Αλλαγές σφραγίδα ώρας με θερινή οικονομία

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:129574
Περίληψη
Όταν τα Windows NT προσαρμόζεται αυτόματα θερινή ώρα, τις ώρες σε αρχεία σε διαμερίσματα του συστήματος (αρχειοθέτησης NTFS) αρχείων των Windows NT και τα συμβάντα σε περίπτωση καταγραφές αναδρομικά μετακινούνται κατά μία ώρα, ακόμη και αν τα αρχεία και οι εγγραφές συμβάντων που δημιουργήθηκαν πριν από την αλλαγή της θερινής ώρας.

NOTE: To configure Windows NT to automatically adjust for daylight savingstime, run Control Panel, choose Date/Time, and select "AutomaticallyAdjust for Daylight Saving Time."
Περισσότερες πληροφορίες
This behavior occurs because of the way that Windows NT stores timeinformation. All times displayed in Windows NT for event log events andfiles on NTFS partitions are computed as offsets to Greenwich Mean Time(GMT). When you set the time on your system, you are setting the value forGMT. When you select your local time zone for the system, the appropriatenumber of hours are added or subtracted to the stored GMT value. Thisadjusted time is displayed. When "Automatically Adjust for Daylight SavingTime" is selected, an additional hour is added to GMT during daylightsavings time (the first Sunday in April through the last Sunday inOctober).

If you are viewing another machine remotely across one or more time zonesthrough Event Viewer, the times for events on the remote system appearrelative to your local time. In other words, if you are viewing an eventremotely that actually occurred at 8:00 PM Central Daylight Time, the timedisplayed for the event on your computer will be 6:00 PM when you view theevent from the Pacific Daylight Time zone.

When Windows95 or Windows NT clients access network resources they arepassed the GMT time of the file stored on the NTFS partition. When theclient recieves the time stamp in GMT they then adjust the time stamp (+)plus or (-) minus the time zone they are set for.

In the case of WINDOWS NT - it also adjusts for daylight saving time anddisplays the file's time stamp for the correct local time includingDaylight Saving Time setting.In the case of WINDOWS95 - The time returned by the file system is notadjusted for Daylight Saving Time. This feature is by design, and wasimplemented to work with servers such as NetWare that do not support theDaylight Saving time APIs and time functions in Windows 95. In this casethe files will display off by one hour. this is BY DESIGN for WINDOWS95clients.
prodnt day light

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 129574 – Letzte Überarbeitung: 12/18/2010 23:19:00 – Revision: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

  • kbusage kbmt KB129574 KbMtel
Feedback