Τρόπος εγκατάστασης αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC κατά τη διανομή εφαρμογών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:123008
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ακόλουθες τέσσερις μεθόδους για να εγκαταστήσετε μια προέλευση δεδομένων ODBC, σε έναν υπολογιστή:
 • Εγκατάσταση του ODBC
 • RegisterDatabase
 • API ΤΟΥ ODBC
 • Τυφλοί INI αντιγραφή αρχείων
Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτούμενα αρχεία

Πρέπει να κατανεμηθούν τα ακόλουθα αρχεία με την εφαρμογή σας, εάν χρησιμοποιήσετε το ODBC. Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό εγκατάστασης" για να δημιουργήσετε δισκέτες διανομής, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα απαραίτητα αρχεία στη λίστα αρχείων. Πρέπει να εγκατασταθούν όλα τα αρχεία που παρατίθενται στον κατάλογο \WINDOWS\SYSTEM.

Προαιρετικά αρχεία (SQL Server ή Oracle) χαρακτηρίζονται με έναν αστερίσκο (*).
File         Description----------------------------------------------------------------------ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the           Microsoft Jet database engine when performing ODBC           operations. The Driver Manager handles loading the           correct ODBC driver and dispatching ODBC function           calls to the driver.ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL           contains Driver installation specific functions.           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions           exported from this DLL when installing ODBC           drivers. You may also call functions in this DLL           to automate driver installation.ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program           allows a user to install ODBC drivers and           set up or modify Data Sources.ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the           ODBC Administrator program.CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC           Administrator program. If you are using ODBC.DLL           version 1.05 or greater, you need to distribute           CTL3DV2.DLL.PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This           DLL is required only if your application uses Crystal           Reports to access an ODBC data source.<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use           to connect to specific Data Sources.           SQL Server: SQLSRVR.DLL*           Oracle 6:  SQORA.DLL*<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used           to access the Data Source when using a specific           network protocol.           Named Pipes: DBNMP3.DLL*           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.ODBC.INI       Initialization file containing information           about specific Data Sources. The DSN parameter           in the Connect property of the data control or           the OpenDatabase statement corresponds to an           entry in the ODBC.INI. This file must also be           created or modified on the client computer.ODBCINST.INI     The Initialization file that contains           information about installed ODBC drivers. The           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator           use the information contained in this file to           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI           are created either by running an ODBC driver           setup or through the ODBC API. This file must           also be either created or modified on the client           computer.

Τέσσερις μέθοδοι για την λήψη DSN πληροφορίες σε ODBC.INI και ODBCINST.INI

Τα αρχεία .ini αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης ODBC και τα αρχεία προέλευσης δεδομένων ODBC. Ως αποτέλεσμα, είναι μεταβλητή--ένας χρήστης ενδέχεται να έχει ήδη τα εγκατεστημένα στον κατάλογο \WINDOWS. Εάν ο προγραμματιστής να αντιγράψετε blindly ODBC.INI και ODBCINST.INI στον υπολογιστή του χρήστη, τα νέα αρχεία ενδέχεται να αντικαταστήσει υπάρχοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων.

Οι παρακάτω τέσσερις μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε πληροφορίες DSN στα αρχεία ODBC.INI και ODBCINST.INI του χρήστη.

Εγκατάσταση του ODBC

Για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC και να δημιουργήσετε ένα ΑΡΧΕΊΟ προέλευσης δεδομένων ODBC, η ηλεκτρονική τεκμηρίωση Βοήθειας της Visual Basic συνιστά να αντιγράψετε όλα τα περιεχόμενα του καταλόγου \VB\ODBC σε δίσκο πρόσθετες διανομής.

Ως προγραμματιστής, μπορείτε να καθορίσετε ότι η εισαγωγή του δίσκου και εκτελέστε το SETUP.EXE από τη δισκέτα. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσει από το χρήστη για να εισαγάγετε τη δισκέτα ODBC και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την εντολή κελύφους της Visual Basic σε κέλυφος να SETUP.EXE.

Ο Οδηγός εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει και τροποποιεί SETUP1.MAK σε SETUP1A.MAK κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας τους δίσκους διανομής. Δημιουργεί SETUP1A.MAK σε SETUP1.EXE, συμπιέζει τον και αντιγράφει τους δίσκους διανομής. Όταν SETUP.EXE από τους δίσκους διανομής, τα αρχεία στο SETUP.LST αντιγράφονται στον υπολογιστή προορισμού. SETUP1.EX_ είναι χωρίς συμπίεση και να εκτελεστούν για να ξεκινήσετε την αντιγραφή αρχείων από τις δισκέτες στον υπολογιστή προορισμού.

Είναι δυνατό να στη συνέχεια τροποποιήστε SETUP1A.MAK, αναδόμηση SETUP1.EXE, συμπιέσετε και αντιγράψτε τους δίσκους διανομής. Για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου θα χωράει στο πρώτο δίσκο διανομής, πρέπει να συμπλήρωση του έργου με κωδικό πριν από την πρώτη εκτέλεση του "Οδηγού εγκατάστασης". Then you can change thecode into comments and add new code to prompt for the ODBC Setup disk. Theresulting EXE size will then still fit on the first distribution floppydisk.

Modify SETUP1.FRM in the \VB\SETUPKIT\SETUP1 directory to add the necessarycode to pad the executable. This file is copied into SETUP1A.MAK during theSetup Wizard's execution.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Microsoft Technical Support does not support the modification of theSetup process or any of the setup files. Support is provided for the SetupWizard and the files it creates on an "as is" basis only.

Here are the steps to follow:

 1. Start Visual Basic and from the File menu, choose Open Project. Open SETUP1.MAK in the \VB\SETUPKIT\SETUP directory.
 2. Select SETUP1.FRM from the project window. Press F7 to view the code.
 3. At the end of the Form_Load procedure add the following code in the ExitSub: label part, after RestoreProgMan and before the End statement:
     Dim tmpK As String   Dim tmpS As String   Dim I As Long   tmpK = "dummy"   For I = 1 To 1000     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   Next I
 4. Save the project (ALT, F, V).
 5. Run the Setup Wizard, and create the distribution disks.
Once the disks have been created, you need to go back into VisualBasic, edit SETUP1A.MAK, and add the appropriate code to prompt for theODBC Setup And Installation Disk. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Η εκκίνηση της Visual Basic.
 2. Open the SETUP1A.MAK project in \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O).
 3. Choose SETUP1A.FRM and press F7 to view the code.
 4. In the Form_Load procedure, place an apostrophe in front of each line of the dummy code that was previously inserted as a place holder:
     'Dim tmpK As String   'Dim tmpS As String   'Dim I As Long   'tmpK = "dummy"   'For I = 1 To 1000   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   'Next I
 5. Add the following code within the Form_Load procedure immediately following the commented code:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,     App.title)   If x% = 6 Then     If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then      GoTo ErrorSetup     End If     x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")   End If
 6. Change the disk number to 1 greater than the total number of distribution disks created. The disk number is the first parameter to the PromptForNextDisk procedure. In this example, the next disk to prompt for is 2.
 7. Save the SETUP1A.MAK project and create the executable as SETUP1.EXE in the \VB\SETUPKIT\SETUP1 directory (ALT, F, K).
 8. Shell out to an MS-DOS command prompt and change the directory to \VB\SETUPKIT\SETUP1. Execute the following at the command prompt:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS -r SETUP1.EXE
 9. Place the first distribution floppy disk in the appropriate drive and copy SETUP1.EX_ to the floppy disk:
  copy SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Now, when your distribution disks are run, the final step will be to promptfor the ODBC Setup and Installation disk. SETUP.EXE will be executed fromthis disk and the user can then install the appropriate ODBC driver andcreate the necessary Data Source. You should include instructions for thisprocess.

For more information on modifying SETUP1.EXE please refer to Chapter 25,"Distributing Your Application" in the Microsoft Visual Basic Programmer'sGuide.

RegisterDatabase

Visual Basic provides the RegisterDatabase statement to help in installingODBC data sources, not drivers. The RegisterDatabase statement assumes thatODBCINST.INI and ODBCINST.DLL already exist on the computer. That is, thedrivers must be installed before running RegisterDatabase. If so, thedeveloper can use RegisterDatabase to add or update an entry in theODBC.INI.

The problem with this method is that if the client computer does not haveODBC installed on the computer, the ODBCINST.INI and DLL will not exist.Also, if the ODBC driver is new to the computer, there will not be an entryfor it in ODBCINST.INI, so RegisterDatabase will fail then as well.

The following description, syntax, remarks, and example about theRegisterDatabase statement come from the Visual Basic online Help:

Περιγραφή:
Makes connect information for an ODBC data source name available for use by the OpenDatabase function.
Syntax:
RegisterDatabase dsn, driver, silent, attributes
Remarks: The RegisterDatabase statement has the following parts:

 • DSN: A string expression that is a name used in the OpenDatabase function and refers a block of descriptive information about the data source. For example, if the data source is an ODBC remote database, it would be the name of the server.
 • DRIVER: A string expression that is the name of the ODBC driver. This is not the name of the ODBC driver DLL file. For example, "SQL Server" or "Oracle" are driver name but "SQLSRVR.DLL" is the name of a DLL file. You must have ODBC and the appropriate driver already installed.
 • SILENT: A numeric expression that is True if you do not want to display the ODBC driver dialogs that prompt for driver-specific information, or False if you do want to display the ODBC driver dialogs. If silent is True, then attributes must contain all the necessary driver-specific information or the dialog will appear anyway.
 • ATTRIBUTES: String expression that is a list of keywords to be added to the ODBC.INI file. The keywords are in a carriage-return delimited string.
Παράδειγμα:
   Sub Command1_Click ()     Dim att As String     Dim mydb As Database     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)     att = att & "LastUser=Stimpy"     ' Update ODBC.INI.     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")     mydb.Close   End Sub
If the database is already registered in the ODBC.INI file, the entry isupdated. If RegisterDatabase fails for any reason, no changes are made tothe ODBC.INI file and an error occurs.

ODBC API

This is probably the most flexible and most efficient method, but mostdevelopers are not familiar with it and do not have the ODBC SDK thatdocuments the API. Developers should get the Microsoft Software DevelopmentKit (SDK) and get the "Microsoft ODBC 2.0 Programmer's Reference and SDKGuide" from Microsoft Press.

Copy INI

If the developer is certain that an ODBC.INI and ODBCINST.INI do not existon the installation computer, they can simply copy the files. However, thedeveloper must ensure that the paths to the drivers are correct; paths arefully qualified within the .INI files. For example, the ODBC.INI file willspecify C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.DLL as the driver for SQL Server, so ifthe user's Windows setup is in \WIN31, the path won't work.
3.00 4.00

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 123008 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 10:43:43 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtel
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)