Ο SQL Server 2008 R2 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 R2

Ισχύει για: SQL Server 2008 R2 DatacenterSQL Server 2008 R2 DeveloperSQL Server 2008 R2 Enterprise

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο παραθέτει το Microsoft SQL Server 2008 R2 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 R2.

Περισσότερες πληροφορίες


Δόμηση 10.50.1817.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Ιουνίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1815.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2703280 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 14 για SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1815.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Απριλίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1810.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2679366 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1810.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1809.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2659692 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 για τον SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1809.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1807.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:


2633145 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1807.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1804.0.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2591746 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 για SQL Server 2008 R2


Δημιουργία 10.50.1804.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1797.0.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft

2567713 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 9 για SQL Server 2008 R2
Δημιουργία 10.50.1797.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1777.0.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2534352 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 για SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1777.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1765.0.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2507770 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 7 για SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1765.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Φεβρουαρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1753.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2489376 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για τον SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1753.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1746.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2438347 πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το SQL Server 2008 R2

Δημιουργία 10.50.1746.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Οκτωβρίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1734.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2345451 πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για τον SQL Server 2008 R2
Δημιουργία 10.50.1734.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Αυγούστου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1720.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2261464 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 3 για τον SQL Server 2008 R2
Δημιουργία 10.50.1720.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου 2010.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1702.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2072493 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για SQL Server 2008 R2
Δημιουργία 10.50.1702.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου 2010.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.1600.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
981355 πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 1 για τον SQL Server 2008 R2

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

935897 μια τμηματική μοντέλο συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκανΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας των ενημερωμένων εκδόσεων του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων 822499 σχήματος ονομάτων για το λογισμικό Microsoft SQL Server


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft