Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αυτού του τμήματος web" όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε έναν εξαγόμενο τμήμα Web TagCloud στο SharePoint 2010

Ισχύει για: Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

Συμπτώματα


Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε έναν εξαγόμενο τμήμα Web TagCloud σε μια σελίδα του Microsoft SharePoint Server 2010, δεν εμφανίζεται το τμήμα web στη σελίδα, και λαμβάνετε το μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αυτού του τμήματος web.
Εάν προσπαθείτε να αποστείλετε το εξαγόμενο τμήμα Web TagCloud στη συλλογή Τμημάτων Web, λαμβάνετε ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης εξαίρεσης. Η προβολή συμβάντων εμφανίζει μια εξαίρεση WebPartPageUserException.

Λύση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το τμήμα Web TagCloud ως αρχείο *.dwp από τη συλλογή Τμημάτων Web.