Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αύξησης της συμβατικής μνήμης για προγράμματα του Μ-s-DOS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:134399
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα συμβατικής μνήμης που είναι διαθέσιμη για Μ-s-DOS προγράμματα των Windows. Περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
 • Καθορισμός συνθηκών τρέχουσας μνήμης.
 • Διάθεση περισσότερη συμβατική μνήμη.
Περισσότερες πληροφορίες
Μ-s-DOS προγράμματα απαιτούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό της συμβατικής μνήμης για την εκτέλεση, ακόμη και όταν εκτελούνται στα Windows. Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα Μ-s-DOS, το οποίο απαιτεί περισσότερη συμβατική μνήμη από αυτόν που είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα μπορεί να μην εκτελούνται σωστά ή καθόλου και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για την εκτέλεση του προγράμματος. Όταν συμβεί αυτό, πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη συμβατική μνήμη.

Καθορισμός συνθηκών τρέχουσας μνήμης

Για να καθορίσετε την ποσότητα συμβατικής μνήμης που είναι διαθέσιμοι για προγράμματα του Μ-s-DOS, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών, πιέστε το πλήκτρο ENTER και στη συνέχεια προβάλετε την τιμή της γραμμής από το μεγαλύτερο μέγεθος προγράμματος εκτελέσιμης μνήμης:
mem /c
Εάν η τιμή της γραμμής από το μεγαλύτερο μέγεθος προγράμματος εκτελέσιμης μνήμης είναι μικρότερη από την ποσότητα συμβατικής μνήμης που απαιτείται από το πρόγραμμα Μ-s-DOS που προσπαθείτε να εκτελέσετε, το πρόγραμμα να μην εκτελείται σωστά ή καθόλου μέχρι να αλλάξετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας. Για να προσδιορίσετε πόσο συμβατικής μνήμης που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα Μ-s-DOS, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος.

Κάνει πιο συμβατική μνήμη διαθέσιμα

Τα προγράμματα οδήγησης συσκευών και προγραμμάτων που παραμένουν στη μνήμη που φορτώνονται από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, να μειώσετε την ποσότητα συμβατικής μνήμης που είναι διαθέσιμη για τα προγράμματα του Μ-s-DOS. Αυξάνοντας την ποσότητα συμβατικής μνήμης που είναι διαθέσιμη για τα προγράμματα του Μ-s-DOS περιλαμβάνει καταργώντας προγράμματα και προγράμματα οδήγησης που δεν είναι απαραίτητα από τα αρχεία Config.sys ή Autoexec.bat, αντικαθιστώντας τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας στο αρχείο Config.sys με εκδόσεις προστατευμένης λειτουργίας ή φόρτωση προγραμμάτων οδήγησης και προγράμματα στη μνήμη upper αντί της συμβατικής μνήμης.

Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης που δεν είναι απαραίτητες και προγράμματα:

Για να εξακριβώσετε αν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη στο αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα ή τη συσκευή που θα εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή του προγράμματος.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιο πρόγραμμα ή συσκευή εγκατεστημένο ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη, μπορείτε να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε εάν το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα είναι απαραίτητο, απενεργοποιώντας προσωρινά την αντίστοιχη γραμμή στο αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat. Εάν ο υπολογιστής σας, τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας και τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, όλα φαίνεται να λειτουργεί σωστά μετά την απενεργοποίηση μιας γραμμής, το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη δεν μπορεί να είναι απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Before you modify the Config.sys or Autoexec.bat files, you should make backup copies of the files. Do not remove any hard disk drivers, disk partitioning drivers, or disk compression drivers while you are attempting to determine if the drivers and programs in your Config.sys or Autoexec.bat files are necessary. For information about specific driversthat should not be removed, please see chapter 35 of the Microsoft Windows95 Resource Kit.

Replacing Real-Mode Drivers with Protected-Mode Versions:

Windows includes protected-mode drivers for many devices. In addition,many hardware manufacturers provide protected-mode drivers for theirdevices. To attempt to install a Windows protected-mode driver for adevice installed on your computer, follow these steps:
 1. ΣτοΟ πίνακας ελέγχουΔιπλό κλικAdd New Hardware.
 2. Κάντε κλικΕπόμενο, verify thatYES(Recommended) is selected, clickΕπόμενο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενοagain.
If the Add New Hardware Wizard does not detect the device and install aprotected-mode driver for it, you can attempt to install a Windowsprotected-mode driver for the device manually. To do so, follow thesesteps:
 1. ΣτοΟ πίνακας ελέγχουΔιπλό κλικAdd New Hardware.
 2. Κάντε κλικΕπόμενοΚάντε κλικNo, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
 3. Click the type of device for which you are attempting to install a protected-mode driver in theHardware Typesπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικΕπόμενο.
 4. Click the manufacturer of the device in theManufacturers"Τύπος" (Type). If the specific device appears in theModelsbox, click the device, and then clickOkto install the protected-mode driver. If the manufacturer of the device does not appear in theManufacturersbox, or the specific device does not appear in theModelsbox, Windows does not include a protected-mode driver for the device.
To determine if the hardware's manufacturer provides a protected-modedriver for the device, contact the device's manufacturer.

Loading Drivers and Programs into Upper Memory:

To attempt to load one or more drivers or memory resident programs fromthe Config.sys or Autoexec.bat files into upper memory, make sure that theConfig.sys file contains lines similar to the following lines (in thefollowing order):
  device=c:\windows\himem.sys  device=c:\windows\emm386.exe noems  dos=high,umb  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move				

Then, try loading device drivers in the Config.sys file using theDEVICEHIGH command instead of the DEVICE command. In addition, tryloading memory-resident programs in the Autoexec.bat file using theLOADHIGH command.

NOTE: If your computer is configured so that expanded memory is availableand you are loading the Mscdex.exe file from the Autoexec.bat file, youcan attempt to load part of the Mscdex.exe file into expanded memory usingthe /E switch on the Mscdex.exe command line.
Αναφορές
For additional information about increasing the amount of conventionalmemory that is available for MS-DOS-based programs in Windows, pleasesee the following articles in the Microsoft Knowledge Base:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:37242
TITLE : A General Tutorial on the Various Forms of Memory

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:77083
TITLE : Optimizing Your Use of Upper Memory Blocks

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:87165
TITLE : Command-Line Switches for MSCDEX.EXE
98

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 134399 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 11:46:35 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB134399 KbMtel
Σχόλια