Περιγραφή της ενημέρωσης του Ιανουαρίου 2010 για το Word 2003 και Word 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office Word 2007 (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων του Microsoft Office 2007) και στο Microsoft Office Word 2003 (μαζί με τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2003) είχε εκδοθεί λόγω των Ηνωμένων Πολιτειών δικαστική απόφαση στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Γενικά, οι πελάτες που αγοράζουν ή άδεια Word 2007 ή το Word 2003 από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου 2010 για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εδάφη πρέπει να χρησιμοποιήσετε ενημερωμένο λογισμικό που δεν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη XML προσθήκη tag σε εφαρμογή. Η παρακάτω ενότητα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμοσμένη XML προσθήκη tag δυνατότητα που καταργείται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση αν έχετε οδηγίες για να το κάνετε αυτό σε ένα ξεχωριστό επικοινωνία από τη Microsoft.

Περισσότερες πληροφορίες

Εκδόσεις του Word 2007 που διανεμήθηκαν από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου 2010, πλέον να διαβάσει το προσαρμοσμένο σήμανση XML που μπορεί να περιέχονται στο .docx, .docm, .dotx, .dotm ή αρχεία .xml. Νέες εκδόσεις του Word 2007 και την ενημερωμένη έκδοση του Word 2003 μπορούν ακόμη να ανοίξουν αυτά τα αρχεία, αλλά οποιαδήποτε προσαρμοσμένη σήμανση XML καταργείται.

Προσαρμοσμένη σήμανση XML σε έγγραφα του Word είναι ορατή στο περιβάλλον χρήστη του Word ως ροζ (το προεπιλεγμένο χρώμα) ετικέτα ονόματα που περικλείστε το κείμενο σε ένα έγγραφο. Για παράδειγμα, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft Developer Network (MSDN):Εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε εκδόσεις του Word 2003 ή του Word 2007 που διανεμήθηκαν από τη Microsoft πριν από τις 11 Ιανουαρίου 2010, η ενημερωμένη έκδοση θα χειριστεί σήμανση προσαρμοσμένη XML με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εκδόσεις του Word που διανεμήθηκαν από τη Microsoft μετά τις 10 Ιανουαρίου 2010.

Οι παρακάτω δυνατότητες του Word δεν επηρεάζονται από την ενημερωμένη έκδοση:
  • Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου δεν επηρεάζονται. Περιεχομένου, τα στοιχεία ελέγχου είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη δομή εγγράφου περιεχόμενο και να αντιστοιχίσετε περιεχόμενο σε προσαρμοσμένα τμήματα XML.
  • Ανοιχτά πρότυπα XML (εκδόσεις όλες ECMA και ISO) δεν επηρεάζονται.
  • Προσαρμοσμένη σήμανση XML που είναι αποθηκευμένο στο έγγραφο του Word 97-2003 (. Αρχεία DOC) δεν επηρεάζεται.
  • Κορδέλα XML και επεκτασιμότητα της κορδέλας δεν επηρεάζονται.
  • Προσαρμοσμένα τμήματα XML δεν επηρεάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσαρμοσμένα τμήματα XML, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:
  • Το μοντέλο αντικειμένου του Word δεν επηρεάζεται. Ωστόσο, ορισμένες μέθοδοι μοντέλου αντικειμένου που ασχολούνται με σήμανση προσαρμοσμένη XML μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα:
    • Η μέθοδος TransformDocument θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά θα καταργηθεί οποιαδήποτε προσαρμοσμένη σήμανση XML μέσα τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού.
    • Η μέθοδος InsertXML θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά θα καταργηθεί οποιαδήποτε προσαρμοσμένη σήμανση XML που υπάρχει πριν από την εισαγωγή του περιεχομένου.

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για το Word 2007, μεταβείτε στη σελίδα ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office Word 2007 (KB974631) στο Κέντρο λήψης της Microsoft. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λήψη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
974631 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office Word 2007: Ιανουαρίου 2010

Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για το Word 2003, μεταβείτε στη σελίδα ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office Word 2003 (KB979045) στο Κέντρο λήψης της Microsoft. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λήψη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
979045 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office Word 2003: Ιανουαρίου 2010


Σημείωση Εάν είστε προγραμματιστής μια λύση η οποία χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες σήμανση XML, πρέπει να γνωρίζετε που η υποστήριξη για προσαρμοσμένη σήμανση XML δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Πολλά από τα σενάρια που υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες σήμανση XML μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο Word 2007 και το Word 2010. (Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, πεδία φόρμας και σελιδοδείκτες.) Για παράδειγμα, όπως τα παρακάτω άρθρα παρέχουν, τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου (εκτός από άλλες τεχνολογίες όπως σελιδοδείκτες) επιτρέπουν στους προγραμματιστές δημιουργούν δομημένα έγγραφα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκχωρήσετε τιμές αυθαίρετο δομημένο περιεχόμενο. Αυτές οι τυχαίες τιμές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση σημασιολογίας έννοια τμήματα του περιεχομένου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες της Microsoft:

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2445062 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Word: "το αρχείο περιέχει προσαρμοσμένα στοιχεία XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word"
2445060 η αντιστοίχιση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Word 2010
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 978951 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια