Εμφάνιση βίντεο που έχουν οριστεί για αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών μέσω άλλων σχημάτων κατά την αναπαραγωγή στο PowerPoint

Ισχύει για: PowerPoint 2010PowerPoint 2013

Συμπτώματα


Μπορείτε να ορίσετε ένα βίντεο για αναπαραγωγή σε πολλές διαφάνειες του Microsoft PowerPoint. Όταν κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο κατά τη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης, το βίντεο εμφανίζεται πάνω από άλλα σχήματα. Επιπλέον, οποιαδήποτε ψαλίδισης ή ένα εφέ που εφαρμόζεται στο βίντεο δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Για να επιλύσετε το ζήτημα αποκοπής, εισαγάγετε το βίντεο σε κάθε διαφάνεια. Κατόπιν, μπορείτε να περικόψετε το βίντεο κατάλληλα σε κάθε διαφάνεια.