Μήνυμα λάθους σχετικά με το υλικό λειτουργίας αναπαράστασης μέσω για τη λειτουργία των Windows XP στο Windows Virtual PC σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7

Συμπτώματα

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows Virtual PC και λειτουργίας Windows XP σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7. Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της λειτουργίας Windows XP στο Windows Virtual PC, λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους.

Σημείωση Ενδέχεται επίσης να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους άλλων εικονική μηχανή στο Windows Virtual PC.
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Virtual PC επειδή λειτουργίας αναπαράστασης μέσω υλικού είναι απενεργοποιημένη
  Unable to start Windows Virtual PC because hardware-assisted virtualization is disabled
  Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αναπαράστασης μέσω υλικού (HAV) στον υπολογιστή σας.

 • Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Virtual PC κεντρική διεργασία. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος για περισσότερες λεπτομέρειες
  Cannot start Windows Virtual PC Host Process. Check the System event log for more details
  Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει ότι ο επεξεργαστής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV.

 • Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Virtual PC, επειδή αυτός ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει λειτουργίας αναπαράστασης μέσω υλικού
  Windows Virtual PC cannot start because this computer does not support hardware-assisted virtualization
  Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας εικονικής μηχανής που δεν εκτελεί τα Windows XP λειτουργία. Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει ότι ο επεξεργαστής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV.

Αιτία

Windows Virtual PC και λειτουργίας Windows XP υποστηρίζονται μόνο σε υπολογιστές των οποίων οι επεξεργαστές διαθέτουν την HAV ενεργοποιημένη δυνατότητα. Επομένως, εάν ο επεξεργαστής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV ή εάν αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τις εικονικές μηχανές στο Windows Virtual PC.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημαντικό  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει μόνο το Windows XP Service Pack 3 εικονικές μηχανές.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνεται στο πακέτο του Windows Virtual PC για συστήματα Windows 7 Service Pack 1: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=3702

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εντοπισμού του Microsoft λειτουργίας αναπαράστασης μέσω υλικού για να προσδιορίσετε αν ο επεξεργαστής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV. Για να κάνετε λήψη αυτού του εργαλείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εάν ο επεξεργαστής σας υποστηρίζει HAV, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη, το εργαλείο εντοπισμού λειτουργίας αναπαράστασης μέσω υλικού Microsoft εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  HAV is not enabled

  Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα στο BIOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 3. Εάν ο επεξεργαστής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV, το εργαλείο εντοπισμού λειτουργίας αναπαράστασης μέσω υλικού Microsoft εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Does not support HAV

  Σημαντικό Συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μόνο εάν ο επεξεργαστής σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα HAV.
Γνωστό ζήτημα

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, δεν μπορεί να είναι δυνατή η αντιγραφή και επικόλληση αρχείων μεταξύ των Windows 7 και λειτουργίας Windows XP (ή άλλο εικονικό μηχάνημα). Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αντιγράψτε και επικολλήστε έως τις κοινόχρηστες μονάδες δίσκου των Windows 7 που μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την εικονική μηχανή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείτε τις δυνατότητες ενοποίησης με την εικονική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Σε εικονική μηχανή, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και στη συνέχεια αντιγράψτε ή επικολλήστε αρχεία μεταξύ μιας μονάδας της εικονικής μηχανής και κοινόχρηστη μονάδα δίσκου των Windows 7.


  Σημείωση Εμφανίζεται μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου των Windows 7 ως < γράμμα μονάδας δίσκου κεντρικού υπολογιστή > στο < όνομα κεντρικού υπολογιστή >.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε Windows 7 μαζί με το Windows Virtual PC.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας, εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows 7
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn) και με κλάδους υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΤο προϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.760
  0.16 xxx
  Windows 7RTMGDR
  6.1.760
  0,20 xxx
  Windows 7RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Vpc.exe6.1.7600.164883,330,56017-Dec-200907:34x86
Vpc.exe6.1.7600.205983,330,56017-Dec-200907:26x86
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,003,00817-Dec-200904:48x86
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,003,00817-Dec-200905:06x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,171,39217-Dec-200907:34x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,171,39217-Dec-200907:26x86
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488295,89617-Dec-200907:47Δεν ισχύει
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598295,88017-Dec-200907:33Δεν ισχύει
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε x64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Vpc.exe6.1.7600.164884,514,81617-Dec-200909:49x64
Vpc.exe6.1.7600.205984,514,81617-Dec-200909:43x64
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,210,36817-Dec-200907:05x64
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,210,36817-Dec-200907:03x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,264,06417-Dec-200909:49x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,264,06417-Dec-200909:43x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488360,79217-Dec-200910:00x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598360,79217-Dec-200909:55x64

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Virtual PC και λειτουργίας Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 977206 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια