Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος μεταβλητές περιβάλλοντος της Access σε ένα αρχείο δέσμης MS-DOS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:121170
Περίληψη
Το άρθρο αυτό εξηγεί τον τρόπο πρόσβασης των μεταβλητών περιβάλλοντος σε αρχεία δέσμης MS-DOS.
Περισσότερες πληροφορίες
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να ελέγξετε για την ύπαρξη μιας μεταβλητής περιβάλλοντος:
  IF "%VARIABLE%" == "" GOTO MODULE				
Αυτό το παράδειγμα ελέγχει την ύπαρξη της μεταβλητής περιβάλλοντος "ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ". Εάν δεν υπάρχει η ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ, η πρόταση είναι αληθής και τον έλεγχο της μεταπηδά αρχείο δέσμης στην ενότητα λειτουργικής ΜΟΝΆΔΑΣ. Εάν δεν ισχύει η πρόταση, δηλαδή, υπάρχει η μεταβλητή ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΎ, το στοιχείο ελέγχου προγράμματος παραλείπει στην επόμενη γραμμή του αρχείου δέσμης και συνεχίζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εισαγωγικά είναι απαραίτητα μόνο όταν χρησιμοποιείται μια μεταβλητή σε μια λογική πρόταση IF.

Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τη χρήση της μεταβλητής περιβάλλοντος PATH μέσα σε ένα αρχείο δέσμης:
  IF "%PATH%" == "" GOTO NOPATH  :YESPATH  @ECHO The PATH environment variable was detected.  PATH=C:\DOS;%PATH%  GOTO END  :NOPATH  @ECHO The PATH environment variable was NOT detected.  PATH=C:\DOS;  GOTO END  :END				
Αυτό το παράδειγμα ελέγχει την ύπαρξη στη μεταβλητή PATH. Εάν υπάρχει, μεταβιβάζει τον έλεγχο στην ενότητα YESPATH, διαφορετικά, έλεγχος μεταβιβάζεται στην ενότητα NOPATH.

Εάν εντοπιστεί μια διαδρομή και έλεγχος μεταβιβάζεται στην ενότητα YESPATH, C:\DOS προστίθεται στην υπάρχουσα διαδρομή χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή % PATH %.
6,00 6.20

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 121170 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 20:40:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbmt KB121170 KbMtel
Σχόλια
l>