Το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE UP και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE DOWN συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν φαίνεται να λειτουργεί, όταν προσπαθείτε να βρείτε περιεχόμενο στο Word 2010

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να βρείτε περιεχόμενο σε ένα έγγραφο του Microsoft Word 2010, το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE UP και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου CTRL + PAGE DOWN δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως στις παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση στην ομάδα " Επεξεργασία " στην καρτέλα " κεντρική σελίδα " ή πατήστε CTRL + F, εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης. Το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE UP και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE DOWN συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργούν στο παράθυρο περιήγησης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε ένα από τα εξής:
  • Κλείσιμο του παραθύρου περιήγησης.
  • Χρήση του ποντικιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο σώμα του εγγράφου του Word.
  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση στην ομάδα " Επεξεργασία " στην καρτέλα " κεντρική σελίδα ", κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση.
  • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Επιλογές εύρεσης και πρόσθετες εντολές αναζήτησης , κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση.

Στη συνέχεια το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE UP και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + PAGE DOWN συνάρτηση συντομεύσεις πληκτρολογίου, όπως στις παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Σημειώσεις
  • CTRL + PAGE UP γίνεται μετακίνηση στην προηγούμενη θέση επεξεργασίας.
  • CTRL + PAGE DOWN μετακινείται στην επόμενη επεξεργασία θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο περιήγησης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 983049 - Τελευταία αναθεώρηση: 12 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια