Περιγραφή της συλλογής ενημερώσεων 4 για το Windows Small Business Server 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συλλογή ενημερώσεων 4 για το Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008 είναι τώρα διαθέσιμη. Αυτή η συλλογή ενημερώσεων αντιμετωπίζει τα παρακάτω ζητήματα στον Windows SBS 2008.
Ζήτημα 1
Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε και να συνδέσετε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 σε έναν τομέα, ο οποίος βασίζεται σε Windows SBS 2008 χρησιμοποιώντας τον οδηγό σύνδεσης υπολογιστή-πελάτη SBS των Windows.
Ζήτημα 2
Εάν η καταχώρηση μητρώου PublicFQDNPrefix δεν έχει οριστεί στον υπολογιστή, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε μια συλλογή ενημερώσεων για τον Windows SBS 2008 και να λάβετε έναν κωδικό σφάλματος "6BA".
Ζήτημα 3
Οι παρακάτω νέες προειδοποιήσεις προστίθενται στη λίστα "Σφάλματα αρχείου καταγραφής (Event Log errors)":
  • Η λειτουργία του διακομιστή τερματίστηκε απροσδόκητα
  • Έγινε επανεκκίνηση του διακομιστή
  • Ένα σφάλμα απέτρεψε την εκκίνηση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Ένα σφάλμα απέτρεψε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Ζήτημα 4
Η παράδοση της αναφοράς δικτύου ενδέχεται να καθυστερήσει, επειδή απαιτείται πολύς χρόνος ώστε ο διακομιστής να ελέγξει την κατάσταση των μη συνδεδεμένων υπολογιστών-πελατών.
Ζήτημα 5
Ο Οδηγός διαχείρισης διευθύνσεων ενδέχεται να σταματήσει να αποκρίνεται όταν διαγράψετε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows SBS 2008.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενημέρωση συμπεριλαμβάνει ενημερώσεις από τη Συλλογή ενημερώσεων 1, Συλλογή ενημερώσεων 2, Συλλογή ενημερώσεων 3 και αντικαθιστά αυτές τις προηγούμενες συλλογές ενημερώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από την παρακάτω τοποθεσία Web του Microsoft Update:Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από την παρακάτω τοποθεσία Web του Microsoft Update Catalog:

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης. Για να αποφύγετε την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κλείστε όλες τις εφαρμογές και την κονσόλα του Windows SBS πριν εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη ενημέρωση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Πληροφορίες κατάργησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας της τοποθεσίας Web http://companyweb αλλάζει από έλεγχο ταυτότητας NTLM σε έλεγχο ταυτότητας Kerberos. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos αντί για τον έλεγχο ταυτότητας NTLM.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, μπορείτε να την καταργήσετε από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) στον Πίνακα Ελέγχου. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει μη αυτόματη επαναφορά της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας της τοποθεσίας Web http://companyweb στην προηγούμενη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint 3.0 Central Administration.
  2. Στην καρτέλα Διαχείριση εφαρμογών (Application Management), κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας (Authentication providers).
  3. Στη λίστα Εφαρμογή Web (Web Application), επιλέξτε την εφαρμογή Web που χρησιμοποιεί την τοποθεσία Web στη διεύθυνση http://companyweb.
  4. Κάντε κλικ στη ζώνη Προεπιλογή (Default).
  5. Στη σελίδα Επεξεργασία ελέγχου ταυτότητας (Edit Authentication), κάντε κλικ στο στοιχείο NTLM στην ενότητα Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας IIS (IIS Authentication Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 979454 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια