Μια επείγουσα επιδιόρθωση, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για να διορθώσετε προβλήματα στην υποδομή επικοινωνιών των Windows με το .NET Framework 3.5 SP1 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων που διορθώνει διάφορα προβλήματα στην υποδομή επικοινωνίας των Windows (WCF) σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 ή Windows Server 2008 R2. Η συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων ισχύει για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται σε αυτό συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε κάθε άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  • 971841 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αντιμετωπίζετε θέματα επιδόσεων κατά την εκτέλεση μιας υπηρεσίας βασίζεται στο .NET Framework 3.5 WCF που χρησιμοποιεί μεταφοράς TCP και ενεργοποιεί το κανάλι προσωρινή αποθήκευση σε συνθήκες μεγάλου φόρτου

  • 971842 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: URIs σε ένα έγγραφο WCF WSDL αναφέρεται σε μη προσβάσιμο εσωτερικό παρουσίες αντί για τη μονάδα εξισορρόπησης φόρτου όπως αναμένεται με το .NET Framework 3.5

  • 973606 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο έλεγχος ταυτότητας αποτυγχάνει όταν ένας υπολογιστής-πελάτης καλεί μια υπηρεσία WCF στην οποία ένας χρήστης δημιουργεί ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για έλεγχο ταυτότητας SSL

  • 971493 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μια επείγουσα επιδιόρθωση που σας δίνει τη δυνατότητα WCF για την αποστολή ασφαλών μηνυμάτων και να λαμβάνει μη ασφαλή απαντήσεις, και να στείλετε ασφαλή μηνύματα και να λαμβάνει ασφαλείς αποκρίσεις, είναι διαθέσιμο για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, κάντε λήψη και εφαρμόστε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 981002. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
981002 μια επείγουσα επιδιόρθωση, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για το Windows Communication Foundation στο .NET Framework 3.5 SP1 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft κατά την επιδιόρθωση λογισμικού μετά την κυκλοφορία του, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 977420 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια