Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος παρακολούθησης των επιδόσεων δίσκου με τη δυνατότητα Performance Monitor

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR102020
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Οι μετρητές επιδόσεων δίσκου, η υπηρεσία Diskperf, πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τη δυνατότητα Performance Monitor, για την παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου. Οι μετρητές επιδόσεων δίσκου είναι απενεργοποιημένοι από προεπιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες
Η επίπτωση της δυνατότητας Performance Monitor στις συνολικές επιδόσεις ενός συστήματος είναι αμελητέα. Ωστόσο, οι μετρητές (οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου) έχουν μια μικρή επίπτωση στις συνολικές επιδόσεις του συστήματος. Για αυτόν το λόγο, η εκκίνηση αυτών των μετρητών δεν πραγματοποιείται από προεπιλογή. Επομένως, για καλύτερες επιδόσεις συστήματος, οι μετρητές θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από την παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου και στη συνέχεια θα πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία τους.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Diskperf, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις δύο ακόλουθες διαδικασίες.

Διαδικασία 1  1. Επιλέξτε το εικονίδιο Command Prompt στην ομάδα Main.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε DISKPERF -Y και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
    Disk performance counters on this system are now set to start at boot. This change will take effect after the system is rebooted.

Διαδικασία 2  1. Ανοίξτε το Control Panel, επιλέξτε το στοιχείο Devices και αλλάξτε την τιμή εκκίνησης του στοιχείου Diskperf σε Boot.
  2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Αφού γίνει επανεκκίνηση του συστήματος, ενεργοποιείται η παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου. Αφού ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Diskperf.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή, για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Diskperf:
DISKPERF -N -- Αυτή η εντολή ρυθμίζει τους μετρητές επιδόσεων δίσκου έτσι ώστε να μην ξεκινούν ποτέ. Για καλύτερες συνολικές επιδόσεις συστήματος, εκτελέστε αυτήν την εντολή από τη γραμμή εντολών, αφού ολοκληρωθεί η παρακολούθηση επιδόσεων δίσκου.


Άλλες χρήσιμες εντολές που μπορούν να εκτελεστούν από τη γραμμή εντολών, για να σας βοηθήσουν στην παρακολούθηση των επιδόσεων δίσκου, είναι οι εξής:
DISKPERF /? -- Εμφανίζει βοήθεια για την εντολή DISKPERF.

DISKPERF -- Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των μετρητών επιδόσεων δίσκου, καθώς και βοήθεια για την εντολή DISKPERF.

Diskperf -YE, το E επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των συνόλων λογισμικού NT που είναι ανεκτικά σε σφάλματα (Fault Tolerant), τα οποία χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής FTDISK. Αυτό δεν ισχύει για πίνακες υλικού.
prodnt physicaldisk physical disk object counter zero
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 102020 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:35:41 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive monitor δίσκου kbenv diskperf ανεκτικά μετρητές performance παρακολούθηση σε σφάλματα επιδόσεις επιδόσεων KB102020
Σχόλια