Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αρχεία κειμένου που είναι μεγαλύτερα από 65.536 γραμμές δεν μπορούν να εισαχθούν στο Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 και το Excel 2003

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:120596
Περίληψη
Στο Microsoft Excel 97 για Windows, το Microsoft Excel 2000, το Microsoft Excel 2002 και το Microsoft Office Excel 2003, δεν μπορεί να ανοίξει αρχεία κειμένου που περιέχουν περισσότερες από 65.536 γραμμές, στο σύνολό τους. Δεν μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα αρχεία, επειδή αυτές οι εκδόσεις του Microsoft Excel, περιορίζονται σε 65.536 γραμμές. Εάν ανοίξετε ένα αρχείο που περιέχει περισσότερα δεδομένα από αυτό, έχει περικοπεί στο αρχείο κειμένου στη γραμμή 65.536 και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο δεν φορτώνεται πλήρως.
Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε το αρχείο και αυτόματη αλλαγή του κειμένου σε πολλά φύλλα εργασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εκδόσεις παλαιότερες από το Excel 97 έχουν όριο 16.384 γραμμές.

Εκδόσεις νεότερες από το Excel 2003 έχουν όριο του 1.048.576 γραμμές.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.Το ακόλουθο δείγμα μακροεντολής σάς ζητά το όνομα του αρχείου κειμένου και στη συνέχεια ανοίγει το αρχείο στη μνήμη. Εάν ο αριθμός των γραμμών είναι μεγαλύτερο από το όριο του φύλλου εργασίας Excel από 65.536, η μακροεντολή διασπά το αρχείο σε πολλά φύλλα εργασίας. Η μακροεντολή αυτή ισχύει μόνο για τα αρχεία που αποθηκεύονται ως αρχεία κειμένου και δεν ισχύει για άλλες μορφές αρχείων. Η μακροεντολή δεν λειτουργεί με μορφές αρχείων βάσης δεδομένων.

Σημειώστε ότι επειδή αυτή είναι μια μακροεντολή, χρησιμοποιώντας το ενδέχεται να σημαντικά πιο αργή από κάνοντας κλικ στο κουμπίOpenΣτο διακομιστήFILEΜενού (Menu).
  'All lines that begin with an apostrophe (') are remarks and are not  'required for the macro to run.				
  Sub LargeFileImport()   'Dimension Variables   Dim ResultStr As String   Dim FileName As String   Dim FileNum As Integer   Dim Counter As Double   'Ask User for File's Name   FileName = InputBox("Please enter the Text File's name, e.g. test.txt")   'Check for no entry   If FileName = "" Then End   'Get Next Available File Handle Number   FileNum = FreeFile()   'Open Text File For Input   Open FileName For Input As #FileNum   'Turn Screen Updating Off   Application.ScreenUpdating = False   'Create A New WorkBook With One Worksheet In It   Workbooks.Add template:=xlWorksheet   'Set The Counter to 1   Counter = 1   'Loop Until the End Of File Is Reached   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)     'Display Importing Row Number On Status Bar     Application.StatusBar = "Importing Row " & _       Counter & " of text file " & FileName     'Store One Line Of Text From File To Variable     Line Input #FileNum, ResultStr     'Store Variable Data Into Active Cell     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr     Else       ActiveCell.Value = ResultStr     End If          'For Excel versions before Excel 97, change 65536 to 16384     If ActiveCell.Row = 65536 Then       'If On The Last Row Then Add A New Sheet       ActiveWorkbook.Sheets.Add     Else       'If Not The Last Row Then Go One Cell Down       ActiveCell.Offset(1, 0).Select     End If     'Increment the Counter By 1     Counter = Counter + 1   'Start Again At Top Of 'Do While' Statement   Loop   'Close The Open Text File   Close   'Remove Message From Status Bar   Application.StatusBar = False  End Sub				
ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ μακροεντολή δεν να αναλύσει τα δεδομένα σε στήλες. Αφού χρησιμοποιήσετε τη μακροεντολή, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τοΚείμενο σε στήλεςεντολή από τοDATAμενού για να αναλύσετε τα δεδομένα όπως απαιτείται.Όταν εκτελείτε αυτήν τη μακροεντολή σε Macintosh και προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, πρέπει να προηγείται το όνομα του αρχείου με το ακόλουθο
Σκληρός δίσκος: Φάκελος επιφάνειας εργασίας:
ΌπουΣκληρός δίσκοςείναι το όνομα του σκληρού σας δίσκου. Σημειώστε ότι υπάρχει ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις επιφάνειας εργασίας και των φακέλων.
97 xl97 ascii 5.00 c εισαγωγής 8.00 5.00a xl7 xl5 XL XL2007 Excel2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 120596 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 01:32:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007

 • kbimport kbhowto kbcode kbmt KB120596 KbMtel
Σχόλια
=">acking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" &t=">