Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ίσως να μην είναι δυνατή η επανεκκίνηση της Συμπίεσης Δίσκων σε κατάσταση λειτουργίας μίνι-Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR136830
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε μια λειτουργία της Συμπίεσης Δίσκων (DriveSpace) που απαιτεί επανεκκίνηση των Windows 95, ίσως να μην είναι δυνατή η επανεκκίνηση των Windows 95 σε κατάσταση λειτουργίας μίνι-Windows, με αποτέλεσμα να αποτύχει λειτουργία. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα ή ο υπολογιστής σας μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να "κολλήσει").
 • Το DrvSpace προκάλεσε γενικό σφάλμα προστασίας στην ενότητα W31SPACE.EXE (DrvSpace caused a General Protection Fault in module W31SPACE.EXE)
 • Το DrvSpace προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα W31SPACE.EXE (DrvSpace caused a Page Fault in module W31SPACE.EXE)
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση του PROGMAN.EXE (Error Loading PROGMAN.EXE)
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση του GDI.EXE (Error Loading GDI.EXE)
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση του USER.EXE (Error Loading USER.EXE)
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση του VGA.DRV (Error loading VGA.DRV)
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows σε τυπική λειτουργία (Cannot start Windows in standard mode)
 • Αποτυχία στη φόρτωση ενός τμήματος στο W31space.exe (Segment load failure in W31space.exe)
 • Τυπική λειτουργία: Σοβαρό λάθος στην Επέκταση MSDos (Standard Mode: Bad fault in MSDos Extender)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να προκύψει, εάν είναι κατεστραμμένα τα αρχεία στον κρυφό φάκελο Failsafe.drv ή το αρχείο Mini.cab στο φάκελο Windows\System. Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα για την επανεκκίνηση των Windows 95 σε κατάσταση λειτουργίας μίνι-Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας στη γραμμή εντολών του MS-DOS. Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο F8, όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95) και στη συνέχεια επιλέξετε την εντολή Safe Mode Command Prompt Only από το μενού εκκίνησης (Startup).
 2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys και κατόπιν αντιγράψτε τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys από τον κρυφό φάκελο Failsafe.drv της φυσικής μονάδας δίσκου εκκίνησης (συνήθως είναι είτε η μονάδα δίσκου C είτε ο κεντρικός υπολογιστής για τη μονάδα δίσκου C, εάν η μονάδα δίσκου C είναι συμπιεσμένη) στο ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου C, αντικαθιστώντας τα αρχεία που βρίσκονται ήδη εκεί. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων Autoexec.bat και Config.sys και κατόπιν να αντιγράψετε τα αρχεία, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή
  copy <drive>:\autoexec.bat autoexec.xxx
  copy <drive>:\config.sys config.xxx
  copy <μονάδα δίσκου>:\failsafe.drv\autoexec.bat c:\ /y
  copy <μονάδα δίσκου>:\failsafe.drv\config.sys c:\ /y
  όπου <μονάδα δίσκου> είναι η φυσική μονάδα δίσκου εκκίνησης.
 3. Καταργήστε το φάκελο Failsafe.drv από τη φυσική μονάδα δίσκου εκκίνησης (συνήθως είναι είτε η μονάδα δίσκου C είτε ο κεντρικός υπολογιστής για τη μονάδα δίσκου C, εάν η μονάδα δίσκου C είναι συμπιεσμένη).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος Failsafe.drv μπορεί να περιέχει προγράμματα οδήγησης απαραίτητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εάν αυτή η διαδικασία δεν διορθώσει το ζήτημα. Θα πρέπει να αντιγράψετε το φάκελο Failsafe.drv και όλα τα περιεχόμενά του σε μια άλλη μονάδα δίσκου ή έναν άλλο φάκελο, πριν να τον διαγράψετε.

  Για να καταργήσετε το φάκελο Failsafe.drv, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών MS-DOS
  deltree <drive>:\failsafe.drv
  όπου <drive> είναι η φυσική μονάδα δίσκου εκκίνησης.
 1. Αντιγράψτε το αρχείο Mini.cab από τους πρωτότυπους δίσκους ή το CD-ROM των Windows 95 στο φάκελο Windows\System.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο Mini.cab βρίσκεται στο δίσκο 1 των τυπικών δισκετών 3,5 ιντσών των Windows 95 ή στο φάκελο Win95 στο CD-ROM των Windows 95. Μπορείτε να αντιγράψετε αυτό το αρχείο χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows ή την εντολή COPY. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την εντολή EXTRACT με αυτό το αρχείο.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Plus! για Windows 95 και δεν έχετε πρόσβαση στους πρωτότυπους δίσκους ή το CD-ROM των Windows 95, μπορείτε να εξαγάγετε το αρχείο Mini.cab από τους δίσκους ή το CD-ROM του Microsoft Plus!. Το αρχείο Mini.cab βρίσκεται στο αρχείο Plus_2.cab στο CD-ROM ή στο αρχείο Plus_1.cab στους δίσκους. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εντολής EXTRACT, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  129605 Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
 2. Ξεκινήστε τα Windows 95 κανονικά.
 3. Εκτελέστε τη Συμπίεση Δίσκων (DriveSpace) και δοκιμάστε τη λειτουργία ξανά.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες της Συμπίεσης Δίσκων (DriveSpace) που απαιτούν επανεκκίνηση των Windows 95, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
124558 Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση του DriveSpace σχετικά με απώλεια ή καταστροφή του αρχείου Mini.cab

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 136830 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/09/2014 00:11:13 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Plus! 95 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive drivespace kberrmsg kbprb kbtool win95 γενικό δίσκων έγκυρη κατάσταση λειτουργίας μη μίνι προστασίας σελίδα συμπίεση σφάλμα φόρτωση KB136830
Σχόλια