Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προστασίας του τομέα εκκίνησης από ιούς στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR122221
Περίληψη
Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας με δισκέτα η οποία έχει προσβληθεί από ιό, τα Windows δεν έχουν τη δυνατότητα να τον εντοπίσουν, πράγμα που συμβαίνει σε πολλά λειτουργικά συστήματα. Ορισμένοι ιοί, όπως ο ιός FORMS, μπορεί να προσβάλει τον τομέα εκκίνησης της μονάδας του σκληρού σας δίσκου. Αυτό το άρθρο εξετάζει ορισμένες μεθόδους προστασίας του τομέα εκκίνησης της μονάδας σκληρού δίσκου από ιούς.
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχει μια παρεξήγηση σύμφωνα με την οποία εάν το διαμέρισμα της μονάδας σκληρού δίσκου είναι NTFS, οι πληροφορίες του διαμερίσματος είναι ασφαλείς. Το NTFS, όπως και άλλα συστήματα αρχείων όπως ο πίνακας εκχώρησης αρχείων (FAT) και το διαμέρισμα συστήματος αρχείων υψηλών επιδόσεων (HPFS), δεν αναγνωρίζεται έως ότου τα Windows ξεκινήσουν την υπηρεσία για το σύστημα αρχείων. Ο τομέας εκκίνησης είναι διαφορετικός από το σύστημα αρχείων επειδή αναγνωρίζεται από το σύστημα BIOS κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.

Για την παροχή κρατικής ασφάλειας επιπέδου C2, το περιβάλλον γύρω από το σύστημα πρέπει να πληροί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν τα Windows. Το πρότυπο C2 απαιτεί φυσική ασφάλεια, όπως το κλείδωμα του υπολογιστή.

Για να προστατέψετε το σύστημά σας από προσβολή από οποιοδήποτε τύπο ιού στα Windows και, πιθανόν, για να ανακτήσετε τον τομέα εκκίνησης του σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Αφού κλείσετε τα Windows, αφαιρέστε οποιαδήποτε δισκέτα από τη μονάδα δίσκου Α.
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του BIOS του συστήματος για να απενεργοποιήσετε την εκκίνηση από δισκέτα (μη αναζήτηση δισκέτας) ή αλλάξτε τη σειρά της διαδικασίας εκκίνησης ώστε να ξεκινά πρώτα από τον σκληρό δίσκο.
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του BIOS του συστήματος για να ενεργοποιήσετε την προστασία του συστήματος με κωδικό πρόσβασης.
 • Για να διορθώσετε τον τομέα εκκίνησης, ξεκινήστε τον υπολογιστή με μια δισκέτα συστήματος MS-DOS και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  fdisk /mbr
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο σκληρός σας δίσκος ετοιμάστηκε από ένα πρόγραμμα διαχείρισης δίσκου άλλου κατασκευαστή, όπως το Ontrack Disk Manager, τότε η εντολή fdisk /mbr καταργεί το πρόγραμμα επικάλυψης της διαχείρισης δίσκου του άλλου κατασκευαστή, όπως το Overlay Manager, και δεν γίνεται πλέον εκκίνηση από τη μονάδα δίσκου. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα διαμερίσματα της μονάδας δίσκου δεν δημιουργήθηκαν από πρόγραμμα διαχείρισης δίσκου άλλου κατασκευαστή, πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.
 • Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα επιδιόρθωσης για να επαληθεύσετε και να ανακτήσετε τα αρχεία εκκίνησης των Windows.
Η εντολή fdisk /mbr λειτουργεί μόνο σε μονάδες σκληρού δίσκου που είναι μέσα στα όρια του DOS. Εάν αποκτάτε πρόσβαση σε συσκευές που είναι πέρα από το όριο των 1024 κυλίνδρων, δεν μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή fdisk /mbr και θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος 1762.

Εάν ένας ιός έχει προσβάλει το Master Boot Record (MBR), δεν μπορείτε να εκτελέσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) έως ότου απομακρυνθεί ο ιός. Τα περισσότερα προγράμματα κατά των ιών έχουν τον ίδιο περιορισμό με το DOS, επομένως δεν μπορείτε να εκτελέσετε εξέταση της μονάδας σκληρού δίσκου. Ωστόσο, το DOS 6.22 Msav.exe θα καθαρίσει το MBR και τη μνήμη RAM του υπολογιστή.
3.10 antivirus
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 122221 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/11/2011 08:20:00 - Αναθεώρηση: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • kbusage KB122221
Σχόλια