Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε μια αποστολή αποθήκης ή καταχωρήστε μια συλλογή αποθήκης στο Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για όλες τις περιοχές.

Συμπτώματα


Issue1

Όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε μια αποστολή αποθήκης για μια παρτίδα εντοπισμένες στοιχείο στο Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ποσότητα για handle(base) σε παρακολούθηση προδιαγραφή για Αρ. είδους, Αρ., Σειριακός Αρ.:Σειριακός Αρ., Αρ. παρτίδας:Αριθμός παρτίδας, αυτήν τη στιγμή είναι Ποσότητα. θα πρέπει να είναι σε Ποσότητα (Βάση)
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Ένα αριθμό παρτίδας ορίζεται εντός της παραγγελίας πώλησης πριν από τη δημιουργία αποστολής αποθήκης.
 • Οι γραμμές συλλογής έχουν την ποσότητα χωρίζεται σε πολλές θέσεις αποθήκης για την ίδια παρτίδα δεν.

Issue 2

Κατά την προσπάθεια για να καταχωρήσετε μια συλλογή αποθήκης για πολύ εντοπισμένες στοιχείο στο Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ποσότητα για handle(base) σε παρακολούθηση προδιαγραφή για Αρ. είδους, Αρ., Σειριακός Αρ.:Σειριακός Αρ., Αρ. παρτίδας:Αριθμός παρτίδας, αυτήν τη στιγμή είναι Ποσότητα. θα πρέπει να είναι σε Ποσότητα (Βάση)
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ένα αριθμό παρτίδας ορίζεται κατά την επιστροφή αγοράς πριν από τη δημιουργία αποστολής αποθήκης.
 • Οι γραμμές συλλογής έχουν την ποσότητα χωρίζεται σε πολλές θέσεις αποθήκης για την ίδια παρτίδα δεν.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση RegisterWhseItemTrkgLine στην Αποθ.-δραστηριότητα-καταχώρηση μονάδα κώδικα (7307) ως εξής:
Κωδικός Exsiting
...      QtyToRegisterBase := 0;
END;
UpdateTempTracking(WhseActivLine2);
ItemTrackingMgt.SetRegistering(TRUE);
ItemTrackingMgt.CalcWhseItemTrkgLine(WhseItemTrkgLine);
MODIFY;
...

Αντικατάσταση κώδικα
...     QtyToRegisterBase := 0;
END;
UpdateTempTracking(WhseActivLine2);

// Add the following lines.
TempTrackingSpecification.SETRANGE("Serial No.",WhseActivLine2."Serial No.");
TempTrackingSpecification.SETRANGE("Lot No.",WhseActivLine2."Lot No.");
IF TempTrackingSpecification.FINDFIRST THEN
IF ("Quantity Handled (Base)" <> 0) AND ("Quantity Handled (Base)" < "Qty. Registered (Base)") THEN BEGIN
TempTrackingSpecification."Qty. to Handle (Base)" += "Qty. to Handle (Base)";
TempTrackingSpecification.MODIFY;
END;
TempTrackingSpecification.RESET;
// End of the added lines.

ItemTrackingMgt.SetRegistering(TRUE);
ItemTrackingMgt.CalcWhseItemTrkgLine(WhseItemTrkgLine);
MODIFY;
...


Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες


Ο αριθμός σφάλματος VSTF: 208084


Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".