Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ACC: Τρόπος εντοπισμού Χρόνος αδράνειας του χρήστη ή αδράνειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 128814
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μέτρια: Απαιτεί βασικές μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας ικανότητες.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας διαδικασίας που θα εκτελεστεί εάν σαςΕφαρμογή της Microsoft Access δεν εντοπίζει την παρέμβαση του χρήστη για ένα συγκεκριμένοχρονικό διάστημα.

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη Visual Basic γιαΕφαρμογές και με τη δημιουργία εφαρμογών της Microsoft Access, χρησιμοποιώντας τοΕργαλεία προγραμματισμού που παρέχονται με τη Microsoft Access. Για περισσότερες πληροφορίεςσχετικά με τη Visual Basic for Applications, ανατρέξτε στο κτίριο"Εγχειρίδιο εφαρμογών".

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Visual Basic for Applications (χρησιμοποιείται στην Microsoft Access 7.0 καιΗ Microsoft Access 97) ονομάζεται Access Basic στην έκδοση 2.0.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτό το άρθρο περιγράφει μια τεχνική που επιδεικνύεται στο δείγμααρχεία, FrmSampl.exe (για τη Microsoft Access για Windows 95 έκδοση 7.0)και FrmSmp97.exe (για την Microsoft Access 97). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόποΓια να αποκτήσετε αυτά τα δείγματα αρχείων, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα τηςΤης Microsoft (Knowledge Base):
150895 ACC95: Δείγμα της Microsoft Access φόρμες διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης
175066 ACC97: Microsoft Access 97 δείγμα φόρμες που είναι διαθέσιμες από το Κέντρο λήψης
Περισσότερες πληροφορίες

Πώς να δημιουργήσετε τη φόρμα DetectIdleTime

 1. Δημιουργία κενής φόρμας που δεν βασίζεται σε πίνακα ή ερώτημα και ονομάστε το DetectIdleTime.
 2. Ρυθμίστε τις ακόλουθες ιδιότητες φόρμας:
  Χρονόμετρο (OnTimer): [Διαδικασία συμβάντος]
  TimerInterval: 1000
  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η ρύθμιση TimerInterval δηλώνει πόσο συχνά (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) η εφαρμογή ελέγχει αδράνειας του χρήστη. Η ρύθμιση 1000 ισούται με 1 δεύτερο.
 3. Εισαγάγετε τον ακόλουθο κώδικα στη διαδικασία συμβάντος ιδιότητα χρονόμετρο (OnTimer):

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: με το ακόλουθο δείγμα κώδικα, ένα χαρακτήρα υπογράμμισης (_) στο τέλος του ενός γραμμή χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας συνέχισης γραμμής. Καταργήστε το χαρακτήρα υπογράμμισης από το τέλος της γραμμής όταν δημιουργήσετε ξανά τον κωδικό αυτό σε Access Basic.
     Sub Form_Timer()     ' IDLEMINUTES determines how much idle time to wait for before     ' running the IdleTimeDetected subroutine.     Const IDLEMINUTES = 5     Static PrevControlName As String     Static PrevFormName As String     Static ExpiredTime     Dim ActiveFormName As String     Dim ActiveControlName As String     Dim ExpiredMinutes     On Error Resume Next     ' Get the active form and control name.     ActiveFormName = Screen.ActiveForm.Name     If Err Then      ActiveFormName = "No Active Form"      Err = 0     End If     ActiveControlName = Screen.ActiveControl.Name      If Err Then      ActiveControlName = "No Active Control"      Err = 0     End If     ' Record the current active names and reset ExpiredTime if:     '  1. They have not been recorded yet (code is running     '    for the first time).     '  2. The previous names are different than the current ones     '    (the user has done something different during the timer     '    interval).     If (PrevControlName = "") Or (PrevFormName = "") _      Or (ActiveFormName <> PrevFormName) _      Or (ActiveControlName <> PrevControlName) Then      PrevControlName = ActiveControlName      PrevFormName = ActiveFormName      ExpiredTime = 0     Else      ' ...otherwise the user was idle during the time interval, so      ' increment the total expired time.      ExpiredTime = ExpiredTime + Me.TimerInterval     End If     ' Does the total expired time exceed the IDLEMINUTES?     ExpiredMinutes = (ExpiredTime / 1000) / 60     If ExpiredMinutes >= IDLEMINUTES Then      ' ...if so, then reset the expired time to zero...      ExpiredTime = 0      ' ...and call the IdleTimeDetected subroutine.      IdleTimeDetected ExpiredMinutes     End If   End Sub						
 4. Δημιουργήστε την ακόλουθη διαδικασία στη λειτουργική μονάδα της φόρμας:
      Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)     Dim Msg As String     Msg = "No user activity detected in the last "     Msg = Msg & ExpiredMinutes & " minute(s)!"     MsgBox Msg, 48   End Sub						

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα DetectIdleTime

Για να αποκρύψετε τη φόρμα DetectIdleTime όταν ανοίγει η εφαρμογή, δημιουργήστε τοη μακροεντολή AutoExec παρακάτω:
  Macro Name  Action  ---------------------  AutoExec   OpenForm  AutoExec Actions  ----------------------------  OpenForm:   Form Name: DetectIdleTime   View: Form   Filter Name:   Where Condition:   Data Mode: Edit   Window Mode: Hidden				
Μπορείτε να προσθέσετε κώδικα στη διαδικασία IdleTimeDetected κατά έτσι τη διαδικασίαεκτελείται, εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο τοΤιμή της σταθεράς IDLEMINUTES. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε Microsoft AccessΚλείστε με την ακόλουθη διαδικασία συμβάντος:

Στη Microsoft Access 7.0 και 97:
  Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)   Application.Quit acSaveYes  End Sub				
Στη Microsoft Access 2.0:
  Sub IdleTimeDetected (ExpiredMinutes)   Application.Quit A_SAVE  End Sub				
Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα της Microsoft Access για να κλείσετε την εφαρμογή, αποθήκευση όλωντα αντικείμενα χωρίς να εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν Timer, αναζητήστε στο ευρετήριο της ΒοήθειαςΣυμβάν χρονομέτρησης.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 128814 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:14:36 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Access 2.0 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbusage kbmt KB128814 KbMtel
Σχόλια