Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένα αρχείο συσκευής που ίσως χρειάζεται...

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR132008
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται αυτό, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά του μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.
Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τα Windows, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένα αρχείο συσκευής που ίσως χρειάζεται για την εκτέλεση των Windows ή κάποιας εφαρμογής για Windows. (Cannot find a device file that may be needed to run Windows or a Windows application.)

Αυτό το αρχείο συσκευής αναφέρεται στο μητρώο των Windows ή στο αρχείο SYSTEM.INI, αλλά δεν υπάρχει. (The Windows registry or SYSTEM.INI file refers to this device file, but the device file no longer exists.)

Εάν διαγράψατε το αρχείο επίτηδες, καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής που το χρησιμοποιεί, με το πρόγραμμα απεγκατάστασης ή εγκατάστασής του. (If you deleted this file on purpose, try uninstalling the associated application using its uninstall program or setup program.)

Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί αυτό το αρχείο συσκευής, εγκαταστήστε την πάλι για να προστεθεί το αρχείο που λείπει. (If you still want to use the application associated with this device file, try reinstalling that application to replace the missing file.)

<όνομα αρχείου>.vxd

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να μην κατονομάζεται.
Αιτία
Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να οφείλεται σε έναν από τους δύο παρακάτω λόγους:
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD) των Windows που αναφέρεται στο αρχείο System.ini ή το μητρώο λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 • Μία από τις τιμές του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) στο μητρώο περιέχει δεδομένα που δεν είναι έγκυρα. Για παράδειγμα, η τιμή είναι κενή ή περιέχει μόνο κενά. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που λείπει δεν κατονομάζεται στο μήνυμα λάθους.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys And Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε όλα τα παρακάτω βήματα μέχρι να μην προκύπτει πλέον λάθος:
 1. Εάν έχετε καταργήσει πρόσφατα ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα ή το στοιχείο και κατόπιν χρησιμοποιήστε το εργαλείο απεγκατάστασης, εάν είναι διαθέσιμο. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το εργαλείο απεγκατάστασης για το πρόγραμμα ή το στοιχείο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, για να σας δώσει οδηγίες σχετικά με την απεγκατάσταση.
 2. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που λείπει έχει επέκταση .386, απενεργοποιήστε τη γραμμή που αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στο αρχείο System.ini, τοποθετώντας ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή της γραμμής. Για παράδειγμα, εάν στη γραμμή που αναφέρει το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που λείπει αναγράφεται
     device=Example.386 
  αλλάξτε τη γραμμή έτσι, ώστε να αναγράφει
     ;device=Example.386 
 3. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που λείπει έχει επέκταση .vxd, είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με τα Windows 95 ή τα Windows 98 και αναφέρεται στο μητρώο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα πρόγραμμα ή στοιχείο με προγράμματα οδήγησης που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται με τα Windows 95 ή τα Windows 98 θα εμφανίζεται και στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες στο βήμα 1, θα διορθωθεί το ζήτημα.

  Για τα Windows 98  Εάν το μήνυμα λάθους συνεχίζει να εμφανίζεται ακόμα και αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στο βήμα 1 ή εάν δεν ισχύει στην περίπτωσή σας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker), για να εξαγάγετε το αρχείο που λείπει από το CD-ROM των Windows 98 ως εξής:

  1. Κάντε κλικ στο μενού '"Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), κατόπιν στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
  2. Στο μενού "Εργαλεία" (Tools), κάντε κλικ στην εντολή "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης" (Extract one file from installation disk), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εξαγάγετε στο πλαίσιο "Καθορίστε το αρχείο συστήματος που θέλετε να επαναφέρετε" (Specify the system file you would like to restore) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start).
  4. Στο πλαίσιο "Επαναφορά από" (Restore From), πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το φάκελο Win98 στο CD-ROM των Windows 98. Πληκτρολογήστε το φάκελο προορισμού στο πλαίσιο "Αποθήκευση στο" (Save File In), εάν είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ", κάντε πάλι κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και, όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes).

  Για τα Windows 95  Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη, για να εξαγάγετε ένα αρχείο από μια γνωστή αρχειοθήκη:
  extract <αρχειοθήκη> <όνομα αρχείου> /l <προορισμός>
  Για παράδειγμα, για την εξαγωγή του αρχείου Unidrv.dll των Windows 95 από την αρχειοθήκη Win95_10.cab, που βρίσκεται σε δισκέτα στη μονάδα δίσκου A, στο φάκελο Windows\System της μονάδας δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής ενός αρχείου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 129605
  ΤΙΤΛΟΣ: Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
 4. Εάν δεν κατονομάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στο μήνυμα λάθους, πιθανώς μία από τις τιμές του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) στο μητρώο είναι κενή ή περιέχει μόνο κενά. Οι τιμές του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) βρίσκονται στα κλειδιά μητρώου κάτω από το ακόλουθο κλειδί:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD


  Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να εντοπίσετε και να διαγράψετε οποιαδήποτε τιμή του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) στο μητρώο η οποία δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα, είναι κενή ή περιέχει μόνο κενά.
Περισσότερες πληροφορίες
Με την εκκίνηση των Windows, γίνεται ανάγνωση του αρχείου System.ini και του μητρώου για να ληφθεί μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών προς φόρτωση. Όταν τα Windows δεν είναι δυνατό να εντοπίσουν ένα πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής που προσπαθούν να φορτώσουν, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.

Τα προγράμματα οδήγησης εικονικών συσκευών είναι αρχεία απαραίτητα για την επικοινωνία διαφόρων προγραμμάτων με το υλικό του υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο δείγμα κλειδιού μητρώου περιέχει μια τιμή του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD):

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\COMBUFF


Τα δεδομένα για αυτήν την τιμή του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) είναι "*COMBUFF" (χωρίς τα εισαγωγικά - τα εισαγωγικά εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), αλλά δεν αποτελούν μέρος του ονόματος του προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD)). Ο αστερίσκος (*) που βρίσκεται μπροστά από το όνομα του προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD) υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD) είναι εσωτερικό στο αρχείο Vmm32.vxd. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD) που αναφέρεται στην τιμή του στατικού προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (StaticVxD) δεν είναι εσωτερικό στο αρχείο Vmm32.vxd, δεν εμφανίζεται αστερίσκος πριν από το όνομά του και συνήθως έχει επέκταση .vxd.

w98ssfaq
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 132008 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:34:18 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg συσκευής kbenv win98se win98 πρόγραμμα αρχείων εικονική kbprb staticvxd vxd kbfaq win95 οδήγησης συστήματος μητρώου αρχείο system.ini κλειδί έλεγχος συσκευή μητρώο στατικό KB132008
Σχόλια