Η Εγκατάσταση των Windows δεν μπόρεσε να ενημερώσει τα αρχεία του συστήματος

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR125480
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ενδέχεται να προκύψει ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Τα Windows δεν ανταποκρίνονται πλέον (κολλάνε) κατά την Εγκατάσταση (Setup), στη διάρκεια της φόρτωσής τους ή στην οθόνη με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη.
 • Ο "Οδηγός εγκατάστασης των Windows 98" (Windows 98 Setup Wizard) ενδέχεται να εμφανιστεί ως ένα μαύρο τετράγωνο στην οθόνη, όταν ο υπολογιστής σταματήσει να ανταποκρίνεται.
 • Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικατασταθεί ο τομέας εκκίνησης. Επιλέγοντας το κουμπί "Ναι" (Yes), ίσως μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία Εγκατάστασης (Setup), όμως τα Windows σταματούν να ανταποκρίνονται κατά τη φόρτωσή τους.
 • Οι εικόνες στην οθόνη παραμορφώνονται.
Αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Η Εγκατάσταση των Windows δεν μπόρεσε να ενημερώσει τα αρχεία του συστήματος.

Αυτό ίσως προκλήθηκε από ενσωματωμένη δυνατότητα εντοπισμού ιών στον υπολογιστή σας ή από κάποιο λογισμικό εντοπισμού ιών που εκτελείται σε αυτόν.

Για να απενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη δυνατότητα εντοπισμού ιών, εκτελέστε το πρόγραμμα ορισμού παραμέτρων για το CMOS που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

Για να απενεργοποιήσετε το λογισμικό εντοπισμού ιών στο σύστημά σας, πρέπει να διαγράψετε τις γραμμές που εκτελούν το πρόγραμμα από τα αρχεία AUTOEXEC.BAT ή CONFIG.SYS.

Μετά την απενεργοποίηση του εντοπισμού ιών, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και μετά εκτελέστε πάλι την Εγκατάσταση των Windows. Όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία την Εγκατάσταση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου το λογισμικό εντοπισμού ιών.
Windows Setup was unable to update your system files

This may be caused by virus detection that is built-in to your machine, or by virus detection software running on your system.

To disable built-in virus detection you will need to run the configuration program for the CMOS that came with your machine, or contact your machine manufacturer.

To disable virus-detection software that you have running on your system, you may need to remove the lines that start the program from your AUTOEXEC.BAT or CONFIG.SYS files.

After you have disabled the virus detection software, re-start your machine and re-run Windows Setup. Once you have successfully completed setup, it is okay to re-enable the virus detection software.
Αιτία
Σε ορισμένους υπολογιστές περιλαμβάνεται μια δυνατότητα που αποτρέπει την εγγραφή στον τομέα εκκίνησης από τις εφαρμογές. Αυτές οι δυνατότητες ορίζονται συνήθως με τη μορφή προστασίας από ιούς στις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας. Εάν είναι ενεργοποιημένη η προστασία από ιούς, τα Windows δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγκατάστασή τους ή δεν φορτώνονται σωστά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα εντοπισμού ιών στις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά τα Windows. Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία τα Windows, ενεργοποιήστε εκ νέου τη δυνατότητα εντοπισμού ιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου ή τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε το SafeStart Manager της Compaq στις ρυθμίσεις CMOS, πρέπει να αναβαθμίσετε το BIOS τουλάχιστον στην έκδοση 2.26b.
Περισσότερες πληροφορίες
Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε στους εξής υπολογιστές:
 • Υπολογιστής Acma Pentium 120

  • Award Modular BIOS v4.50G, πνευματικά δικαιώματα 1994-1995, Award Software
  • 586 PCI Green BIOS 52xver.A
  • Award BIOS v4.50 3.03G, με ημερομηνία 12.02.93, 84-93 VT82C486A


 • Φορητοί υπολογιστές NCR 3150 με Phoenix BIOS με ημερομηνία 1993

  Αυτοί οι υπολογιστές διαθέτουν ρύθμιση για προστασία του τομέα εκκίνησης (Boot Sector Protect). Εάν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση:
  Ο δίσκος δεν είναι συστήματος ή παρουσίασε σφάλμα. Αντικαταστήστε και πιέστε ένα πλήκτρο όταν τελειώσετε. (Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready.)
  Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή στις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας, τα Windows πρέπει να ξεκινήσουν κανονικά.
antivirus locks freezes hang w95set
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 125480 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/30/2014 15:51:33 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbwinme λογισμικό kbsetup diskmem win98se τομέας win98 αρχείων φόρτωση kbprb kbfaq win95 ιών εκκίνησης ενημέρωση συστήματος εγκατάσταση cmos εντοπισμού KB125480
Σχόλια