PRJ: Μακροεντολή για να αθροίσετε τιμές σε φιλτραρισμένη λίστα

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 124482
Περίληψη
Το Microsoft Project δείγμα μακροεντολής, στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" τουΑυτό το άρθρο αθροίζει αριθμητικές τιμές από μια λίστα των ορατών εργασιών και εμφανίζειτο σύνολο σε μια γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της λίστας.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα της Visual Basic για εφαρμογές διαδικασίες γιααπεικόνιση μόνο, χωρίς εγγύηση ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότηταςγια συγκεκριμένο σκοπό. Οι διαδικασίες της Visual Basic σε αυτό το άρθροπαρέχονται "ως έχουν" και η Microsoft δεν εγγυάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σεόλες τις περιπτώσεις. Ενώ οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τηλειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης μακροεντολής, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για ναπαρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα, ούτε θα μπορούν σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μακροεντολές για ναικανοποιούν τις ανάγκες σας. Εάν διαθέτετε περιορισμένη εμπειρία προγραμματισμού, μπορείτεΊσως χρειαστεί να συμβουλευθείτε μία από τις υπηρεσίες παροχής λύσεων της Microsoft. ΛύσηΥπηρεσίες παροχής προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία αμοιβή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίαςπροσαρμοσμένες μακροεντολές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής λύσεων της Microsoft,Καλέστε την υπηρεσία πληροφόρησης πελατών της Microsoft στο τηλέφωνο (800) 426-9400.

Η ακόλουθη μακροεντολή αθροίζει τις τιμές από τα πεδία Αριθμός1 από όλα τα ορατάεργασίες. Αφού εκτελέσετε αυτήν τη μακροεντολή, θα δημιουργηθεί μια νέα εργασία που ονομάζεται "Σύνολο"και η οποία εμφανίζεται στο τέλος του ενεργού έργου. Το πεδίο "Αριθμός1" σε αυτόεργασία θα περιέχει το άθροισμα των τιμών Αριθμός1 για όλα άλλα ορατάεργασίες.

Microsoft Project 2010 και το 2013

 1. Στην κορδέλα Προβολή , Επιλέξτε και κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή μακροεντολών.
 2. Πληκτρολογήστε το όνομα "SumFilteredList και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 3. Αντιγράψτε τον κώδικα από το παρακάτω βήμα 6 σε Module1 που είναι ανοικτό στο πρόγραμμα επεξεργασίας της Visual Basic.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μακροεντολή, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε μια προβολή εργασιών που χρησιμοποιεί έναν πίνακα, όπως το γράφημα Gantt.
 2. Εμφανίζει μόνο τις εργασίες που θέλετε να υπολογίσετε ένα σύνολο για, είτε εφαρμόζοντας ένα φίλτρο ή η απόκρυψη ή Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.
 3. Στην κορδέλα Προβολή , Επιλέξτεκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή μακροεντολών.
 4. Στη λίστα μακροεντολών, επιλέξτε SumFilteredList και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.


Microsoft Project 98, 2000, 2002, 2003 και 2007
 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή μακροεντολές.
 2. Στο πεδίο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε SumFilteredList. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 3. Microsoft Project 2010
 4. Επιλέξτε την καρτέλα " Προβολή " και κάντε κλικ στην εντολή μακροεντολές
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου " μακροεντολές ", ο τύπος SumFilteredList στο Όνομα της μακροεντολής κατατεθεί και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 6. Στην επεξεργασία της Visual Basic, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα:
     Sub SumFilteredList()   ' This macro totals up the values in the Number1 field   ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total   ' at the bottom of the task list.   Dim oTask As Task     ' Current task pointer   Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer   Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals     ' Ignore error generated by trying to delete a task     ' that does not exist.     On Error Resume Next     ' If totals task is present, delete it.     ActiveProject.Tasks("Total:").Delete     ' Re-enable default error handling     On Error GoTo 0     ' Select visible tasks     SelectAll     ' If tasks are selected, then loop through each of them     If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then      For Each oTask In ActiveSelection.Tasks        ' Add Number1 for each task to total        fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum      Next oTask     Else      ' There's nothing to add      Exit Sub     End If     ' Create Totals task so it's visible     Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")     ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)     Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1       oTotalTask.OutlineOutdent     Loop     ' Put total in proper field     oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total     ' Hide task bar for this task     oTotalTask.HideBar = True     ' Select totals row     SelectRow oTotalTask.ID, False     ' Set font to bold     FontBold Set:=True   End Sub						

Microsoft Project 4.x

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή μακροεντολές.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 3. Στο πεδίο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε SumFilteredList. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας λειτουργική μονάδα, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα:
     Sub SumFilteredList()   ' This macro totals up the values in the Number1 field   ' for all visible (filtered) tasks, and displays this total   ' at the bottom of the task list.   Dim oTask As Task     ' Current task pointer   Dim oTotalTask As Task   ' Totals task pointer   Dim fTotal As Single    ' Used to hold totals     ' Ignore error generated by trying to delete a task     ' that does not exist.     On Error Resume Next     ' If totals task is present, delete it.     ActiveProject.Tasks("Total:").Delete     ' Re-enable default error handling     On Error GoTo 0     ' Select visible tasks     SelectAll     ' If tasks are selected, then loop through each of them     If Not (ActiveSelection.Tasks Is Nothing) Then      For Each oTask In ActiveSelection.Tasks        ' Add Number1 for each task to total        fTotal = fTotal + oTask.Number1  ' Field to Sum      Next oTask     Else      ' There's nothing to add      Exit Sub     End If     ' Create Totals task so it's visible     Set oTotalTask = ActiveProject.Tasks.Add("Total:")     ' Insure "Totals:" task is at outline level 1 (not indented)     Do Until oTotalTask.OutlineLevel = 1       oTotalTask.OutlineOutdent     Loop     ' Put total in proper field     oTotalTask.Number1 = fTotal       ' Field containing total     ' Hide task bar for this task     oTotalTask.HideBar = True     ' Select totals row     SelectRow oTotalTask.ID, False     ' Set font to bold     FontBold Set:=True   End Sub						
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μακροεντολή, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε μια προβολή εργασιών που χρησιμοποιεί έναν πίνακα, όπως το γράφημα Gantt.
 2. Εμφανίζει μόνο τις εργασίες που θέλετε να υπολογίσετε ένα σύνολο για είτε από εφαρμογή ενός φίλτρου ή με απόκρυψη ή Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.
 3. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή μακροεντολές.
 4. Στη λίστα μακροεντολών, επιλέξτε SumFilteredList και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μακροεντολή, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε μια προβολή εργασιών που χρησιμοποιεί έναν πίνακα, όπως το γράφημα Gantt.
 2. Εμφανίζει μόνο τις εργασίες που θέλετε να υπολογίσετε ένα σύνολο για είτε από εφαρμογή ενός φίλτρου ή με απόκρυψη ή Εμφάνιση δευτερευουσών εργασιών.
 3. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε μακροεντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή μακροεντολές.
 4. Στη λίστα μακροεντολών, επιλέξτε SumFilteredList και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

Τροποποίηση της μακροεντολής

Για να αθροίσετε τιμές από πεδία εκτός από Αριθμός1, αντικαθιστά την αναφοράΑριθμός1 στη γραμμή σχόλιο με "Άθροισμα, το πεδίο" με το όνομα του τοτο πεδίο για το οποίο θέλετε να λάβετε ένα σύνολο. Για να τοποθετήσετε το σύνολο σε ένα πεδίοεκτός από Αριθμός1, αντικαθιστά την αναφορά Αριθμός1 στη γραμμή, σχόλιαμε την "Πεδίο που περιέχει συνολικά" με το όνομα του πεδίου στο οποίο μπορείτεΘέλετε πράγματι να τοποθετήσετε το σύνολο.

Για παράδειγμα, εάν το πεδίο που θέλετε να αθροίσετε είναι ένα πεδίο υπολογισμού, όπωςΚόστος ή πραγματικό κόστος, τότε το άθροισμα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα πεδίο μη υπολογισμού,όπως Κόστος1 "ή" Αριθμός1 ". Επομένως, για να λάβετε το συνολικό κόστος πεδία για όλουςορατών εργασιών και τον τόπο το άθροισμα στο πεδίο "Κόστος1" της εργασίας "Σύνολο",θα πρέπει να αλλάξετε τις γραμμές που υποδεικνύεται ως εξής:
  fTotal = fTotal + oTask.Cost  ' Field to Sum  oTotalTask.Cost1 = fTotal   ' Field containing total				

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 124482 – Letzte Überarbeitung: 04/29/2013 18:27:00 – Revision: 1.0

Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 για Macintosh, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project 2013 Standard

 • kbcode kbhowto kbprogramming kbmt KB124482 KbMtel
Feedback