Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατής κατάστασης λειτουργίας MS-DOS σε σκληρούς δίσκους

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR130179
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Η καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance) στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Σύστημα" (System properties) δείχνει ότι ένας ή περισσότεροι από τους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή σας χρησιμοποιεί συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS. Η συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για το σύστημα αρχείων είτε για την εικονική μνήμη. Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Οι επιδόσεις ελαττώνονται με τη σελιδοποίηση συμβατής λειτουργίας

(Compatibility Mode Paging reduces overall system performance)
Αιτία
Η συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
 • Ένα μη ασφαλές πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, ένα πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη ή ένας ιός αγκίστρωσαν την αλυσίδα INT21h ή INT13h πριν να γίνει φόρτωση των Windows.
 • Τα Windows δεν εντόπισαν τον ελεγκτή σκληρού δίσκου στον υπολογιστή σας.
 • Ο ελεγκτής σκληρού δίσκου καταργήθηκε από τις τρέχουσες παραμέτρους στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).
 • Υπάρχει μια διένεξη πόρων μεταξύ του ελεγκτή σκληρού δίσκου και κάποιας άλλης συσκευής υλικού.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 • Τα προγράμματα οδήγησης δίσκου των 32 bit σε προστατευμένη λειτουργία των Windows εντόπισαν μια παράμετρο που δεν υποστηρίζεται ή μη συμβατό υλικό.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να διορθώσετε το σφάλμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance) στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Σύστημα" (System properties), για να εντοπίσετε ποια μονάδα δίσκου χρησιμοποιεί συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS και για ποιο λόγο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι μονάδες δισκέτας και CD-ROM βρίσκονται σε συμβατή κατάστασης λειτουργίας MS-DOS, στην καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance) εμφανίζεται το μήνυμα "Υπάρχουν δίσκοι με συμβατή λειτουργία με το MS-DOS" (Some drives are using MS-DOS compatibility) για το σύστημα αρχείων, αλλά αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων σκληρών δίσκων σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων μονάδων δισκέτας, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  131690 Αντιμετώπιση προβλημάτων μονάδας δισκέτας στα Windows
  • Εάν το όνομα του προγράμματος οδήγησης που αναφέρεται ότι προκαλεί τη συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS είναι MBRINT13.SYS, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει προσβληθεί από ιό τομέα εκκίνησης ή εκτελείτε λογισμικό μετατροπής γεωμετρίας πραγματικής λειτουργίας (για σκληρό δίσκο IDE με περισσότερους από 1024 κυλίνδρους), το οποίο δεν είναι συμβατό με τα προγράμματα οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία των Windows.

   Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό μετατροπής γεωμετρίας πραγματικής λειτουργίας που είναι συμβατό με τα προγράμματα οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία των Windows, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   126855 Υποστήριξη των Windows για μεγάλους σκληρούς δίσκους IDE

   Το Disk Manager 6.03 υποστηρίζεται σε προστατευμένη λειτουργία σε σκληρούς δίσκους στον κύριο δίαυλο IDE και όταν δεν είναι εγκατεστημένη η Συμπίεση Δίσκων. Για μονάδες δίσκου στον δευτερεύοντα δίαυλο IDE, απαιτείται το Disk Manager 7.0 ή νεότερη έκδοση. Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό της Συμπίεσης Δίσκων, το οποίο περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows και στα Microsoft Plus!, απαιτείται το Disk Manager 7.04 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   126855 Υποστήριξη των Windows για μεγάλους σκληρούς δίσκους IDE

   Για πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό και την κατάργηση ιών τομέα εκκίνησης, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   82923 Μέθοδοι εντοπισμού ιών τομέα εκκίνησης

   129972 Περιγραφή ιών υπολογιστών

   49500 Λίστα προμηθευτών λογισμικού αντιμετώπισης ιών
  β. Εάν αναφέρεται το όνομα ενός προγράμματος οδήγησης που παρατίθεται στο αρχείο CONFIG.SYS, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει μια έκδοση του προγράμματος οδήγησης η οποία να επιτρέπει την πρόσβαση προστατευμένης λειτουργίας στα Windows.

  Εάν στην καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance) δεν παρατίθεται κανένα πρόγραμμα οδήγησης, συνεχίστε με το Βήμα 2.

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής σκληρού δίσκου παρατίθεται στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager). Εάν δεν παρατίθεται στη λίστα, εγκαταστήστε τον με τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard). Εάν ο οδηγός δεν εντοπίσει τον ελεγκτή, εκτελέστε τον πάλι αλλά, αντί να αφήσετε τον οδηγό να εντοπίσει το υλικό στον υπολογιστή σας, επιλέξτε εσείς τον ελεγκτή από τη λίστα υλικού. Εάν ο ελεγκτής δεν παρατίθεται στη λίστα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ελεγκτή σκληρού δίσκου, για να διαπιστώσετε αν είναι διαθέσιμο ένα πρόγραμμα οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία για Windows ή ένα πρόγραμμα οδήγησης πρόσβασης σε δίσκο (FastDisk) των 32 bit για Windows 3.1.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ελεγκτής σκληρού δίσκου παρατίθεται στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager), αλλά εμφανίζεται με ένα κόκκινο σημάδι διαγραφής (Χ), αυτό σημαίνει ότι έχει καταργηθεί από το τρέχον προφίλ υλικού. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties) για τον ελεγκτή στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στο τρέχον προφίλ υλικού στην περιοχή "Χρήση συσκευής" (Device Usage).
 3. Εάν ο ελεγκτής σκληρού δίσκου παρατίθεται στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager), αλλά εμφανίζεται με ένα θαυμαστικό σε κίτρινο κύκλο (!), υπάρχει μια διένεξη διευθύνσεων αίτησης διακοπής (IRQ), εισόδου/εξόδου (I/O), άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA) ή RAM με κάποια άλλη συσκευή, το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας λείπει ή είναι κατεστραμμένο ή είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Χωρίς προγράμματα οδήγησης δίσκου των 32 bit σε προστατευμένη λειτουργία" (Disable all 32-bit protected-mode disk drivers) στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Σύστημα αρχείων" (File System properties).

  • Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου "Χωρίς προγράμματα οδήγησης δίσκου των 32 bit σε προστατευμένη λειτουργία" (Disable all 32-bit protected-mode disk drivers) δεν είναι επιλεγμένο στην καρτέλα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" (Troubleshooting) του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες: Σύστημα αρχείων" (File System properties). Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την καρτέλα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Σύστημα αρχείων" (File System).
  • Επιλύστε τυχόν διενέξεις πόρων (διεύθυνση αίτησης διακοπής (IRQ), εισόδου/εξόδου (I/O), άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA) ή RAM) με άλλες συσκευές. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του ελεγκτή, για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πόρων και την αλλαγή της χρήσης πόρων.
  • Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας βρίσκεται στον κατάλογο Windows\SYSTEM\IOSUBSYS και ότι η φόρτωσή του εκτελείται σωστά. Για να διαπιστώσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης παρέχει πρόσβαση σε δίσκο των 32 bit, κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties) για τον ελεγκτή στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Πρόγραμμα οδήγησης" (Driver), για να δείτε ποια αρχεία προγράμματος οδήγησης συσχετίζονται με τον ελεγκτή.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε έναν ελεγκτή σκληρού δίσκου IDE, EIDE ή ESDI, η καρτέλα "Πρόγραμμα οδήγησης" (Driver) ενδέχεται να μην εμφανιστεί, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties) για τον ελεγκτή στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager). Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή, το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης σε δίσκο των 32 bit για αυτούς τους ελεγκτές είναι το Esdi_506.pdr.

   Ξεκινήστε πάλι τα Windows, πατήστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows xx" (Starting Windows xx) και κατόπιν επιλέξτε εκκίνηση σε λειτουργία Logged (/BOOTLOG.TXT) από το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows. Ελέγξτε το αρχείο BOOTLOG.TXT που μόλις δημιουργήθηκε, για να διαπιστώσετε αν εκτελείται σωστά η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης που αναφέρθηκε παραπάνω.

   Στα Windows 98, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup Menu) των Windows 98, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Logged (/BOOTLOG.TXT).

   Εάν το αρχείο BOOTLOG.TXT εμφανίζει το μήνυμα Init Failure ή Load Failure για το πρόγραμμα οδήγησης που αναφέρεται παραπάνω, προχωρήστε στο βήμα Δ. Εάν το αρχείο BOOTLOG.TXT εμφανίζει το μήνυμα "INITCOMPLETESUCCESS" για το πρόγραμμα οδήγησης που αναφέρεται παραπάνω, ελέγξτε το αρχείο IOS.LOG.

   Τα Windows δημιουργούν ένα αρχείο IOS.LOG στον κατάλογο των Windows, αν κάποια μονάδα δίσκου χρησιμοποιεί συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS. Οι πρώτες γραμμές του αρχείου IOS.LOG ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που περιγράφουν για ποιο λόγο απέτυχε η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Support Services) σχετικά με αυτό το ζήτημα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας δεν είναι κατεστραμμένο.

   Για όλες τις μονάδες δίσκου ESDI και IDE, τα Windows χρησιμοποιούν το αρχείο ESDI_506.PDR στον κατάλογο IOSUBSYS, για την παροχή πρόσβασης σε δίσκο των 32 bit. Για τους ελεγκτές SCSI, τα Windows χρησιμοποιούν το αρχείο SCSIPORT.PDR και ένα πρόγραμμα οδήγησης mini-port (.MPD), για την παροχή πρόσβασης σε δίσκο των 32 bit.

   Κάντε μη αυτόματη εξαγωγή των κατάλληλων αρχείων .PDR ή .MPD από τις δισκέτες ή το CD-ROM των Windows ή εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και επιλέξτε το στοιχείο "Επαλήθευση" (Verify).
 4. Ελέγξτε αν εκτελείται η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης Mh32bit.386 στο αρχείο System.ini. Αναζητήστε τη γραμμή στην οποία εμφανίζεται η φράση device=mh32bit.386. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι εγκατεστημένο από το λογισμικό EZ-Drive της MicroHouse και δεν είναι συμβατό με τα προγράμματα οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία των Windows. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης δεν καταργείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows.
 5. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ελεγκτή σκληρού δίσκου, για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με τα Windows. Ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίσκο των 32 bit προστατευμένης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  1. Απενεργοποιήστε τυχόν βελτιωμένες δυνατότητες (όπως προσωρινή αποθήκευση, κατάσταση γρήγορης ή turbo λειτουργίας, μειωμένη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, κ.λπ.) στον ελεγκτή (SCSI, IDE ή ESDI) ή στο BIOS του συστήματος (μόνο IDE).
  2. Προμηθευτείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης δίσκου σε προστατευμένη λειτουργία για Windows ή ένα πρόγραμμα οδήγησης FastDisk για Windows 3.1 για τον ελεγκτή.
Περισσότερες πληροφορίες
Ένα πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας είναι ασφαλές, εάν οι λειτουργίες του δεν υπερβαίνουν τις λειτουργίες του αντίστοιχου προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows. Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας είναι ασφαλές, το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας μπορεί να αναλάβει όλες τις λειτουργίες εισόδου/εξόδου της αντίστοιχης συσκευής. Διαφορετικά, τα Windows δρομολογούν όλες τις λειτουργίες εισόδου/εξόδου μέσω του προγράμματος οδήγησης πραγματικής λειτουργίας.

Ένα παράδειγμα μη ασφαλούς προγράμματος οδήγησης είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης IDE/ESDI πραγματικής λειτουργίας, το οποίο χρησιμοποιεί δυναμική κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας. Καθώς τα Windows δεν παρέχουν δυνατότητα κρυπτογράφησης, δεν επιτρέπουν στο πρόγραμμα οδήγησης IDE/ESDI προστατευμένης λειτουργίας να αναλάβει το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας. Οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που διαθέτει τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα θεωρείται μη ασφαλές:

 • Συμπίεση δεδομένων η οποία δεν είναι συμβατή με DoubleSpace
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Κατοπτρισμός δίσκου
 • Αντιστοίχιση κατεστραμμένων τομέων
 • Ανοχή σφαλμάτων (για παράδειγμα, διατήρηση της διόρθωσης ECC σε ξεχωριστό δίσκο)
 • IOCTL συγκεκριμένου προμηθευτή
 • IOCTL καθορισμένα από τη Microsoft με πρόσθετες δυνατότητες από τον προμηθευτή
Η λίστα ασφαλών προγραμμάτων οδήγησης (το αρχείο IOS.INI) είναι μια λίστα ασφαλών προγραμμάτων οδήγησης που διατηρούν τα Windows. Κάθε καταχώρηση στη λίστα προσδιορίζει ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πρόγραμμα TSR, το οποίο μπορούν να αναλάβουν τα Windows με το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας. Η λίστα ασφαλών προγραμμάτων οδήγησης περιλαμβάνει το όνομα του προγράμματος οδήγησης ή του προγράμματος TSR. Αυτό το όνομα θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα που υπάρχει στο αρχείο CONFIG.SYS ή στο αρχείο AUTOEXEC.BAT.

Τα Windows δεν αποθηκεύουν τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος οδήγησης ή του προγράμματος TSR στη λίστα, επομένως είναι ευθύνη του προμηθευτή να αλλάξει το όνομα του προγράμματος οδήγησης, εάν μια μελλοντική του έκδοση βελτιωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστά το πρόγραμμα οδήγησης μη ασφαλές.

Από προεπιλογή, τα ακόλουθα προγράμματα οδήγησης θεωρούνται ασφαλή:
 • Προγράμματα οδήγησης συσκευών μπλοκ πραγματικής λειτουργίας συμβατά με MS-DOS 5.0
 • Στοιχεία παρακολούθησης INT 13 (συνδέει το INT 13 για την παρακολούθηση του INT 13 εισόδου/εξόδου, αλλά δεν έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό ούτε τροποποιεί το buffer εισόδου/εξόδου)
 • Στοιχείο σύνδεσης INT 13 (συνδέει το INT 13 για την τροποποίηση του INT 13 εισόδου/εξόδου, αλλά δεν έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό)
 • Πρόγραμμα οδήγησης INT 13 (παρέχει λειτουργικότητα INT 13 και έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό)
 • ASPI Manager (υλοποιεί το στοιχείο ASPI για προδιαγραφή MS-DOS)
 • CAM Manager (υλοποιεί την προδιαγραφή CAM για MS-DOS)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που χρησιμοποιείτε έχει καλύτερες επιδόσεις ή παρέχει ορισμένες λειτουργίες που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows, ο προμηθευτής του προγράμματος οδήγησης θα πρέπει να καταργήσει το πρόγραμμα οδήγησης από τη λίστα ασφαλών προγραμμάτων οδήγησης. Το σύστημα θα χρησιμοποιήσει την πραγματική λειτουργία, για να αποκτήσει πρόσβαση στη μονάδα δίσκου. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που χρησιμοποιείτε μπορεί να αναληφθεί με ασφάλεια από προγράμματα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας, ο προμηθευτής του προγράμματος οδήγησης μπορεί να προσθέσει αυτό το πρόγραμμα οδήγησης στη λίστα ασφαλών προγραμμάτων οδήγησης.

Το Disk Manager κατασκευάζεται από έναν προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft, την εταιρεία OnTrack Computer Systems. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά την απόδοση ή την αξιοπιστία του προϊόντος.

Το EZ-Drive κατασκευάζεται από έναν προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft, την εταιρεία Micro House. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά την απόδοση ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.
ez.exe dm.exe dmdrvr.bin xbios.ovl tshoot noide w95hwfaq win95 win98 win98se winMe winMil
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 130179 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:22:37 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot modwinapiviewer συσκευών δίσκος kbenv kbhw λειτουργία πρόγραμμα kbprb kbfaq οδήγησης ms-dos διαχείριση επιδόσεις συμβατή ελεγκτές πραγματική σκληρός προστατευμένη KB130179
Σχόλια