εγκατάσταση του Service Pack 1 θα πρέπει τώρα να γίνει κανονικά.

Μέθοδος 2: Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας την Επαναφορά συστήματος


Αυτή η μέθοδος θα επαναφέρει τον υπολογιστή σας σε μια κατάσταση που θα επιτρέπει την εκκίνηση του υπολογιστή χωρίς να έχει γίνει εγκατάσταση του service pack. Μετά από την επιτυχή επαναφορά του υπολογιστή σας σε κατάσταση με δυνατότητα εκκίνησης, θα πρέπει να δοκιμάσετε ξανά να εγκαταστήσετε το service pack.

Η Επαναφορά συστήματος θα επαναφέρει τον υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση, πριν την εμφάνιση του προβλήματος και θα επανεκκινήσει τον υπολογιστή σας. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή πατώντας το πλήκτρο F8 στο πληκτρολόγιό σας. Θα πρέπει να πιέσετε το F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Εάν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, θα χρειαστεί να δοκιμάσετε εκ νέου, περιμένοντας μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης των Windows και έπειτα τερματίζοντας και επανεκκινώντας τον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Για υπολογιστές που έχουν διαμορφωθεί για εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο F8 μόλις εμφανιστεί το μενού εκκίνησης
 2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους, επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας στην περιοχή Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους και πατήστε Enter.
  Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows 7 που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Ορίστε τη γλώσσα και μια μέθοδο εισόδου του πληκτρολογίου και επιλέξτε Επόμενο.
 4. Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε OK.
 5. Στην περιοχή Επιλογές ανάκτησης συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος.
 6. Στο παράθυρο της Επαναφοράς συστήματος, επιλέξτε Επόμενο.
 7. Επιλέξτε το σημείο επαναφοράς για το Windows 7 Service Pack 1 αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς που εκτιμάτε ότι δημιουργήθηκε πριν από την εμφάνιση του προβλήματος και επιλέξτε Επόμενο.

  Σημείωση Αν δεν εμφανίζεται κανένα σημείο επαναφοράς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση περισσότερων σημειών επαναφοράς .
 8. Στο παράθυρο Επιβεβαίωση του σημείου επαναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και επιλέξτε Ναι όταν σας ζητηθεί.
 9. Όταν ειδοποιηθείτε ότι η Επαναφορά συστήματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιλέξτε Επανεκκίνηση.

  Σημείωση Αν εμφανιστεί πάλι η μαύρη οθόνη και το ίδιο ή παρόμοιο μήνυμα σφάλματος, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενη ημερομηνία.

Διαδικασία επίλυσης του θέματος για χρήστες των Windows Vista

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους, ξεκινώντας από τη Μέθοδο 1. Αν δεν λυθεί το θέμα με τη μέθοδο 1, δοκιμάστε τη μέθοδο 2. Η Μέθοδος 3 συνιστάται μόνο σε προχωρημένους χρήστες.

Αυτές οι μέθοδοι προορίζονται για να σας βοηθήσουν να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση όπου η εκκίνηση θα είναι δυνατή, χωρίς την εγκατάσταση του service pack. Μετά από την επιτυχή επαναφορά του υπολογιστή σας σε κατάσταση με δυνατότητα εκκίνησης, θα πρέπει να δοκιμάσετε ξανά να εγκαταστήσετε το service pack.

Σημείωση Οι ακόλουθες μέθοδοι απαιτούν το DVD των Windows Vista. Εάν ο κατασκευαστής του υπολογιστή σας δεν σας παρείχε το DVD των Windows Vista, ίσως μπορέσετε να κάνετε έναρξη από τα Εργαλεία επιδιόρθωσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και πιέστε το πλήκτρο F8 κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης για να ανοίξετε το μενού Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους. Διαφορετικά, περιμένετε να εμφανιστεί και επιλέξτε τη δυνατότητα Μενού επιλογών για προχωρημένους.
 2. Στο μενού, επιλέξτε την επιλογή επιδιόρθωσης του υπολογιστή σας.
 3. Επιλέξτε Διαχειριστής και πατήστε το πλήκτρο Enter.
 4. Μεταβείτε στο βήμα 4 στη Μέθοδο 1 ή στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 1: Επαναφορά του υπολογιστή σε προγενέστερο χρονικό σημείο χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Επαναφοράς συστήματος

Η Επαναφορά συστήματος θα επαναφέρει τον υπολογιστή σας σε προγενέστερο χρονικό σημείο, πριν από την εμφάνιση αυτού του ζητήματος και, στη συνέχεια, θα επανεκκινήσει τον υπολογιστή. Για την επαναφορά του συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
 1. Τοποθετήστε το DVD των Windows Vista στη μονάδα DVD και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή από το DVD.

  Σημείωση Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το CD ή το DVD, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το DVD των Windows Vista.
 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση γλώσσας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.
 4. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows Vista προς επιδιόρθωση και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Στην περιοχή Επιλογές ανάκτησης συστήματος, επιλέξτε Επαναφορά συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση Εάν η διαδικασία επιδιόρθωσης εντοπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την έναρξη των Windows Vista, θα εκτελέσει την επιδιόρθωση εκκίνησης για την αυτόματη επιδιόρθωση του προβλήματος. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε Άκυρο και κάντε κλικ στη δυνατότητα Προβολή επιλογών για προχωρημένους για υποστήριξη και αποκατάσταση του συστήματος.
 6. Στον "Οδηγό επαναφοράς συστήματος", κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Επιλέξτε το σημείο επαναφοράς με ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία εμφάνισης του μηνύματος σφάλματος και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς της λίστας.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Η επαναφορά συστήματος θα ολοκληρωθεί και θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.  
Σημείωση Εάν εμφανιστεί η μαύρη οθόνη και το ίδιο ή κάποιο παρόμοιο μήνυμα σφάλματος, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα εν λόγω βήματα και να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προγενέστερη ημερομηνία.

Μέθοδος 2: Χρήση του εργαλείου επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση για την επιδιόρθωση τυχόν ζητημάτων εκκίνησης του υπολογιστή σας

Για την έναρξη των Windows από το DVD των Windows Vista και τη χρήση των επιλογών ανάκτησης συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Τοποθετήστε το DVD των Windows Vista στη μονάδα DVD και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή από το DVD.

  Σημείωση Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το CD ή το DVD, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το DVD των Windows Vista.
 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση γλώσσας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.
 4. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows Vista προς επιδιόρθωση και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Στην περιοχή Επιλογές ανάκτησης συστήματος, επιλέξτε Επιδιόρθωση εκκίνησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση Εάν η διαδικασία επιδιόρθωσης εντοπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την έναρξη των Windows Vista, θα εκτελέσει την επιδιόρθωση εκκίνησης για την αυτόματη επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε Άκυρο και κάντε κλικ στη δυνατότητα Προβολή επιλογών για προχωρημένους για υποστήριξη και αποκατάσταση του συστήματος.
 6. Μόλις ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση εκκίνησης, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 7. Στην περιοχή Επιλογές ανάκτησης συστήματος, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση.
Σημείωση Εάν εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη με το ίδιο μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε τη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Διαγραφή της καταχώρησης poqexec από την τιμή SetupExecute (μόνο για προχωρημένους χρήστες)

Σημείωση Συνιστάται να δοκιμάσετε τη Μέθοδο 3 μόνο εάν είστε προχωρημένος χρήστης. 

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft: 322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Για να διαγράψετε την καταχώρηση poqexec από την τιμή SetupExecute (REG_MULTI_SZ), θα πρέπει να καταργήσετε την τιμή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το DVD των Windows Vista στη μονάδα DVD και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή από το DVD.

  Σημείωση Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το CD ή το DVD, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το DVD των Windows Vista.
 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση γλώσσας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί να κάνετε επαναφορά συστήματος, επιλέξτε Όχικαι πατήστε Enter.
 4. Από τις επιλογές ανάκτησης συστήματος, επιλέξτε "Επιδιόρθωση εκκίνησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση Εάν η διαδικασία επιδιόρθωσης εντοπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την έναρξη των Windows Vista, θα εκτελέσει την επιδιόρθωση εκκίνησης για την αυτόματη επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε Άκυρο και κάντε κλικ στη δυνατότητα Προβολή επιλογών για προχωρημένους για υποστήριξη και αποκατάσταση του συστήματος.
 5. Στην περιοχή Επιλογές ανάκτησης συστήματος, επιλέξτε Γραμμή εντολών και πατήστε Enter.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πατήστε το πλήκτρο Enter μετά από κάθε εντολή: 

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και πατήστε το πλήκτρο Enter.
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 975484 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια