Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Με τον τρόπο για τη μετάδοση των μεταβλητών περιβάλλοντος στο σύστημα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:104011
Περίληψη
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις μεταβλητές περιβάλλοντος χρήστη κατά την επεξεργασία του παρακάτω κλειδιού μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER \     Environment				
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις μεταβλητές περιβάλλοντος του συστήματος κατά την επεξεργασία του παρακάτω κλειδιού μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \        SYSTEM \   CurrentControlSet \        Control \    Session Manager \      Environment				
Σημειώστε ότι οποιαδήποτε μεταβλητή περιβάλλοντος που πρέπει να αναπτυχθεί (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιήσετε SYSTEM %) πρέπει να αποθηκεύονται στο μητρώο ως τιμή μητρώου REG_EXPAND_SZ. Όλες οι τιμές τύπου REG_SZ δεν θα αναπτύσσονται κατά την ανάγνωση από το μητρώο.

Σημειώστε ότι RegEdit.exe δεν είναι ένας τρόπος για να προσθέσετε REG_EXPAND_SZ. Χρησιμοποιήστε RegEdt32.exe όταν επεξεργάζεστε αυτές τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο.

Ωστόσο, σημειώστε ότι οι τροποποιήσεις των μεταβλητών περιβάλλοντος δεν καταλήγουν σε άμεση αλλαγή. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε μια άλλη γραμμή εντολών μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, τις μεταβλητές περιβάλλοντος θα απεικονίζει το προηγούμενο (όχι το τρέχον) τιμές. Οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται μέχρι να αποσυνδεθείτε και κατόπιν συνδεθείτε ξανά.

Για να επηρεάσουν αυτές τις αλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθείτε, να μεταδώσετε εμφανίζει μήνυμα σε όλα τα παράθυρα στο σύστημα, έτσι που τυχόν ενδιαφέρονται εφαρμογές (όπως η Εξερεύνηση των Windows, Διαχείριση προγραμμάτων, τη Διαχείριση εργασιών, τον πίνακα ελέγχου και ούτω καθεξής) μπορεί να εκτελέσει μια ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για παράδειγμα, σε συστήματα που βασίζονται στα Windows NT, το παρακάτω τμήμα κώδικα πρέπει να μεταδώσει τις αλλαγές για τις μεταβλητές περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται με τη γραμμή εντολών:
  SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0,  (LPARAM) "Environment", SMTO_ABORTIFHUNG,  5000, &dwReturnValue);				
Καμία από τις εφαρμογές που διατίθενται με τα Windows 95 και Windows 98, συμπεριλαμβανομένης της Εξερεύνησης των Windows και διαχείριση προγραμμάτων, να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα. Έτσι, ενώ αυτό το άρθρο μπορεί να υλοποιηθεί τεχνικά στα Windows 95 και Windows 98, δεν έχει καμία επίδραση εκτός από το να ειδοποιήσετε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών. Είναι η μοναδική μέθοδος της αλλαγής μεταβλητών περιβάλλοντος καθολικά στα Windows 95 για να τροποποιήσετε το αρχείο autoexec.bat και κάντε επανεκκίνηση.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 104011 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 21:28:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbhowto kbsyssettings kbmt KB104011 KbMtel
Σχόλια