Λίστα συμβατότητας υλικού των Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR131900
Περίληψη
Η λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List) (HCL) των Windows περιέχει μια λίστα με συστήματα υπολογιστών και περιφερειακά που είναι συμβατά με τα Windows. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα συμβατότητας υλικού στην τοποθεσία Microsoft Windows Hardware Quality Labs στο Web, στην εξής διεύθυνση:
Περισσότερες πληροφορίες
Η λίστα συμβατότητας υλικού περιλαμβάνεται επίσης στο Βοηθό υποστήριξης των Windows 95 (Windows 95 Support Assistant). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του Βοηθού υποστήριξης των Windows 95 (Windows 95 Support Assistant), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
134363 Ο Βοηθός υποστήριξης των Windows 95 (Windows 95 Support Assistant) είναι διαθέσιμος

Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων οδήγησης από τη λίστα συμβατότητας υλικούΕάν το πρόγραμμα οδήγησης βρίσκεται στην έκδοση δισκέτας ή CD-ROM των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συνιστάται να γίνει εντοπισμός του νέου υλικού από τα Windows. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το υλικό ή έχετε εγκαταστήσει τα στοιχεία του στον υπολογιστή σας, πριν να εκτελέσετε τον "Οδηγό προσθήκης νέου υλικού" (Add New Hardware Wizard).

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης είναι διαθέσιμο σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη του προγράμματος οδήγησης σε μια δισκέτα από την ηλεκτρονική υπηρεσία.
 2. Στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) ή στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου κάνατε λήψη, για να το εξαγάγετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθήκη νέου υλικού" (Add New Hardware). Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Θέλετε τα Windows να αναζητήσουν το νέο υλικό σας;", κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).
 5. Κάντε κλικ στον τύπο του υλικού για το πρόγραμμα οδήγησης που εγκαθιστάτε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί "Από δισκέτα" (Have Disk).
 7. Πληκτρολογήστε τη θέση του αρχείου του προγράμματος οδήγησης.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αναβάθμιση των υπαρχόντων προγραμμάτων οδήγησης με προγράμματα οδήγησης της λίστας συμβατότητας υλικού 1. Κάντε λήψη του προγράμματος οδήγησης σε μια δισκέτα από την ηλεκτρονική υπηρεσία.
 2. Χρησιμοποιήστε το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή "Ιδιότητες" (Properties) του μενού που εμφανίζεται.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής και στη συσκευή που θέλετε να αναβαθμίσετε.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Πρόγραμμα οδήγησης" (Driver) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή προγράμματος οδήγησης" (Change Driver).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Από δισκέτα" (Have Disk).
 6. Πληκτρολογήστε τη θέση του αρχείου του προγράμματος οδήγησης.
 7. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τη δισκέτα εγκατάστασης του λογισμικού, πληκτρολογήστε τη θέση του αρχείου του προγράμματος οδήγησης.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσθήκη συσκευών/προγραμμάτων οδήγησης στη λίστα συμβατότητας υλικούΟι προμηθευτές υλικού που θέλουν να προσθέσουν συσκευές ή προγράμματα οδήγησης στη λίστα συμβατότητας υλικού πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.microsoft.com/whdc/whql/default.mspx στην ενότητα "How to Logo a Device or System".
whql
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 131900 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/26/2006 12:59:57 - Αναθεώρηση: 2.5

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • hcl kbfaq kbfaq kbinfo kbwinme win95 win98 win98se ηλεκτρονική λίστα νέο οδήγησης προγράμματα συμβατότητας υλικό υλικού υπηρεσία KB131900
Σχόλια