Το αναγνωριστικό συμβάντος 4003 και αποτύχει η αναπαραγωγή διαθεσιμότητας από ένα διακομιστή Exchange Server 2003 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010

Ισχύει για: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο Exchange Server 2010 επικύρωση αποτύχει στην υπηρεσία RPC πρόσβαση υπολογιστή-πελάτη . Η επικύρωση αποτύχει, εάν το στοιχείο αναπαραγωγής βρίσκεται στον ριζικό φάκελο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ακόλουθη συνάθροιση ενημερώσεων:
982639 περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 4 για τον Exchange Server 2010

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".