Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης Extract.exe για να αντιγράψετε αρχεία από τις αρχειοθήκες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:132913
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το πρόγραμμα εξαγωγής απαιτεί φόρτωση του Himem.sys στη μνήμη για να το χρησιμοποιήσετε.
Περίληψη
Τα αρχεία σε όλους, αλλά την πρώτη δισκέτα προγράμματα που παρατίθενται στην στην αρχή αυτού του άρθρου συνδυάζονται με τη μορφή αρχειοθήκη και ως τέτοια δεν η αντιγραφή ξεχωριστά άλλες δισκέτες ή μονάδες σκληρού δίσκου.

Αυτό το άρθρο Εξηγεί τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Extract, για να εντοπίσετε ή να αντιγράψετε μεμονωμένα αρχεία από την αρχειοθήκη.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το άρθρο είναι οργανωμένος ως εξής:
 • Πού μπορείτε να βρείτε το βοηθητικό πρόγραμμα εξαγωγής
 • Τρόπος διακοπής του προγράμματος Extract
 • Αντιγραφή ολόκληρου του αρχείου CAB
 • Εξαγωγή όλων των αρχείων από ένα αρχείο CAB
 • Εμφάνιση όλων των αρχείων σε ένα συγκεκριμένο αρχείο CAB
 • Εντοπισμός ενός συγκεκριμένου αρχείου σε συγκεκριμένη CAB Το αρχείο
 • Εντοπισμός ενός συγκεκριμένου αρχείου σε μια άγνωστη CAB Το αρχείο
 • Εξαγωγή ενός αρχείου από ένα συγκεκριμένο CAB Το αρχείο
 • Εξαγωγή ενός αρχείου από μια άγνωστη CAB Το αρχείο
 • Εξαγωγή ορισμένων τύπων αρχείων από τη συγκεκριμένη CAB Το αρχείο
 • Η σύνταξη του βοηθητικού προγράμματος EXTRACT

Πού μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα το βοηθητικό πρόγραμμα

Του βοηθητικού προγράμματος Extract βρίσκεται στο δίσκο 1 κάθε σύνολα δίσκων που αναφέρονται παραπάνω, εκτός για Works 4.0 για Windows 95. Αντιγράψτε το αρχείο Extract.exe από το δίσκο 1 στον υπολογιστή σας και να τοποθετήσετε στον κατάλογο στη διαδρομή σας. Για να εξαγωγή αρχείων από τα αρχεία CAB των δίσκων Works 4.0, χρησιμοποιήστε το αντίγραφο του Extract.exe σε σας <windows 95="">καταλόγου \Command.<b00></b00></windows>

Σε σειρά Για να κάνετε την καλύτερη χρήση του χώρου, ορισμένα μεγάλα αρχεία κατανέμονται μεταξύ των δίσκων.

Τρόπος διακοπής του προγράμματος Extract

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα απόσπασμα προγράμματος που εκτελείται, πιέζοντας τα πλήκτρα CTRL + C.

Αντιγραφή ενός ολόκληρου αρχείου CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
/c εξαγωγή <drive>: \<cabinetname> <destination></destination></cabinetname></drive>
όπου <drive> είναι το γράμμα μονάδας δίσκου, είναι <cabinetname> το όνομα του αρχείου αρχειοθήκης που θέλετε να αντιγράψετε και <destination> είναι το πλήρης διαδρομή και το όνομα αρχείου όπου θέλετε να καταλήξετε αρχειοθήκη.<b00></b00></destination></cabinetname></drive>

Αυτή η εντολή είναι απαραίτητο όταν αντιγράφετε ένα ολόκληρο αρχείο αρχειοθήκης από δισκέτες σε σκληρό δίσκο ή μονάδα δίσκου δικτύου. Εάν η αρχειοθήκη είναι ήδη στη μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα δίσκου δικτύου, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία σε κάθε σκληρό δίσκο ή μονάδα δίσκου δικτύου με μια απλή εντολή COPY. Το βοηθητικό πρόγραμμα εξαγωγής είναι απαραίτητο μόνο Όταν αντιγράφετε το αρχείο από δισκέτες, επειδή τις δισκέτες διαμόρφωση με νέο τρόπο και απαιτούν ένα ειδικό βοηθητικό πρόγραμμα για να τα διαβάσετε.

Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε ένα αρχείο αρχειοθήκης ονομάζεται EXCEL2.CAB από τη μονάδα Α για το κατάλογος C:\DISK2, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

/c a:\excel2.cab c:\disk2\excel2.cab εξαγωγή

Εξαγωγή όλων των αρχείων από ένα αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
Extract /e /a /l <destination> <drive>: \<cabinetname></cabinetname></drive></destination>
Το διακόπτη /E εξαγάγει όλα τα αρχεία στον καθορισμένο cabinet(s).

Διακόπτη / εξάγει όλα τα αρχεία σε όλους τους δίσκους, ξεκινώντας με το πρώτη αρχειοθήκη που καθορίσατε. Μπορείτε να καθορίσετε οποιαδήποτε αρχειοθήκη και θα εξαγωγής Αναζήτηση αρχείου αρχειοθήκης και όλα τα αρχεία που προέρχονται μετά από αυτό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το δίσκος που καθορίσατε στη γραμμή εντολών στη μονάδα δίσκου πριν από την εκτέλεση αυτής της εντολής.

Ο διακόπτης /L παραθέτει τις θέσεις των αρχείων. Πρώτη του προορισμού αρχεία δίνεται ανεπτυγμένων αρχείων, ακολουθούμενο από ένα διάστημα και το προέλευση των αρχειοθηκών. Εάν παραλείψετε αυτόν το διακόπτη, το εκχύλισμα αναπτύσσει αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο.

Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από όλα τα αρχειοθηκών σε όλους τους δίσκους στον κατάλογο C:\FLAT, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή (και τοποθετήστε το δίσκο 1 στη μονάδα δίσκου A:):
εξαγωγή /e /a /l c:\flat a:\excel1.cab
Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το EXCEL4.CAB αρχειοθήκη για το τρέχοντα κατάλογο, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή /e a:\excel4.cab
Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το WORD5.Ο κατάλογος του αρχείου CAB C:\DISK5, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή /e /l c:\disk5 a:\word5.cab
Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το Word δίσκους 5 έως 7 για το κατάλογος C:\DISKS, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή /e /a /l c:\disks a:\word5.cab

Εμφάνιση όλων των αρχείων σε ένα συγκεκριμένο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
εξαγωγή /d <drive>: \<cabinetname></cabinetname></drive>
Για παράδειγμα, για μια λίστα όλων των αρχείων EXCEL2.Το αρχείο CAB, χρησιμοποιήστε το η παρακάτω εντολή:
εξαγωγή /d a:\excel2.cab

Εντοπισμός ενός συγκεκριμένου αρχείου σε ένα συγκεκριμένο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
εξαγωγή /d <drive>: \<cabinetname> <filename></filename></cabinetname></drive>
Για παράδειγμα, για να δείτε εάν ODBC.DLL βρίσκεται στο WORD7 της.Αρχείο CAB Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή ODBC.dll που διαθέτετε a:\word7.cab /d
Για παράδειγμα, σε λίστα όλες τις *.Αρχεία DLL του WORD7.Αρχείο CAB, χρήση η ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή /d a:\word7.cab *.dll

Εντοπισμός ενός συγκεκριμένου αρχείου σε ένα άγνωστο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
εξαγωγή /a <drive>: \<firstcabinetname> /d <filename></filename></firstcabinetname></drive>
Για παράδειγμα, για να βρείτε το αρχείο "Επίλυση".XLA όταν δεν γνωρίζετε ποια αρχειοθήκη είναι, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για την αναζήτηση σε όλους τους δίσκους, εκκίνηση με δίσκο 1 (να βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει δισκέτα 1 στη μονάδα, πριν να ξεκινήσετε):
εξαγωγή /a a:\excel1.cab /d solver.xla
Κατά την εξαγωγή προβάλει τα περιεχόμενα κάθε δίσκο, εμφανίζει το όνομα από την αρχειοθήκη στην οθόνη. Όταν βρει το όνομα του αρχείου που αναζητάτε για, εμφανίζει τις πληροφορίες του αρχείου στην οθόνη.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: εξαγωγή θα συνεχιστεί τους υπόλοιπους δίσκους για να δείτε εάν υπάρχει ένα πανομοιότυπο αναζήτησης όνομα αρχείου. Πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά για να δείτε πότε οθόνη πληροφοριών αρχείου εμφανίζεται και σημειώστε το όνομα αρχειοθήκης που εμφανίζονται πάνω από αυτό--αυτή είναι αρχειοθήκη που αναζητάτε.

ΥΠΌΔΕΙΞΗ: Εάν όλα τα αρχεία αρχειοθήκης αποθηκευμένο σε μια μονάδα δίσκου δικτύου ή μια μονάδα σκληρού δίσκου, αρχειοθήκη ονόματα ενδέχεται να μετακινηθείτε έξω από το οθόνη πριν να τις διαβάσετε. Ανακατευθύνετε Extract έξοδο σε ένα αρχείο, και Μετακινηθείτε στο αρχείο χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για χρήση με δίσκους, όπως λάβετε καμία ερώτηση το εκχύλισμα αναμονή για τον επόμενο δίσκο.

Ανακατεύθυνση αποτελέσματα σε ένα αρχείο κειμένου

 1. Πληκτρολογήστε την εντολή παραπάνω, προσθέτοντας μια μεγαλύτερη-σύμβολο (&gt;) και ένα όνομα αρχείου κειμένου:
  ΕΞΑΓΩΓΉ /A A:\EXCEL1./D CAB "ΕΠΊΛΥΣΗ".XLA > ΛΊΣΤΑ.TXT
 2. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εμφανίζεται η γραμμή εντολών και έχει ένα νέο αρχείο δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο. Το αρχείο της ΛΊΣΤΑΣ.Μπορεί να ανοιχτεί και να διαβάσετε με TXT οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Εξαγωγή ενός αρχείου από ένα συγκεκριμένο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
Εξαγωγή <drive>: \<cabinetname> filename /l<destination></destination></cabinetname></drive>
Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε το αρχείο ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ.WIZ και να αντιγράψετε το Κατάλογος C:\WINWORD\TEMPLATE, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή a:\word6.cab calendar.wiz /l c:\winword\template

Εξαγωγή ενός αρχείου από ένα άγνωστο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
Εξαγωγή /A <drive>: \<cabinetname> <filename> /L <destination></destination></filename></cabinetname></drive>
Εξαγωγή αναζητά όλες τις αρχειοθήκες σε διαδοχική σειρά και στη συνέχεια εξαγάγει το αρχείο, αφού το εντοπίσετε.

Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε το MSSPEL2.Αρχείο DLL από τις δισκέτες στη μονάδα δίσκου a στον κατάλογο WINDOWS\MSAPPS\PROOF στη μονάδα δίσκου C, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
εξαγωγή /a a:\word1.cab msspel2.dll /l c:\windows\msapps\proof
Θα δείτε Extract κάθε αρχειοθήκη, αρχίζοντας με το πρώτο αρχειοθήκη που καθορίσατε. Κατά την εξαγωγή βρίσκει το αρχείο, εξαγωγή, και συνεχίζει την αναζήτηση των υπόλοιπων τους δίσκους.

Εξαγωγή ορισμένων τύπων αρχείων από ένα συγκεκριμένο αρχείο CAB

Η σύνταξη αυτής της εντολής είναι
Εξαγωγή <drive>: \<cabinetname> <filetype> <destination></destination></filetype></cabinetname></drive>
Για παράδειγμα, για να εξαγάγετε όλα τα *.Χρησιμοποιήστε αρχεία DLL στο δίσκο του Word 7, η ακόλουθη εντολή:
ΕΞΑΓΩΓΉ A:\WORD7.CAB *.DLL D:\WINWORD

Η σύνταξη του βοηθητικού προγράμματος EXTRACTΓια να αποκτήσετε μια πλήρη λίστα επιλογές εντολών για το ΕΞΑΓΩΓΉ, τοποθετήστε τη δισκέτα 1 και μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που περιέχει το δίσκο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "A:" χωρίς τα εισαγωγικά εάν ο δίσκος βρίσκεται στη μονάδα δίσκου A. Στη συνέχεια Πληκτρολογήστε EXTRACT ή ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ /; στη γραμμή εντολών, για να αποκτήσετε μια λίστα εντολών για ΕΞΑΓΩΓΉ. Θα δείτε την παρακάτω λίστα:
EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...]EXTRACT [/Y] source [newname]EXTRACT [/Y] /C source destination cabinet - Cabinet file (contains two or more files). filename - Name of the file to extract from the cabinet. Wild cards and       multiple filenames (separated by blanks) may be used. source  - Compressed file (a cabinet with only one file). newname - New filename to give the extracted file. If not supplied, the       original name is used. /A     Process ALL cabinets. Follows cabinet chain starting in first       cabinet mentioned. /C     Copy source file to destination (to copy from DMF disks). /D     Display cabinet directory (use with filename to avoid       extract). /E     Extract (use instead of *.* to extract all files). /L dir   Location to place extracted files (default is current       directory). /Y     Do not prompt before overwriting an existing file.				
Winword diamond dmf Εύρεση distribution media format συμπίεση συμπιεσμένα αντιγραφεί

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 132913 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:41:12 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Works 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB132913 KbMtel
Σχόλια