Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι γραμματοσειρές TrueType δεν εμφανίζονται στο φάκελο Fonts ή "Προγράμματα" (Programs)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR133732
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων μητρώου (System.dat και User.dat). Πρόκειται για κρυφά αρχεία τα οποία βρίσκονται στο φάκελο των Windows.
Συμπτώματα
Ίσως να παρατηρήσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Οι γραμματοσειρές TrueType ενδέχεται να μην υπάρχουν στο φάκελο Fonts.
 • Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε μια γραμματοσειρά TrueType, ίσως να λάβετε το παρακάτω μήνυμα λάθους:
  Η γραμματοσειρά TrueType <όνομα γραμματοσειράς> έχει ήδη εγκατασταθεί. Για να εγκαταστήσετε μια νέα έκδοσή της, καταργήστε πρώτα την παλιά έκδοση.

  (The <fontname> TrueType font is already installed. To install a new version, first remove the old version.)
 • Οι γραμματοσειρές TrueType δεν αναφέρονται σε κανένα πρόγραμμα.
 • Η εκτύπωση εγγράφων που δημιουργήσατε παλαιότερα είναι διαφορετική ή η μορφοποίηση αλλάζει κατά την προβολή του εγγράφου.
 • Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο, το κείμενο ενδέχεται να εμφανιστεί μικρότερο από το αναμενόμενο μέγεθος.
 • Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας έχουν αλλάξει τις γραμματοσειρές.
Αιτία
Το κλειδί μητρώου που αναφέρει τις γραμματοσειρές TrueType ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο ή να μην υπάρχει.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Χρήση του εργαλείου FontregΗ εκτέλεση του αρχείου Fontreg.exe προσθέτει ένα κλειδί μητρώου το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση γραμματοσειρών TrueType. Για να εκτελέσετε το αρχείο Fontreg.exe και να εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο Fontreg (Fontreg.exe) δεν περιλαμβάνεται στα Windows NT 4.0. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο στα Windows NT 4.0, αντιγράψτε το αρχείο Fontreg.exe από έναν υπολογιστή με Windows 95/98.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε fontreg στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Γραμματοσειρές (Fonts).
 4. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς (Install New Font).
 5. Στο πλαίσιο Φάκελοι (Folders), επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις γραμματοσειρές TrueType (που συνήθως είναι ο φάκελος Windows\Fonts).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων (Select All) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Εάν τα έγγραφά σας δεν εκτυπώνονται όπως θα θέλατε, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Επεξεργασία του κλειδιού μητρώου FontsΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Windows 95/98 ή των Windows NT. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της ηλεκτρονικής Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys And Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Regedit.exe). Σημειώστε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων μητρώου (System.dat και User.dat), πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο.

Για να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο κλειδί Fonts ή ένα κλειδί Fonts που λείπει στο μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Μετακινήστε τα περιεχόμενα του φακέλου Fonts σε έναν άδειο φάκελο.
 2. Εάν το κλειδί Fonts υπάρχει στην ακόλουθη ρύθμιση μητρώου, διαγράψτε το κλειδί Fonts και στη συνέχεια προσθέστε το ξανά:

  Windows 95/98:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

  Windows NT:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion


  Εάν το κλειδί Fonts δεν υπάρχει στην παραπάνω ρύθμιση μητρώου, προσθέστε το ακόλουθο κλειδί:
  Fonts
 3. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Γραμματοσειρές (Fonts).
 4. Στο μενού Γραμματοσειρές (Fonts), κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς (Install New Font).
 5. Στο πλαίσιο Φάκελοι (Folders), επιλέξτε το φάκελο στον οποίο μετακινήσατε τις γραμματοσειρές στο βήμα 1.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων (Select All) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Εάν τα έγγραφά σας δεν εκτυπώνονται όπως θα θέλατε, απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημειώστε ότι τα Windows 95/98 έχουν περιορισμό 1000 περίπου γραμματοσειρών.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον περιορισμό γραμματοσειρών, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΡΘΡΟΥ: 131943
ΤΙΤΛΟΣ : Περιορισμοί γραμματοσειρών TrueType στα Windows 95
98 ttf winnt
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 133732 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:45:10 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbprint kbprinting truetype win95 win98 win98se KB133732
Σχόλια