Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Προετοιμασία σε μπλε οθόνη πριν από την επικοινωνία με τη Microsoft

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:129845
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση των Microsoft Windows XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα314103.
Περίληψη
Όταν παρουσιαστεί ένα μήνυμα ΔΙΑΚΟΠΉΣ (ανεπανόρθωτο σφάλμα συστήματος) στα Windows, εισάγει κατάσταση εντοπισμού σφαλμάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό εμφανίζεται ως μια μπλε οθόνη και τις πρώτες γραμμές είναι παρόμοια με το ακόλουθο:
  Stop 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)  Unhandled Kernel exception c000009a from 8123f26  Address 80123f36 has base at 80100000 - ntoskrnl.exe					
Ακολουθούν δύο διαδικασίες, για να σας βοηθήσει στον προσδιορισμό της αιτίας του μηνύματος STOP, πριν να επικοινωνήσετε με υποστήριξη προϊόντων της Microsoft.
Περισσότερες πληροφορίες

Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)

Της Γνωσιακής βάσης περιέχει πολλά άρθρα που εξηγούν συγκεκριμένων μηνυμάτων STOP και συχνά, λύσεις για ή τρόποι για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.Αναζήτησης της Γνωσιακής βάσης για, τουλάχιστον ο πρώτος δεκαεξαδικός αριθμός. Για παράδειγμα, στο παραπάνω παράδειγμα, που να είναι "0x0000001e". Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για την αναζήτηση για το προσδιορισμένο όνομα και άλλους δεκαεξαδικούς αριθμούς.

Αποθήκευση μηνυμάτων STOP σε αρχείο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows για την αποθήκευση πληροφοριών μηνυμάτων STOP σε ένα "αποτύπωση" αρχείο Memory.dmp. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη προϊόντων της Microsoft, αυτό θα σας βοηθήσει να μας δώσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα πρέπει να εντοπίσετε το πρόβλημα.

Αποθήκευση πληροφοριών μηνυμάτων STOP σε αρχείο είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στα Windows NT Server. Ωστόσο, για τα Windows NT Workstation, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει πριν να αντιμετωπίσουν ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα για να εγγραφούν οι πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο στοιχείο του συστήματος του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στοΑποκατάστασητο κουμπί.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εγγραφή εντοπισμού σφαλμάτων πληροφοριών σε.
 3. Κάντε κλικOkμέχρι να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο σελιδοποίησης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας συν ένα megabyte τουλάχιστον (παράδειγμα: 32 megabyte μνήμης RAM είναι ίση με ένα αρχείο σελιδοποίησης 33-megabyte). Περίπου, το αρχείο σελιδοποίησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη φυσική μνήμη 11 megabytes. Το αρχείο σελιδοποίησης πρέπει να βρίσκεται στο ενεργό διαμέρισμα. Πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην επιλεγμένη θέση για την εγγραφή του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης. Από προεπιλογή, το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης εγγράφεται στο αρχείο % SystemRoot%\Memory.dmp. Εάν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη μονάδα δίσκου % SystemRoot %, μπορείτε να ανακατευθύνετε το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων σε μια άλλη τοποθεσία που έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλάζοντας τοΑποτύπωση αρχείωνδιαδρομή με τοΕκκίνηση και αποκατάστασηεπιλογές στα Windows 2000 και Microsoft Windows XP ή αλλάζοντας τοΗ εγγραφή του εντοπισμού σφαλμάτων πληροφοριών σεδιαδρομή από τοΕκκίνηση/Τερματισμόςκαρτέλα στα Windows NT 4.0.

Δημιουργία αρχείου Memory.dmp

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα STOP και είναι η δημιουργία ενός αρχείου Memory.dmp, ένας μηχανικός υποστήριξης της Microsoft ενδέχεται να τη δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων στο αρχείο ένδειξης σφαλμάτων. Η κλήση υποστήριξης προϊόντων της Microsoft, περιγράψτε το μήνυμα STOP ο μηχανικός υποστήριξης και εξηγήστε ότι διαθέτετε ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποστείλετε το αρχείο Memory.dmp στη Microsoft, εάν η επαγγελματική υποστήριξη δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου. If so, compressthe file with an application such as PKZIP. Memory.dmp files usuallycompress significantly. Use one of the following options to upload thefile:
 • Send your compressed Memory.dmp file by FTP to ftp.microsoft.com. This requires FTP access to the Internet. The support professional will explain how to place your file on the FTP server. The server TCP/IP address is:
     207.46.133.140 					
 • Back up your Memory.dmp file to tape using NTBackup and mail the tape to the support professional.
 • Copy the file to a writeable compact disc and mail it to the support professional.

 • If none of the above options are feasible, the support professional may be able to use Remote Access Service (RAS) to access your computer and examine or copy the Memory.dmp file. Follow these steps to prepare your computer for a Microsoft Support Professional to access it with RAS:

  1. Create a temporary user account that a Microsoft support professional can use when accessing the Memory.dmp file.
  2. On another server, create a share and give this new user account access to this share.
  3. Copy the newly created Memory.dmp file to this new share.
  4. If you don't have RAS installed at your site, install RAS on an Windows NT Server or Workstation. For security, you can install RAS on a computer and allow remote clients to connect only to that computer, not the network. If you do this, create the new network share on this computer and copy the Memory.dmp file there.
  5. Allow the support professional user ID access to dial in to the RAS server.
  6. Give the support professional the user name, password, domain name, server name, share name, and phone number for the modem line.
3.50 Remote Debug

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 129845 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:20:30 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB129845 KbMtel
Σχόλια