Αντιμετώπιση προβλημάτων με περιήγηση με το πρόγραμμα-πελάτης για δίκτυα της Microsoft

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:134304
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει βήματα που θα σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, αναζήτηση προβλημάτων στα Windows 95. Προβλήματα αναζήτησης υποδεικνύονται συνήθως από προβλήματα με την προβολή των διακομιστών σταθμός στην περιοχή δικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε το πρόβλημα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόβλημα περιήγησης, όχι ένα πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εύρεση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή υπολογιστής.
 2. Στο πλαίσιο "με όνομα", πληκτρολογήστε
  <computer_name></computer_name>
  Πού <computer_name>είναι το όνομα του διακομιστή στο δίκτυο που θέλετε για την αναζήτηση.</computer_name>
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση τώρα" (Find Now).
Εάν βρεθεί στο διακομιστή, το όνομα της εμφανίζεται στη στήλη όνομα και την ομάδα εργασίας ή τομέα των Windows NT που εμφανίζεται στη στήλη θέση. Εάν δεν βρεθεί στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος και σωστά συνδεδεμένος στο δίκτυο.

If the server is found and its location is a different workgroup thanyour computer's, the server will not appear in Network Neighborhood.To determine your computer's workgroup, follow these steps:
 1. Use the right mouse button to click Network Neighborhood, then click Properties on the menu that appears.
 2. Click the Identification tab.
 3. Note the name of the workgroup displayed in the Workgroup box.

Step 2: Verify That the Correct Network Client Is Loaded

Verify that the Microsoft Client for Microsoft Networks is installedon your computer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Use the right mouse button to click Network Neighborhood, then click Properties on the menu that appears.
 2. On the Configuration tab, examine the list of installed network components and verify that the following client is installed:
  Client For Microsoft Networks
If this client is not installed, you can install it using the followingsteps:
 1. Click Add.
 2. Click Client, and then click Add.
 3. Click Microsoft, click Client For Microsoft Networks, and then click OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 5. Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε το.

Step 3: Verify That File and Printer Sharing Is Installed

Verify that the File And Printer Sharing For Microsoft Networkscomponent is installed. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Use the right mouse button to click Network Neighborhood, then click Properties on the menu that appears.
 2. On the Configuration tab, examine the list of installed network components and verify that the following component is installed:
  File And Printer Sharing For Microsoft Networks
If this component is not installed, you can install it using thefollowing steps:
 1. Click the Add button.
 2. Click Service, and then click Add.
 3. Click Microsoft, click File And Printer Sharing For Microsoft Networks, and then click OK.
 4. On the Configuration tab, click OK.
 5. Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε το.
After you install this service, allow up to 15 minutes for the serverto appear in the browse list. To refresh the current browse list,click Refresh on the View menu.

Step 4: Verify That a Common NetBIOS Protocol Is Installed

If the server still does not appear in the browse list, verify that acommon NetBIOS protocol is installed on your computer and the server.The following protocols are NetBIOS compliant:
 • NetBEUI
 • TCP/IP
 • IPX/SPX

Step 5: Check the Master Browse Server

Verify that the master browse server is functioning correctly bytyping the following command at an MS-DOS prompt
net view /workgroup:<wkgrp_name></wkgrp_name>
where <wkgrp_name> is the name of your workgroup. If your workgroupname contains spaces, enclose the workgroup name in quotation marks.For example, if your workgroup name is My Workgroup, type thefollowing line:</wkgrp_name>
net view /workgroup:"My Workgroup"
This command retrieves a browse list from the master browse server. If youcannot retrieve a browse list from the master browse server, one of thefollowing problems may exist on the network:
 • A backup browse server is not functioning correctly.
 • A backup browse server does not have an updated browse list. Retrieving an updated browse list can take up to 15 minutes.
NOTE: If a computer is removed from the network before the computeris logged off the network, it may take up to 51 minutes for thatcomputer to be removed from the browse list.

Step 6: Verify That the Browse Server Is Available

If your network includes computers that are frequently powered off orremoved from the network (such as mobile computers), it is a good idea todisable browse server duties on these computers. To disable browse serverduties on a Windows 95-based computer, follow these steps:
 1. Use the right mouse button to click Network Neighborhood, and then click Properties on the menu that appears.
 2. On the Configuration tab, click the File And Printer Sharing For Microsoft Networks component, and then click Properties.
 3. In the Property box, click Browse Master, and then click Disabled in the Value box.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: At least one computer in each workgroup must have the ability to become the master browse server. If browse server capability is disabled on all the computers in a network, browse functionality is disabled. A network storm will ensue as clients will be unable to locate the browse master and will force an election.

For more information about connecting to shared resources using a Dial-UpNetworking connection, please see the following article in the MicrosoftKnowledge Base:
145843How to Connect to a Remote Server
dun peer client cannot unable browse

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 134304 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:46:11 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbtshoot kbmt KB134304 KbMtel
Σχόλια