Τιμές ξακρίσματος που έχουν εφαρμοστεί σε εικόνες σε θέσεις εικόνων απαλείφονται μετά την επαναφορά της διάταξης διαφανειών του PowerPoint

Ισχύει για: PowerPoint 2010Microsoft Office PowerPoint 2007PowerPoint 2013

Συμπτώματα


Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί " Επαναφορά " στην ομάδα διαφανειών , για να επαναφέρετε τη διάταξη διαφανειών στο Microsoft PowerPoint, απαλείφονται οι τιμές καλλιέργειας που εφαρμόζονται σε εικόνες σε θέσεις εικόνων. Τις τιμές περικοπής επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές περικοπής, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μόνο με τη διάταξη της εικόνας με τη λεζάντα .

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μην επαναφέρετε τη διάταξη διαφάνειας, εάν θέλετε να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις περικοπής εικόνων σε εικόνες κράτησης θέσης.