Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μονάδες δίσκου CD-ROM, η απαίτηση προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:131499
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows έχουν πρόσβαση οι περισσότερες μονάδες δίσκου CD-ROM σε προστατευμένη κατάσταση λειτουργίας. Ωστόσο, μονάδες CD-ROM που δεν υποστηρίζεται, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που παρέχονται από τον προμηθευτή. Εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για τη μονάδα CD-ROM, πρέπει να χρησιμοποιείτε το SMARTDrive για να αποκτήσετε τη βέλτιστη απόδοση με τη μονάδα CD-ROM.

SMARTDrive είναι ένα εργαλείο προσωρινής αποθήκευσης δίσκου συμπεριλαμβάνονται με εκδόσεις του MS-DOS και Windows. Μόνο έκδοση 5.0 SMARTDrive, περιλαμβάνεται έκδοση 6.2 του MS-DOS και Windows, μπορούν να αποθηκεύουν προσωρινά μονάδες CD-ROM.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις μονάδες CD-ROM που απαιτούν προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για να λειτουργούν σε Windows είτε να εντοπιστεί από τα Windows.

Τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής κατάστασης λειτουργίας είναι οι εξής:
  • Τα προγράμματα οδήγησης που πρέπει να φορτωθεί στο αρχείο Config.sys.
  • Το πρόγραμμα οδήγησης επεκτάσεων CD-ROM Microsoft (MSCDEX) (ή ισοδύναμης τρίτων κατασκευαστών) που πρέπει να γίνει φόρτωση του αρχείου Autoexec.bat.
Περισσότερες πληροφορίες

Backpack CD-ROM (εξωτερικό/παράλληλης θύρας) από Micro λύσεις

Η μονάδα Backpack CD-ROM έχει μια διασύνδεση παράλληλης θύρας ιδιόκτητες και δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τα Windows ή Windows NT 3.51 και 4.0.Τρέχοντα μοντέλα μονάδα Backpack CD-ROM να χρησιμοποιήσετε ένα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας 32-bit obtainable από τον κατασκευαστή για συμβατότητα με τα Windows και Windows NT 3.51 και 4.0. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του προγράμματος οδήγησης από τη βιβλιοθήκη λογισμικού στην τοποθεσία Web Micro Solutions στη διεύθυνση:Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης 32-bit φορτώνεται κάτω από τις συσκευές SCSI και εμφανίζεται στη Διαχείριση συσκευών στα Windows ή του πίνακα ελέγχου των Windows NT.

Το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας Backpack CD-ROM μονάδα 16-bit μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στα Windows, εάν φορτώνεται στο αρχείο Config.sys και Mscdex.exe (ή ισοδύναμης) φορτώνεται στο αρχείο Autoexec.bat. Πρώιμη μοντέλα των μονάδων Backpack CD-ROM (ταχύτητα ενός μοντέλου 160550 και διπλή ταχύτητα μοντέλο 162550) πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης 16 bit, καθώς δεν είναι συμβατό με πρόγραμμα οδήγησης 32-bit λύσεις Micro. Επομένως, αυτά τα μοντέλα πρώιμη μονάδων Backpack CD-ROM δεν είναι συμβατά με τα Windows NT 3.51 ή 4.0.

Εάν τα Windows NT ή Windows ακόμα δεν πρόσβαση στη μονάδα Backpack CD-ROM ή για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους του προγράμματος οδήγησης, επιλογές ρύθμισης παραμέτρων ή βήματα εγκατάστασης των Windows NT, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος οδήγησης ή ελέγξτε την περιοχή τεχνική υποστήριξη της τοποθεσίας Web Micro Solutions στοhttp://www.Micro-Solutions.comπριν να καλέσετε Micro λύσεις.

Μονάδες δίσκου CD-ROM σε κάρτες ήχου Μότσαρτ

Τα Windows απαιτεί να φορτωθεί το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας MOZINIT.SYS στο αρχείο Config.sys και MSCDEX (ή ισοδύναμης) η φόρτωση του αρχείου Autoexec.bat για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι απαραίτητο να ορίσετε το υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους για MOZINIT.SYS και MSCDEX, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μονάδας δίσκου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

435 CDS Chinon ή CDS 535

Κατά την εγκατάσταση των Windows σε έναν υπολογιστή με μονάδα 435 CDS Chinon ή CDS 535 CD-ROM, το τμήμα εντοπισμού υλικού της εγκατάστασης (Setup) δεν εντοπίσει τον ελεγκτή CD-ROM. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM και η μονάδα δίσκου δεν παρατίθεται στη Διαχείριση συσκευών.

Οι 435 CDS Chinon και οι μονάδες CD-ROM CDS 535 χρησιμοποιούν μια ιδιόκτητη κάρτα ελεγκτή SCSI που δεν υποστηρίζεται από τα προγράμματα οδήγησης SCSI προστατευμένης λειτουργίας των Windows.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα 435 CDS Chinon ή CDS 535 CD-ROM με τα Windows, χρησιμοποιήστε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών πραγματικής κατάστασης λειτουργίας που συμπεριλαμβάνονται στη μονάδα δίσκου.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα δίσκου ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Chinon.

Creative Labs Sound Blaster Value CD4x MK4062

The CD4x MK4062 is not detected by Windows when connected to the IDEcontroller on the sound card. An updated driver, Sbide-95.exe, can bedownloaded from Creative Labs to correct this problem.

Matsushita or Panasonic CD-ROM Drives on Ensoniq Soundscape Cards

Windows cannot detect Matsushita/Panasonic CD-ROM drives if they areconnected to Ensoniq Soundscape sound cards. This is because the Ensoniqsound card offers different I/O ports for the Matsushita/Panasonicinterface than the Windows Panasonic CD-ROM driver supports. The real-mode drivers for these drives must be used.

Media Vision Reno

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

NEC CDR-38, NEC CDR-250, CDR-260, CDR-260R, CDR-260GW

The NEC CDR-38, NEC CDR-250, CDR-260, CDR-260R, and CDR-260GW CD-ROMdrives are incompatible with the ATAPI specification version 1.2.Therefore, Windows cannot detect these drives if NEC_IDE.SYS is notloaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) is not loadedin the Autoexec.bat file. After Windows detects these drivers, it usesprotected-mode drivers to access the CD-ROM drive.


For information about the parameters for NEC_IDE.SYS and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

NEC 55-JD

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

Philips CD-ROM on Media Vision Fusion 16 Sound Card

Windows cannot access this CD-ROM drive when it is attached to a MediaVision Fusion 16 sound card without the real-mode driver being loaded inthe Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) being loaded in theAutoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

Philips CM205 and CM206 Proprietary CD-ROM Drives

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

MediaVision has released a Windows driver for the Phillips CM205/206CD-ROM drives. Obtain the 206w95.exe file from the MediaVision Web site(www.mediavis.com) or FTP server (ftp.mediavis.com).

Pinnacle Micro PCD-100

Windows may detect this single-speed drive as a Mitsumi CD-ROM drive(because it loads MTMCDD.SYS in the Config.sys file) and load theprotected-mode Mitsumi drivers. These drivers do not work with thePinnacle CD-ROM drive. To enable the CD-ROM drive, you must reloadMTMCDD.SYS and MSCDEX (or equivalent).

For information about the parameters for the real-mode CD-ROM driver andMSCDEX, please refer to the drive's documentation or contact themanufacturer.

Sanyo (TORISAN) CDR-C3G Multidisk ATAPI CD-ROM

Windows cannot access this CD-ROM drive without the real-mode driverbeing loaded in the Config.sys file and MSCDEX (or equivalent) beingloaded in the Autoexec.bat file.

If Windows still does not access the CD-ROM drive, or for informationabout the parameters for the real-mode CD-ROM driver and MSCDEX, pleaserefer to the drive's documentation or contact the manufacturer.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο Hardware.txt στο φάκελο Windows ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
135896Τα Windows 95 CD-ROM Hardware.txt αρχείου

Sony CDU-6201-20

Τα Windows δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη μονάδα χωρίς το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που φορτώνεται στο το Config.sys αρχείου και MSCDEX (ή ισοδύναμης) έχουν φορτωθεί στο αρχείο Autoexec.bat.

Εάν τα Windows εξακολουθεί να μην πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM ή για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της πραγματικής λειτουργίας CD-ROM προγράμματος οδήγησης και MSCDEX, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μονάδας δίσκου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Teac CD55A ιδιόκτητες CD-ROM

Τα Windows δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη μονάδα χωρίς το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που φορτώνεται στο το Config.sys αρχείου και MSCDEX (ή ισοδύναμης) έχουν φορτωθεί στο αρχείο Autoexec.bat.

Εάν τα Windows εξακολουθεί να μην πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM ή για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της πραγματικής λειτουργίας CD-ROM προγράμματος οδήγησης και MSCDEX, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μονάδας δίσκου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης των Windows για τη μονάδα Teac CD55A CD-ROM από Teac. Το όνομα αρχείου του προγράμματος οδήγησης είναι Cd55_w95.zip. Παλαιότερα προγράμματα οδήγησης απαιτεί MSCDEX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα οδήγησης των Windows CD55A Teac λειτουργεί μόνο με κάρτες Sound Blaster, δεν λειτουργεί με κάρτες Sound Blaster συμβατό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt που περιλαμβάνεται με το πρόγραμμα οδήγησης.

CDD Wearnes 110

Τα Windows δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη μονάδα χωρίς το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας που φορτώνεται στο το Config.sys αρχείου και MSCDEX (ή ισοδύναμης) έχουν φορτωθεί στο αρχείο Autoexec.bat.

Εάν τα Windows εξακολουθεί να μην πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM ή για πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους της πραγματικής λειτουργίας CD-ROM προγράμματος οδήγησης και MSCDEX, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της μονάδας δίσκου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Mitsumi FX001D & FX001 στη μονάδα CD-ROM

Αυτές οι μονάδες διπλή ταχύτητα απαιτούν το πρόγραμμα οδήγησης Fx116.exe πραγματικής λειτουργίας που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία Web του Mitsumi (www.mitsumi.com). Αν και αυτές οι μονάδες δίσκου εντοπιστούν από το πρόγραμμα εγκατάστασης και τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού", το πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας δεν λειτουργεί και δημιουργεί ένα "των Windows πραγματοποίησε μη έγκυρη λειτουργία" μήνυμα λάθους στη 215 D: 3F42. Use the real-mode drivers instead.
philips cdrom w95hw hwcds

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 131499 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:30:04 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbhardware kbinfo kbmm kbmt KB131499 KbMtel
Σχόλια