Μήνυμα λάθους: Αυτό το πρόγραμμα προκάλεσε μια ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0D...

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR133440
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση των Windows, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους σε μια μπλε οθόνη:
WINDOWS Αυτό το πρόγραμμα προκάλεσε μια ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0D στο 00457:000040B1 και θα τερματιστεί (WINDOWS This program has caused a Fatal Exception 0D at 00457:000040B1 and will be terminated).

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη γίνεται μαύρη και ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται πλέον ("κρεμάει").
Αιτία
Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να εμφανιστεί αν χρησιμοποιείτε το Adobe Type Manager με ορισμένα προγράμματα οδήγησης οθόνης και στη ρύθμιση "Επιτάχυνση υλικού" (Hardware Acceleration) δεν έχει οριστεί η επιλογή "Πλήρης" (Full).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ορίστε στη ρύθμιση "Επιτάχυνση υλικού" (Hardware Acceleration) την επιλογή "Πλήρης" (Full). Για να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Windows 95:

   Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup).
  2. Windows 98:

   Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test - POST), και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση των Windows 98, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ:178548
   ΤΙΤΛΟΣ: Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Starting Windows 98" κατά την Εκκίνηση
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικά (Graphics).
 5. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) στην τελευταία ρύθμιση στα δεξιά (ρύθμιση "Πλήρης" (Full)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Περισσότερες πληροφορίες
Το προϊόν τρίτου κατασκευαστή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο έχει κατασκευαστεί από προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά την απόδοση ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 133440 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/14/2014 05:55:59 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg terminated win98 kb3rdparty win95 ανεπανόρθωτη εξαίρεση exception fatal modwfdesigner προκάλεσε caused KB133440
Σχόλια