Σφάλμα: Your network does not have a sufficient MTU setting


Συμπτώματα


Όταν εκτελείτε τη δοκιμή σύνδεσης Xbox LIVE, λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα:
Your network does not have a sufficient MTU setting. Xbox LIVE requires a minimum MTU setting of 1364.


Ανεπαρκής ρύθμιση MTU

Ο όρος MTU (Maximum Transmission Unit - Μέγιστη μονάδα μετάδοσης) αναφέρεται το μέγιστο μέγεθος των δεδομένων που μπορούν να αποσταλούν μέσω του δικτύου σας. Αν η ρύθμιση MTU είναι μικρότερη από 1364, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε με το Xbox LIVE.

Τι να προσπαθήσετε


Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Λύση 1: Επανεκκίνηση του υλικού δικτύου σας

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα σας Xbox 360 και το υλικό δικτύου (για παράδειγμα, το μόντεμ και το δρομολογητή σας).
 2. Περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα.
 3. Ενεργοποιήστε το μόντεμ σας και περιμένετε να συνδεθεί ξανά (ένα λεπτό).
 4. Ενεργοποιήστε το επόμενο εξάρτημα υλικού (για παράδειγμα, έναν δρομολογητή) και περιμένετε άλλο ένα λεπτό.
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για κάθε επιπλέον εξάρτημα υλικού δικτύου.
 6. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας, μεταβείτε στην ενότητα My Xbox και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 7. Επιλέξτε Network Settings.
 8. Επιλέξτε WiredNetwork ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, εάν σας ζητηθεί.
 9. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection.

Εάν λάβετε το ίδιο σφάλμα MTU, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2 (ασύρματο μόνο): Βελτίωση του ασύρματου σήματός σας

Εάν συνδέεστε στο Xbox LIVE χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση, το σφάλμα MTU ενδέχεται να οφείλεται σε αδύναμο ασύρματο σήμα.

Ελέγξτε την ισχύ του ασύρματου σήματός σας, για να διαπιστώσετε αν χρειάζεται βελτίωση. Δείτε πώς:
 1. Στην κονσόλα σας Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα My Xbox και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Settings.
 2. Επιλέξτε Network Settings.
 3. Επιλέξτε WiredNetwork ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, εάν σας ζητηθεί.
 4. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection.

Εάν η ισχύς του ασύρματου σήματός σας έχει μία ή δύο γραμμές, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ισχύ του σήματός σας.

Ισχύς ασύρματου σήματος με μία ή δύο γραμμές

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την ισχύ του ασύρματου σήματός σας:
 • Μετακινήστε το δρομολογητή ή την πύλη σας από το δάπεδο και μακριά από τοίχους και μεταλλικά αντικείμενα (όπως μεταλλικά ντουλάπια).
 • Ελαχιστοποιήστε τα εμπόδια στην ευθεία διαδρομή μεταξύ της κονσόλας σας Xbox 360 και του ασύρματου δρομολογητή ή της πύλης σας.
 • Μικρύνετε την απόσταση μεταξύ της κονσόλας και του ασύρματου δρομολογητή ή της πύλης σας. Ιδανικά, το υλικό του δικτύου σας πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο του σπιτιού σας.
 • Αλλάξτε τη θέση της κεραίας στον Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο του Xbox 360 (μόνο για εξωτερικό προσαρμογέα).
 • Απενεργοποιήστε άλλες ασύρματες συσκευές, Εάν ο δρομολογητής σας χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 gigahertz (GHz), δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες συσκευές, όπως ασύρματα τηλέφωνα 2,4 GHz και συσκευές Bluetooth.
 • Δοκιμάστε να αλλάξετε το ασύρματο κανάλι σας. Οι ασύρματοι δρομολογητές και οι πύλες μπορούν να εκπέμψουν σε διαφορετικά κανάλια και ένα κανάλι μπορεί να είναι καθαρότερο από ένα άλλο. Ανατρέξτε στα έγγραφα του υλικού σας για βοήθεια σχετικά με την αλλαγή ασύρματων καναλιών.
 • Προσθέστε έναν ασύρματο επαναλήπτη, για να επεκτείνετε την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου σας. Μπορείτε να ενισχύσετε την ισχύ του σήματος τοποθετώντας έναν ασύρματο επαναλήπτη στη μέση της διαδρομής ανάμεσα στο δρομολογητή και την κονσόλα σας.
 • Αλλάξτε ζώνη συχνοτήτων του ασύρματου σήματος. Εάν έχετε δρομολογητή διπλής ζώνης και εξωτερικό προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση του δρομολογητή σε ασύρματο πρωτόκολλο που εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων 5 GHz (ασύρματο πρωτόκολλο A ή N). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού σας για βοήθεια σχετικά με την αλλαγή του ασύρματου πρωτοκόλλου.
 • Προσθέστε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης N σε δίκτυο Xbox 360 (κονσόλα Xbox 360 S) Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν βρίσκεται κοντά στην κονσόλα, ένας Προσαρμογέας ασύρματης σύνδεσης N σε δίκτυο Xbox 360 ενδέχεται να βελτιώσει την ισχύ του σήματος. Όταν συνδέσετε έναν προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε μια κονσόλα Xbox 360 S, η κονσόλα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τον ασύρματο προσαρμογέα αντί του εσωτερικού Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να συνδέετε έναν Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο:
  907330 Τρόπος σύνδεσης Προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο Xbox 360
Εάν λάβετε το ίδιο σφάλμα MTU, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Απλοποίηση της εγκατάστασής σας

Ο δρομολογητής ή η πύλη σας ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει κοινή χρήση μιας σύνδεσης Internet. Για να διαπιστώσετε αν αυτό αληθεύει, δοκιμάστε να απλοποιήσετε την εγκατάστασή σας.
 1. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Εάν έχετε ενσύρματη σύνδεση: Αποσυνδέστε προσωρινά τα πάντα από τον δρομολογητή σας, εκτός από το καλώδιο προς το μόντεμ σας και το καλώδιο προς την κονσόλα σας Xbox 360.
  • Εάν έχετε ασύρματη σύνδεση: Απενεργοποιήστε προσωρινά οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο με το ασύρματο δίκτυό σας, εκτός από την κονσόλα σας Xbox 360.
 2. Δοκιμάστε τη σύνδεσή σας Xbox LIVE:
  1. Στην κονσόλα σας, μεταβείτε στην ενότητα My Xbox και επιλέξτε System Settings.
  2. Επιλέξτε Network Settings.
  3. Επιλέξτε WiredNetwork ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (εάν σας ζητηθεί).
  4. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection.

Εάν δεν εμφανίζεται σφάλμα MTU μετά την απλοποίηση της εγκατάστασής σας, αυτό υποδεικνύει ότι ο δρομολογητής δεν καταφέρνει να χειριστεί πολλαπλές συνδέσεις. Για να προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Έλεγχος της ρύθμισης MTU

Το Xbox LIVE απαιτεί ελάχιστη ρύθμιση MTU 1364. Ελέγξτε το δρομολογητή ή την πύλη σας, για να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση MTU είναι 1364 ή υψηλότερη. Για αυτόν το σκοπό, συνδεθείτε στο δρομολογητή ή την πύλη σας και μετά ελέγξτε τη ρύθμιση MTU. Ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα του δρομολογητή ή της πύλης σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της αλλαγής.

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση MTU για το υλικό δικτύου σας, επανεκκινήστε το υλικό δικτύου σας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση Xbox LIVE.

Εάν η ρύθμιση MTU του δρομολογητή ή της πύλης σας είναι 1364 ή υψηλότερη, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Άνοιγμα θυρών δικτύου

Η κονσόλα σας Xbox 360 χρησιμοποιεί θύρες δικτύου για να επικοινωνεί με τους διακομιστές Xbox LIVE. Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε στο Xbox LIVE από ένα δωμάτιο φοιτητικής εστίας, από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή από το χώρο εργασίας σας, πρέπει να ζητήσετε από το διαχειριστή δικτύου να ανοίξει τις ακόλουθες θύρες:
 • Θύρα 88 (UDP)
 • Θύρα 3074 (UDP και TCP)
 • Θύρα 53 (UDP και TCP)
 • Θύρα 80 (TCP)

Εάν λάβετε το ίδιο σφάλμα MTU, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 6: Δοκιμή μιας σύνδεσης μόντεμ

Δοκιμάστε να συνδέσετε την κονσόλα σας Xbox 360 απευθείας στο μόντεμ σας, αντί να τη συνδέσετε μέσω δρομολογητή ή πύλης. Δείτε πώς:
 1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου δικτύου στο πίσω μέρος της κονσόλας σας και το άλλο άκρο στο μόντεμ σας.
 2. Δοκιμάστε τη σύνδεσή σας Xbox LIVE:
  1. Στην κονσόλα σας, μεταβείτε στην ενότητα My Xbox και επιλέξτε System Settings.
  2. Επιλέξτε Network Settings.
  3. Επιλέξτε WiredNetwork ή το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (εάν σας ζητηθεί).
  4. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection.

Αυτό το βήμα βοηθάει στον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος, αλλά δεν αποτελεί μόνιμη λύση.

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox LIVE όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση μόντεμ, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις του δρομολογητή ή της πύλης σας. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή της πύλης σας για βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox LIVE όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση μόντεμ, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Λύση 7: Έλεγχος συμβατότητας υλικού

Οι δρομολογητές, οι πύλες και οι γέφυρες που διαθέτουν λογότυπο Works with Windows Vista, λογότυπο Certified for Windows Vista ή λογότυπο Compatible with Windows 7 έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με το Xbox LIVE.