Ορισμένα προγράμματα TSR μετακινούνται από το αρχείο Autoexec.bat στο αρχείο Winstart.bat κατά την εγκατάσταση

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αφού εγκατασταθούν τα Windows 95 σε υπολογιστή που εκτελεί Btrieve, DaVinci Mail ή Microcom Carbon Copy, ορισμένα προγράμματα TSR (terminate-and-stay-resident) δεν εμφανίζονται πλέον στο αρχείο Autoexec.bat.

Τα προγράμματά σας εξακολουθούν να λειτουργούν σωστά και τα προγράμματα TSR φορτώνονται στη μνήμη.
Αιτία
Τα Windows 95 καταργούν τα προγράμματα TSR για αυτά τα προγράμματα από το αρχείο Autoexec.bat και τα τοποθετούν στο αρχείο Winstart.bat.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows 95 μετακινούν τα ακόλουθα προγράμματα TSR στο αρχείο Winstart.bat:

Btrieve:
   Brequest.exe				
DaVinci Mail:
   Mhsblink   Mhsalarm.exe   Wks_nb.exe				
Microcom Carbon Copy:
   Doshost.exe   Dosker				
Το αρχείο Winstart.bat χρησιμοποιείται για τη φόρτωση προγραμμάτων TSR που απαιτούνται από προγράμματα βασισμένα στα Windows, αλλά δεν είναι απαραίτητα στις περιόδους λειτουργίας του MS-DOS. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Winstart.bat, για να ορίσετε μεταβλητές περιβάλλοντος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 134402 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/05/2014 01:18:46 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive KB134402
Σχόλια