Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιορισμός Εισαγωγή Οδηγού μέγιστη Έναρξη γραμμής κειμένου του 32767

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:119770
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Στο Microsoft Excel, όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για να εισαγάγετε ένα αρχείο κειμένου, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους.

Στο Microsoft Excel εκδόσεις 5.x και 7.x

Αριθμός δεν είναι έγκυρος.

Στο Microsoft Excel 97

Η καταχώρησή σας δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Ενδέχεται να απαιτείται ένας ακέραιος ή δεκαδικός αριθμός.
Αιτία
Αυτό το μήνυμα λάθους παρουσιάζεται όταν είναι η τιμή που καθορίζετε στο πλαίσιο "Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή" 32.768 ή υψηλότερη. Η υψηλότερη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε σε αυτό το πλαίσιο είναι 32.767.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για τη δική σας έκδοση του Microsoft Excel.

Excel 5.x και 7.x--αρχεία εισαγωγή κειμένου με λιγότερους από 49,151 γραμμές

Ο μέγιστος αριθμός γραμμών στο Microsoft Excel 5.0 ή 7.0 φύλλου εργασίας είναι 16.384. Εάν ανοίξετε ένα αρχείο κειμένου με 16.384 γραμμές ή λιγότερα, θα εισαχθούν όλες τις γραμμές του αρχείου κειμένου σε ένα φύλλο εργασίας. Ωστόσο, αν επιχειρήσετε να εισαγάγετε περισσότερες γραμμές σε ένα αρχείο κειμένου, από αυτές που είναι διαθέσιμες στο φύλλο εργασίας, θα φορτωθούν μόνο 16.384 γραμμές του αρχείου κειμένου και θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο δεν φορτώνεται πλήρως
Εάν το φύλλο εργασίας σας περιέχει περισσότερες από 16.384 αλλά λιγότερες από 49,151 γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για να εισαγάγετε το αρχείο κειμένου σε πολλά φύλλα εργασίας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού "Αρχείο" (File), κάντε κλικ στην εντολή "Άνοιγμα" (Open). Επιλέξτε το αρχείο κειμένου, για να ανοίξετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου", επιλέξτε "Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή" 1 και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 3. Οι πρώτες 16.384 γραμμές του αρχείου κειμένου εισάγονται σε ένα φύλλο εργασίας και να λαμβάνετε το μήνυμα λάθους
  Το αρχείο δεν φορτώνεται πλήρως.
  "Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αποθηκεύστε αυτό το βιβλίο εργασίας.
 4. Επαναλάβετε το βήμα 1. Στον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου", επιλέξτε 16385 για "Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή" και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 5. Η επόμενη 16.384 γραμμές του αρχείου κειμένου εισάγονται σε ένα φύλλο εργασίας και εμφανίζεται το μήνυμα λάθους
  Το αρχείο δεν φορτώνεται πλήρως
  (Εάν το αρχείο κειμένου περιέχει περισσότερα από 32.768 γραμμές). Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". Αποθηκεύστε αυτό το βιβλίο εργασίας.
 6. Επαναλάβετε το βήμα 1. Με τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" επιλέξτε 32767 για "Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή" και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 7. Η τελευταία 16.384 γραμμές του αρχείου κειμένου εισάγονται σε ένα φύλλο εργασίας.
 8. Μπορείτε να διαγράψετε τις πρώτες δύο γραμμές σε αυτό το βιβλίο εργασίας, επειδή αυτές οι γραμμές έχουν επίσης εισαχθεί στο βιβλίο εργασίας που αποθηκεύσατε στο βήμα 5. Αποθηκεύστε αυτό το βιβλίο εργασίας.

Excel 97--Εισαγωγή αρχείων κειμένου με λιγότερους από 98.303 γραμμές

Ο μέγιστος αριθμός γραμμών σε ένα φύλλο εργασίας Microsoft Excel 97 είναι 65.536. Εάν ανοίξετε ένα αρχείο κειμένου με 65.536 γραμμές ή λιγότερα, θα εισαχθούν όλες τις γραμμές του αρχείου κειμένου σε ένα φύλλο εργασίας. Ωστόσο, αν επιχειρήσετε να εισαγάγετε περισσότερες γραμμές σε ένα αρχείο κειμένου, από αυτές που είναι διαθέσιμες στο φύλλο εργασίας, θα φορτωθούν μόνο 65.536 γραμμές του αρχείου κειμένου και θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο δεν φορτώνεται πλήρως
Εάν το φύλλο εργασίας σας περιέχει περισσότερες από 65.536 αλλά λιγότερες από 98.303 γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για να εισαγάγετε το αρχείο κειμένου σε πολλά φύλλα εργασίας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού "Αρχείο" (File), κάντε κλικ στην εντολή "Άνοιγμα" (Open). Επιλέξτε το αρχείο κειμένου, για να ανοίξετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. In the Text Import Wizard, select 1 for "Start Import at Row," and click Finish.
 3. The first 65,536 rows of the text file are imported into a worksheet, and you receive the error message
  File Not Loaded Completely
  Click OK. Save this workbook.
 4. Repeat step 1. In the Text Import Wizard, select 32767 for "Start Import at Row," and click Finish.
 5. Note that 65,536 rows of the text file starting at row 32766 are imported into a worksheet. Save this workbook.
 6. You can delete the first 32,770 rows in this workbook because these rows were also imported into the workbook you saved in step 5. Save this workbook.

Importing Larger Text Files

If your text file is too large to import using the Text Import Wizard asdescribed earlier, you will need to create a macro to import your text filethat determines the size of the text file and breaks it up into individualworksheets.

For an example of a Visual Basic for Applications macro that accomplishesthis, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
120596"Text files that are larger than 65,536 rows cannot be imported to Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 and Excel 2003"
Αναφορές

Excel 97

For more information about the Text Import Wizard, click Contents And Indexon the Help menu, click the Index tab in Microsoft Excel Help, type thefollowing text
importing data, text files
and then double-click the selected text to go to the "View or save filesfrom other programs as Microsoft Excel workbooks" topic. If you are unableto find the information you need, ask the Office Assistant.
xl97 7.00a 5.00c XL

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 119770 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 10:26:37 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB119770 KbMtel
Σχόλια