Πώς να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε σε Windows XP

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP.

iσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε το CD εγκατάστασης των Windows XP και το κλειδί προϊόντος που είναι διαθέσιμη.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το CD των Windows XP ή δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ένα νέο αντίγραφο των Windows XP. Επισκεφθείτε την ακόλουθη σύνδεση για περισσότερες πληροφορίες:Ανάλογα με τη μέθοδο εγκατάστασης που επιλέγετε, μπορεί να χρειαστεί μια εκκίνηση CD ή τις δισκέτες εκκίνησης. Εάν δεν έχετε το CD των Windows XP ή τις δισκέτες εκκίνησης, πρέπει να λάβετε για να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε σε Windows XP χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους. Εξετάστε τις μεθόδους για να προσδιορίσετε το μέσο που θα χρειαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

310994 Τρόπος απόκτησης των δισκετών εγκατάστασης των Windows XP για μια δισκέτα εκκίνησης εγκατάστασης

Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα ενεργοποίησης του αριθμού-κλειδιού προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

310637 λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows XP

Εάν η μέθοδος εγκατάστασης που επιλέγετε απαιτεί να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP, η μονάδα CD ή DVD πρέπει να ρυθμιστεί για να γίνει αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του υπολογιστή ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από MS-DOS ή μια δισκέτα εκκίνησης των Windows 98/Windows Millennium Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

307848 τρόπος για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από MS-DOS στα Windows XP

Μέθοδοι για την εγκατάσταση των Windows XP

Υπάρχουν πέντε μέθοδοι για την εγκατάσταση των Windows XP. Διαβάστε τις παρακάτω μεθόδους και επιλέξτε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την εγκατάστασή σας.
 • Μέθοδος 1: Εκτελέστε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows XP
  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για μια καθαρή εγκατάσταση των Windows XP. Μια καθαρή εγκατάσταση καταργεί όλα τα δεδομένα από τον σκληρό σας δίσκο κάνοντας επαναδιαμερισμό και αναδιαμόρφωση του σκληρού σας δίσκου και εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα σε έναν κενό (καθαρό) σκληρό δίσκο.
 • Μέθοδος 2: Αναβάθμιση σε Windows XP
  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP από Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition ή Microsoft Windows 2000 Professional.
 • Μέθοδος 3: Εγκατάσταση των Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο
  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο. Αυτό συνήθως γίνεται κατά την εγκατάσταση ενός νέου σκληρού δίσκου στον υπολογιστή σας.
 • Μέθοδος 4: Εγκατάσταση των Windows XP σε νέο φάκελο (παράλληλη εγκατάσταση)
  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο φάκελο (παράλληλη εγκατάσταση) είτε εκτέλεση δύο λειτουργικών συστημάτων ή για να αποκτήσετε πρόσβαση, επιδιόρθωση ή ανάκτηση δεδομένων από έναν κατεστραμμένο δίσκο.
 • Μέθοδος 5: Εκτέλεση λειτουργίας πολλαπλής εκκίνησης
  Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να εγκαταστήσετε τα Windows XP ως ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας. Αυτό σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας και να επιλέξετε ποιο λειτουργικό σύστημα θέλετε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 1: Εκτελέστε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows XP

Μια καθαρή εγκατάσταση αποτελείται από την κατάργηση όλων των δεδομένων από τον σκληρό σας δίσκο κάνοντας επαναδιαμερισμό και αναδιαμόρφωση του σκληρού σας δίσκου και εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα σε έναν κενό (καθαρό) σκληρό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε πριν δημιουργήσετε διαμερίσματα και διαμορφώσετε σκληρού δίσκου και τον τρόπο δημιουργίας διαμερισμάτων και διαμόρφωσης του σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

313348 Τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων και διαμόρφωσης σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP

Για να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών πληροφοριών πριν εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows XP. Αποθηκεύστε το αντίγραφο ασφαλείας σε μια εξωτερική θέση, όπως ένα CD ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Σημείωση Για να κάνετε εκκίνηση από το CD των Windows XP, οι ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή σας πρέπει να ρυθμιστεί για να γίνει αυτό.
 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από CD", πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP.
 4. Στην οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης , πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP.
 5. Διαβάστε τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows XP.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των Windows XP.
Εάν έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα Windows XP, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησαν να εγκαταστήσετε τα Windows XP, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Μέθοδος 2: Αναβάθμιση σε Windows XP

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης σε Windows XP από τα Windows 98, Windows Millennium Edition και των Windows 2000 Professional.

Σημείωση Τα Windows 2000 και τα Windows 2000 Professional μπορούν μόνο να αναβαθμιστούν σε Windows XP Professional. Δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε τα Windows 2000 σε Windows XP Home.

Σημαντικό Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του BIOS για τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τις αναβαθμίσεις. Εάν ενημερώσετε το BIOS μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP για να επωφεληθείτε από δυνατότητες, όπως Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) υποστήριξης στο BIOS. Εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό σε όλες τις συσκευές υλικού πριν να ξεκινήσετε την αναβάθμιση.

Εάν θέλετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Internet στη διάρκεια της εγκατάστασης. Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά η αποσύνδεση από το Internet στη διάρκεια της εγκατάστασης βοηθά στην προστασία του υπολογιστή σας. Για επιπλέον προστασία, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας του Microsoft Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet" στο λειτουργικό σύστημα των Windows Βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των Windows 98 ή Windows Millennium Edition για αναβάθμιση σε Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

316639 τον τρόπο προετοιμασίας για την αναβάθμιση των Windows 98 ή Windows Millennium Edition σε Windows XP

Για να αναβαθμίσετε σε Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD.
 2. Εάν τα Windows εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση των Windows για την εκκίνηση του Οδηγού εγκατάστασης των Windows XP.  Εάν τα Windows δεν εντοπίσουν αυτόματα το CD, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Γράμματης μονάδας δίσκου CD: \setup.exe
 3. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε αναβάθμιση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση.
Εάν έχετε αναβαθμίσει με επιτυχία στα Windows XP, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησαν να κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Μέθοδος 3: Εγκατάσταση των Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο

Αυτή η μέθοδος περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο. Αυτό συνήθως γίνεται κατά την εγκατάσταση ενός νέου σκληρού δίσκου στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη μέθοδο, θα χρειαστείτε το CD του προηγούμενου λειτουργικού σας συστήματος.

Πριν να ξεκινήσετε, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα μέσα:
 • Δισκέτα εκκίνησης των Microsoft Windows 98/Windows Millennium
 • Δισκέτες εκκίνησης του CD των Windows XP ή τα Windows XP

  Σημείωση Το CD των Windows XP είναι το προτιμώμενο μέσο στα ακόλουθα βήματα. Ωστόσο, τις δισκέτες εκκίνησης των Windows XP θα λειτουργήσει εάν δεν έχετε το CD.
Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP (ή δισκέτες εκκίνησης). Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από CD" στην οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP.
 3. Στην οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης , πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP.
 4. Διαβάστε τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8.
 5. Όταν σας ζητηθεί το CD των Windows XP, τοποθετήστε το CD των Windows XP.
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από CD", πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP.
 8. Στην οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης , πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε και να διαμορφώσετε ένα διαμέρισμα όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows XP.
 10. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των Windows XP.
Εάν έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα Windows XP, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησαν να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο σκληρό δίσκο, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Μέθοδος 4: Εγκατάσταση των Windows XP σε νέο φάκελο (παράλληλη εγκατάσταση)

Αυτή η μέθοδος περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP σε νέο φάκελο (παράλληλη εγκατάσταση) ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση δύο λειτουργικών συστημάτων ή η πρόσβαση, επιδιόρθωση ή ανάκτηση δεδομένων από έναν κατεστραμμένο δίσκο.

Πριν να ξεκινήσετε, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα μέσα:
 • Δισκέτα εκκίνησης των Microsoft Windows 98/Windows Millennium Edition
 • Δισκέτες εκκίνησης του CD των Windows XP ή τα Windows XP

  Σημείωση Το CD των Windows XP είναι το προτιμώμενο μέσο στα ακόλουθα βήματα. Ωστόσο, τις δισκέτες εκκίνησης των Windows XP θα λειτουργήσει εάν δεν έχετε το CD.
Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο φάκελο (επίσης γνωστή ως παράλληλη εγκατάσταση), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP (ή δισκέτες εκκίνησης). Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από CD" στην οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD των Windows XP.
 3. Στην οθόνη Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα εγκατάστασης , πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP.
 4. Διαβάστε τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8.
 5. Επιλέξτε το διαμέρισμα στο οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows XP και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Ενεργοποιήστε την επιλογή σύστημα αρχείων παραμένει το ίδιο (χωρίς αλλαγές) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε.
 7. Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να την εγκαταστήσετε σε έναν διαφορετικό φάκελο.

  Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εντοπίσει φάκελο άλλου λειτουργικού συστήματος, σας ζητά να πληκτρολογήσετε το όνομα του νέου φακέλου μετά την ανάστροφη κάθετο (\), για παράδειγμα, \WINXP. Εάν δεν εντοπιστούν άλλα λειτουργικά συστήματα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ονομάζει αυτόματα το φάκελο \Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ονόματος φακέλου σε νέες εγκαταστάσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  315242 Τρόπος προσδιορισμού του αρχικού ονόματος φακέλου για μια επανεγκατάσταση των Windows XP

 8. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των Windows XP.
Εάν έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα Windows XP, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Εάν αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησαν να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε νέο φάκελο, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

Μέθοδος 5: Εκτέλεση λειτουργίας πολλαπλής εκκίνησης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να εγκαταστήσετε τα Windows XP ως ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας. Αυτό σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα και να επιλέγετε ποιο λειτουργικό σύστημα θέλετε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πολλαπλής εκκίνησης των Windows XP και άλλων εκδόσεων των Windows και του MS-DOS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

217210 πώς να πολλαπλών εκκίνησης στα Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me και MS-DOS

Εάν έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία τα Windows XP, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν αυτά τα βήματα δεν σας βοήθησαν να εγκαταστήσετε τα Windows XP, μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

310637 λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα Windows XP

310064 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την εγκατάσταση, όταν κάνετε αναβάθμιση από Windows 98 ή Windows Millennium Edition σε Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows XP και την υποστήριξη, δείτε το Κέντρο λύσεων των Windows XP. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

ΕΠOΜΕΝΑ ΒHΜΑΤΑ

Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λύθηκε το πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών της Microsoft για να βρείτε άλλες λύσεις στο πρόβλημά σας. Στις υπηρεσίες που παρέχουν οι τοποθεσίες Web των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών της Microsoft περιλαμβάνονται οι εξής:Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη:

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP Professional, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

286463 σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Pro.txt

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows XP Home Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

306824 σημειώσεις έκδοσης για το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP που περιέχονται στο αρχείο Home.txt

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

307726 περιγραφή του Συμβούλου αναβάθμισης των Windows XP

314062 πιο πρόσφατη των Windows XP λίστα συμβατότητας υλικού

295322 πώς να προσδιορίσετε εάν το υλικό ή λογισμικό είναι συμβατό με τα Windows XP

Εάν αυτά τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφει αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Αναζήτηση υποστήριξης (KB) .
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 978307 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια