Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για τη εγγενής δυνατότητα JSON του Internet Explorer 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Windows Internet Explorer 8 είναι το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης Web της Microsoft που περιλαμβάνει εγγενή υποστήριξη για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση σημειογραφία αντικείμενο JavaScript (JSON). Λόγω των νέων αλλαγών προδιαγραφή ECMAScript, ορισμένοι πελάτες έχουν αναφέρει ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα οφείλονται αποκλίσεων μεταξύ η εγγενής δυνατότητα JSON στον Internet Explorer 8 και την τελική προδιαγραφή. Τώρα διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων πελατών και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας JSON του Internet Explorer 8. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δίνει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας JSON του Internet Explorer 8 να διατηρήσετε σε συμμόρφωση με τη νέα βασική προδιαγραφή "ECMAScript, Πέμπτη έκδοση".

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τις αποκλίσεις στις παρακάτω μεθόδους:
 • JSON.stringify (τιμή [replacer] [χώρο])
 • JSON.parse (Δοκιμή [reviver])
 • (toJSON)
Σημείωση Περισσότερα από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση εφαρμόζεται σε μη έγκυρο όρισμα τιμές ή άλλων παρατυπιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε IA-64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση ή έκδοση στην αγγλική γλώσσα (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας, εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows XP και Windows Server 2003
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στη στήλη "Κλάδος υπηρεσίας".
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν επιπλέον επείγουσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Πέρα από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημερωμένη έκδοση εγκαθιστά επίσης ένα αρχείο καταλόγου συσχετισμένη ασφάλεια (KBαριθμός.cat), το οποίο είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x86 του Windows XP Service Pack 3
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΚλάδος υπηρεσίαςΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.6001.22960726,528GDR, QFEx86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 Service Pack 2 που βασίζονται σε x86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΚλάδος υπηρεσίαςΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.6001.22960726,528GDR, QFEx86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 Service Pack 2 που βασίζονται σε x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΚλάδος υπηρεσίαςΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.6001.22960818,176GDR, QFEx64
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows Vista και Windows Server 2008
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με SR_Level (εκδόσεις RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΈκδοσηΤο προϊόνSR_LevelΚλάδος υπηρεσίας
  5.8.600
  1.
  18 xxx
  Windows Vista και Windows Server 2008SP1GDR
  5.8.600
  1.
  22 xxx
  Windows Vista και Windows Server 2008SP1LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Service Pack 1 έχει ενοποιηθεί με την έκδοση κυκλοφορίας του Windows Server 2008.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες για τον Windows Server 2008 και Windows Vista αρχείου". Τα αρχεία MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.6001.18869726,52804-Dec-200907:19x86
Jscript.dll5.8.6001.22960726,52804-Dec-200916:15x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.6001.18869817,66404-Dec-200907:30x64
Jscript.dll5.8.6001.22960818,17604-Dec-200916:26x64
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΤο προϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  5.8.600
  0.16 xxx
  Windows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  5.8.600
  0,20 xxx
  Windows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες για Windows Server 2008 R2 και Windows 7 αρχείου". Αρχεία MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.7600.16475716,80002-Dec-200908:17x86
Jscript.dll5.8.7600.20587716,80002-Dec-200908:15x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.7600.16475852,48002-Dec-200909:15x64
Jscript.dll5.8.7600.20587852,48003-Dec-200901:41x64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε IA-64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Jscript.dll5.8.7600.16475x1,769,98402-Dec-200907:41IA-64
Jscript.dll5.8.7600.205871,769,98402-Dec-200907:48IA-64

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο JSON και συγκεκριμένες λεπτομέρειες των αλλαγών που αντιμετωπίζει αυτό KB, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τα Windows Vista και για Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x86
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,759
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,470
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,414
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,433
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,391
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,410
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,410
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_85a91fd32c9f548029c29dbc9263ceba_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_64884ccfcf73452a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_c8df752f7d97127105869ed29304a181_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_f2dc8606db03d03b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_65912f550d1a1d98.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,202
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)07:44
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_6611c986263fd953.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,202
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)16:41
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x64
Όνομα αρχείουAmd64_6c8f59fbcabf037bb873d38da1979b93_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_53cd5dd1a78355fb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_c6bd0fa800078c0e183373bc1dd69245_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_803a3b034711eafb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_c1afcad8c5778ece.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,222
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)07:48
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_c2306509de9d4a89.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,222
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)16:44
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,986
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,930
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,422
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,441
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,399
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,418
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,418
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)20:16
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18869_none_65912f550d1a1d98.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,202
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)07:44
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22960_none_6611c986263fd953.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου43,202
Ημερομηνία (UTC)04-Dec-2009
Ώρα (UTC)16:41
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,731
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,442
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,770
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb976662~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,481
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,846
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,881
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,582
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_984d2fa97ce3cbeab05aa644392568d8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_42e83d3262bab6d6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_fd3794ad6ecf9dd1fe6ca443eb4590ed_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_3215992fcacb1fd7.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_9d7b57c3cf71c631.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,972
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:39
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_9dfc2536e895b49a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,972
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:37
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Όνομα αρχείουAmd64_496ba8573f2eeeeaa2ddd8d02ef79706_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_ccc5e3568e341daa.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_49a454ea9eb66fc73d01c1a102a95665_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_8310c5e35f931487.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_94ac3c2ece27a274558a5c14292d533d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_b3cb0f7617cbf418.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_e09c2d3db916f75cb202f8f5486730d7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_496488b9e4f47699.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_f999f34787cf3767.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,976
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)09:48
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_fa1ac0baa0f325d0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,976
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)03:15
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,741
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,456
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,217
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb976662~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,167
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,076
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,115
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,810
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_03ee9d99bc2ff962.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,126
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_046f6b0cd553e7cb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,126
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:32
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε IA-64
Όνομα αρχείουIa64_650d8c72e387cb7b52a755b76765a01a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_f4dc5945e51d3704.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουIa64_eeb7cc4c7b6d86b448652fcc85d7e545_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_8b15e7b2965d931f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_9d7cfbb9cf6fcf2d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,974
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)09:38
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_9dfdc92ce893bd96.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου22,974
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)09:36
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,211
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb976662~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,159
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,644
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb976662_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1.667
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,642
Ημερομηνία (UTC)03-Dec-2009
Ώρα (UTC)04:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16475_none_03ee9d99bc2ff962.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,126
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:33
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20587_none_046f6b0cd553e7cb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,126
Ημερομηνία (UTC)02-Dec-2009
Ώρα (UTC)08:32
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 976662 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια