Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Νεότερη λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List - HCL) για τα Windows 2000/Windows NT

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR131303
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Η λίστα συμβατότητας υλικού για τα Windows NT είναι μια συλλογή από υπολογιστές και υλικό υπολογιστών, τα οποία έχουν ελεγχθεί εκτενώς στα Windows NT για τη σταθερότητα και τη συμβατότητά τους. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Support Services) χρησιμοποιούν τη λίστα συμβατότητας υλικού, για να προσδιορίσουν αν υποστηρίζεται η χρήση κάποιου υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα των Windows NT.

Πριν να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 ή τα Windows NT στον υπολογιστή, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας υλικού, για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής έχει πιστοποιηθεί από τη Microsoft ως συμβατός με τα Windows NT. Η νεότερη λίστα συμβατότητας υλικού είναι διαθέσιμη από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε το αρχείο κειμένου της λίστας συμβατότητας υλικού των Windows 2000, κάντε κλικ στην ακόλουθη τοποθεσία FTP της Microsoft:
4.00 hclist kbfaq
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 131303 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:28:09 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo λίστα kbhw compatibility list hcl kbfaq προϊόντων συμβατός υλικού nthw υπηρεσίες συμβατότητας hardware υποστήριξης KB131303
Σχόλια