Πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 1 για Windows 7 και για Windows Server 2008 R2

Ισχύει για: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το Service Pack 1 (SP1) για Windows 7 και για Windows Server 2008 R2 είναι πλέον διαθέσιμο. Αυτό το service pack είναι μια ενημέρωση για τα Windows 7 και για τον Windows Server 2008 R2 που αναφέρεται σε σχόλια πελατών και συνεργατών. 

Το SP1 για Windows 7 και για Windows Server 2008 R2 είναι μια συνιστώμενη συλλογή ενημερώσεων και βελτιώσεων των Windows που συνδυάζονται σε μία ενιαία ενημέρωση για εγκατάσταση. 

Το Windows 7 SP1 μπορεί να κάνει τον υπολογιστή σας πιο ασφαλή και πιο αξιόπιστο. Το Windows Server 2008 R2 SP1 παρέχει μια πλήρη σειρά με καινοτομίες για απεικόνιση κατηγορίας Enterprise. Αυτό περιλαμβάνει νέες ικανότητες απεικόνισης με Dynamic Memory και Microsoft RemoteFX. 

Οι τελικοί χρήστες καταναλωτές μπορούν να βρουν γενικές πληροφορίες σχετικά με το Windows 7 SP1 στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:

Περισσότερες πληροφορίες


Πώς να αποκτήσετε το Service Pack 1

Windows 7 Service Pack 1

Για να αποκτήσετε το Windows 7 SP1, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft:

Windows 2008 R2 Service Pack 1

Για να αποκτήσετε το Windows 2008 R2 SP1, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

    Windows 7 και Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (KB976932)

Τρόπος απόκτησης υποστήριξης για το Service Pack 1

Υποστήριξη για το Windows 7 Service Pack 1

Οι τελικοί χρήστες καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την Κοινότητα της Microsoft για να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν το Windows 7 SP1. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft:

    Κοινότητα της Microsoft

Οι επαγγελματίες IT μπορούν να χρησιμοποιούν το φόρουμ Windows 7 IT Pro για να συζητήσουν θέματα σχετικά με το Windows 7 SP1. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft: 

   Φόρουμ TechNet-Windows 7 IT Pro

Σημείωση Για ηλεκτρονική βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Επιλογές υποστήριξης για το Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Οι επαγγελματίες IT μπορούν να χρησιμοποιούν το φόρουμ των Windows 7 IT Pro για να συζητούν θέματα σχετικά με το Windows 2008 R2 SP1. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft:

Τρόπος απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ενημερώσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο Service Pack 1

Για να προβάλετε μια λίστα άμεσων επιδιορθώσεων και ενημερώσεων που συμπεριλαμβάνονται στο SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Άμεσες επιδιορθώσεις και ενημερώσεις ασφαλείας για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 SP1

Σημείωση Προς το παρόν, η λίστα των άμεσων επιδιορθώσεων και των ενημερώσεων ασφαλείας είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Service Pack 1

Οι τελικοί χρήστες καταναλωτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με το τι περιλαμβάνεται στα Windows 7 SP1 στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Οι επαγγελματίες IT και οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες όπως σημειώσεις έκδοσης και τον οδηγό ανάπτυξης του SP1, στις παρακάτω τοποθεσίες Web του Microsoft TechNet:Σημείωση Αφού εφαρμόσετε το Service Pack 1, η ρύθμιση εκκίνησης της υπηρεσίας προγράμματος-πελάτη DHCP μετατρέπεται από απενεργοποιημένη σε αυτόματη. Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε την άμεση επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο 2684965 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το KB 2684965, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2684965 Η ιδιότητα "Τύπος εκκίνησης" στην υπηρεσία προγράμματος-πελάτη DHCP μετατρέπεται στην τιμή "Αυτόματα" στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2