Το αναγνωριστικό συμβάντος 17 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συστήματος σε διακομιστή αδειών χρήσης TS ή σε διακομιστή αδειών χρήσης RD στον Windows Server 2003 SP2, στον Windows Server 2008 ή στον Windows Server 2008 R2

Συμπτώματα

Σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 ή Windows Server 2008 R2, ο διακομιστής TS Licensing (Terminal Services Licensing) ή ο διακομιστής RD Licensing (Remote Desktop Licensing) απενεργοποιείται και είναι δυνατή η έκδοση μόνο προσωρινών αδειών χρήσης.

Επιπλέον, το ακόλουθο συμβάν μοιάζει με ένα συμβάν που καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

Μετά την καταγραφή ενός συμβάντος με αναγνωριστικό συμβάντος 17, κάθε χρήση του Microsoft Clearinghouse πέραν της for a επανενεργοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει στο ακόλουθο σφάλμα. Όταν τοκαταγραφεί αυτό το συμβάν, ο διακομιστής TS Licensing ή ο διακομιστής RD Licensing απενεργοποιείται εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet και εάν η ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης είναιΑυτόματη (Automatic).
Η Διαχείριση αδειών χρήσης RD αντιμετώπισε εσωτερικό σφάλμα από το διακομιστή αδειών χρήσης. Αριθμός μηνύματος: 0xc0110011
Επιπλέον, οι καταχωρίσεις του αρχείου καταγραφής συμβάντων ενδέχεται να δηλώνουν ότι ο χώρος αποθήκευσης πιστοποιητικών είναι κατεστραμμένος στο διακομιστή TS Licensing ή στο διακομιστή RD Licensing που περιέχει τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το Microsoft Clearinghouse. Μετά την καταγραφή αυτών των καταχωρίσεων, ο διακομιστής TS Licensing ή RD Licensing ενδέχεται να απενεργοποιηθεί και το παρακάτω συμβάν με αναγνωριστικό συμβάντος 38 καταγράφεται σε ένα αρχείο καταγραφής:

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή λήγει ένα πιστοποιητικό που αποτελεί τμήμα της αλυσίδας ψηφιακών πιστοποιητικών.

Όταν ένας διακομιστής TS Licensing ή ένας διακομιστής RD Licensing ενεργοποιείται με χρήση της μεθόδου αυτόματης σύνδεσης, το Microsoft Clearinghouse αποστέλλει στο διακομιστή ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που επικυρώνει την ιδιοκτησία και την ταυτότητα του διακομιστή. Στις 26 Φεβρουαρίου 2010, ένα πιστοποιητικό που αποτελούσε μέρος αυτής της αλυσίδας ψηφιακών πιστοποιητικών έληξε. Ωστόσο, ο διακομιστής αδειών χρήσης TS ή ο διακομιστής αδειών χρήσης RD ερμηνεύει το ληγμένο πιστοποιητικό ως κατεστραμμένο. Επομένως, καταγράφεται μια παρουσία του συμβάντος με Αναγνωριστικό συμβάντος 17.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση στον προβληματικό διακομιστή αδειών χρήσης TS ή στον προβληματικό διακομιστή αδειών χρήσης RD. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το διακομιστή αδειών χρήσης TS ή το διακομιστή αδειών χρήσης RD.

Σημείωση
Μετά την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, καταγράφεται σε ένα αρχείο καταγραφής ένα συμβάν προειδοποίησης με αναγνωριστικό συμβάντος 46. Το συμβάν αυτό ζητάει από το διαχειριστή να ενεργοποιήσει ξανά το διακομιστή αδειών χρήσης TS ή το διακομιστή αδειών χρήσης RD.

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια άμεση επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η άμεση επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το πρόβλημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, θα υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή του άρθρου της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base). Εάν δεν εμφανίζεται αυτή η ενότητα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για λάβετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 R2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack για τον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενός Service Pack για τον Windows Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

968849 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2008

Επιπλέον, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Το στοιχείο Terminal Services Licensing σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003 SP2.
  • Την υπηρεσία ρόλων TS Licensing κάτω από το ρόλο Terminal Services σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008.
  • Την υπηρεσία ρόλων RD Licensing κάτω από το ρόλο Remote Desktop Services σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008 R2.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης στην αγγλική γλώσσα (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows Server 2003
  • Πέρα από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η άμεση επιδιόρθωση εγκαθιστά ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBαριθμός.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700283,64829-Apr-201005:44x86SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700349,69628-Apr-201014:53x86SP2
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700348,67229-Apr-201003:48x64SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700538,11229-Apr-201003:48x64SP2
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Lrwizdll.dll5.2.3790.4700564,22429-Apr-201003:47IA-64SP2
Lserver.exe5.2.3790.4700995,32829-Apr-201003:47IA-64SP2
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows Server 2008
Σημαντικό
  • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008 και τα Windows Vista". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.0.6001.22679357,88828-Apr-201015:07x86
Lrwizdll.dll6.0.6001.22679509,95228-Apr-201016:25x86
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10204-Mar-201005:48Not applicable
Licmgr.exe6.0.6002.22393357,88828-Apr-201015:49x86
Lrwizdll.dll6.0.6002.22393509,95228-Apr-201017:47x86
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10212-May-200910:48Not applicable
Lserver.dll6.0.6001.22679468,48028-Apr-201016:25x86
Tlsmigplugin.dll6.0.6001.2267975,77628-Apr-201016:27x86
Tlsunattend.exe6.0.6001.226798,70428-Apr-201015:07x86
Tslicensing.events.xmlNot applicable54904-Mar-201005:49Not applicable
Lserver.dll6.0.6002.22393468,48028-Apr-201017:47x86
Tlsmigplugin.dll6.0.6002.2239375,77628-Apr-201017:50x86
Tlsunattend.exe6.0.6002.223938,70428-Apr-201015:49x86
Tslicensing.events.xmlNot applicable54903-Apr-200920:46Not applicable
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.0.6001.22679405,50428-Apr-201015:42x64
Lrwizdll.dll6.0.6001.22679577,53628-Apr-201016:59x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10226-Feb-201004:06Not applicable
Licmgr.exe6.0.6002.22393405,50428-Apr-201016:03x64
Lrwizdll.dll6.0.6002.22393577,53628-Apr-201017:45x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,10212-May-200910:50Not applicable
Lserver.dll6.0.6001.22679641,53628-Apr-201016:59x64
Tlsmigplugin.dll6.0.6001.22679102,91228-Apr-201017:02x64
Tlsunattend.exe6.0.6001.2267910,24028-Apr-201015:41x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54926-Feb-201004:06Not applicable
Lserver.dll6.0.6002.22393641,53628-Apr-201017:45x64
Tlsmigplugin.dll6.0.6002.22393102,91228-Apr-201017:48x64
Tlsunattend.exe6.0.6002.2239310,24028-Apr-201016:02x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54903-Apr-200920:42Not applicable
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows Server 2008 R2
Σημαντικό
  • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Server 2008 R2 και Windows 7". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Licmgr.exe6.1.7600.16385410,62414-Jul-200901:39x64
Lrwizdll.dll6.1.7600.20704586,24001-May-201021:06x64
Lserver_pkconfig.xmlNot applicable20,99411-Nov-200923:30Not applicable
Lserver.dll6.1.7600.20704692,22401-May-201021:06x64
Tlsrepplugin.dll6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:41x64
Tlsunattend.exe6.1.7600.2070410,24001-May-201021:03x64
Tslicensing.events.xmlNot applicable54910-Jun-200920:40Not applicable

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο άρθρο 2021885 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2021885 Ο διακομιστής Terminal Server License ή Remote Desktop License εκδίδει μόνο προσωρινές άδειες χρήσης και καταγράφεται αναγνωριστικό συμβάντος 17

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Πληροφορίες πρόσθετων αρχείων

Πληροφορίες πρόσθετων αρχείων για Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,578
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_6c17ec3951182a4e4b41f17a8e1caac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_f970769fccbefc33.manifest
File versionNot applicable
File size718
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_c08a1abccfa5918b8bbf063e5673fbea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_1a546fd03b40631d.manifest
File versionNot applicable
File size718
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_c72269abe8401a30d89f7f768b71e211_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_46631505d118224a.manifest
File versionNot applicable
File size723
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_ea5f622e60a36dd00cf2aded14ba2ef4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_811f3f413892346c.manifest
File versionNot applicable
File size723
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_4486fd76c8d37a88.manifest
File versionNot applicable
File size12,710
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)18:42
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_4651cdcac60f6f84.manifest
File versionNot applicable
File size12,710
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a18eda3cb7d675fa.manifest
File versionNot applicable
File size97,532
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a359aa90b5126af6.manifest
File versionNot applicable
File size97,532
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:44
PlatformNot applicable
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameAmd64_029b53b5464a3cb3d8e938520927a7fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_743daca26c544bdd.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1a7d845cb1225d907c29f298a2591a92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_8df6c7aa9ff613dc.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_67471528631e2966651c3ebab83b357e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_7112d64366f99e23.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d16ac8f5e8147145ef5833d211c372d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_c16ccbbbac790d02.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_a0a598fa8130ebbe.manifest
File versionNot applicable
File size13,072
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:15
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_a270694e7e6ce0ba.manifest
File versionNot applicable
File size13,072
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22679_none_fdad75c07033e730.manifest
File versionNot applicable
File size97,586
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22393_none_ff7846146d6fdc2c.manifest
File versionNot applicable
File size97,586
Date (UTC)28-Apr-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,588
Date (UTC)29-Apr-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot applicable
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameAmd64_0a1fceebc3cb00832822e3d7c779cb97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_e25e11b8236a22a9.manifest
File versionNot applicable
File size722
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1584a8c5f053320de2dd9e9571983190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_b91973e62cd855bd.manifest
File versionNot applicable
File size727
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_a1141741e213e65c.manifest
File versionNot applicable
File size5,083
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..vices-licenseserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_fe1bf407d116e1ce.manifest
File versionNot applicable
File size98,388
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,461
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot applicable
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 983385 - Τελευταία αναθεώρηση: 6 Αυγ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια